Belföld

Beszámoló az AVKF Anna-Joachim online műhelykonferenciájáról

A minap került megrendezésre az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Anna-Joachim programjának záró online műhelykonferenciája. A program a reprodukciós nehézségekkel küzdő házaspárok számára nyújt átfogó szakmai segítséget és támogató rendszert a korszerű és a keresztény értékrend alapján szerveződő mentálhigiénés eljárásokon keresztül.

Az előadókat és résztvevőket Novák Katalin (képünkön) családokért felelős tárca nélküli miniszter, Marton Zsolt, a Váci egyházmegye megyéspüspöke és dr. Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) rektora köszöntötte. A szakmai rendezvény első kerekasztal-beszélgetése a pszichés meddőség fogalmi vonatkozásaival, tudományos értelmezési kereteivel és kortárs kutatásával foglalkozott. A beszélgetést dr. Csürkéné dr. Mándi Nikoletta, az AVKF tanszékvezető főiskolai tanára moderálta, a beszélgetésben dr. Lakatos Enikő teológus, lelkipásztor, dr. Pápay Nikolett pszichológus, egyetemi adjunktus és dr. Szigeti Judit klinikai szakpszichológus vettek részt.

Marton Zsolt, váci megyéspüspök

Ezt követően került sor A hiány transzformációi című tanulmánykötet bemutatására: dr. Molnár Krisztina (az AVKF tanszékvezető főiskolai tanára) moderátor Csókási Anna RSCJ teológus, szerzetesnővérrel, dr. Barcsi Tamás filozófus, egyetemi docenssel, Katona Andrea meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadóval, dr. Kiss Virág művészetterapeuta, egyetemi adjunktussal beszélgetett. Az eszmecsere a hiány megélésnek és feloldási módjainak különféle útjai körül szerveződött az értelmes és áldott élet horizontjában.  

A konferencia harmadik részében kerültek bemutatásra azok a módszerek, fejlesztő és terápiás eljárások, amelyek az Anna-Joachim Program tréningsorozataiban jelentek meg. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői voltak: dr. Frivaldszkyné Jung Csilla klinikai szakpszichológus; Nagy Réka Anna biblioterapeuta; Marlok Zsuzsa családterapeuta; Nyáry Péter mentálhigiénés szakember; Vadász Eszter pszichológus; Hollósi Mária Cecília tanácsadó szakpszichológus, tanársegéd; Frankó András mentálhigiénés szakember. A beszélgetés során a szakemberek megosztották tapasztalataikat, kiemelték a legfontosabb eredményeket és összefoglalták a tréningsorozat hatásaira vonatkozó vizsgálati adatokat és visszajelzéseket.

A konferencia diskurzusa is egyértelművé tette, hogy a társadalmi jelentőségű probléma megoldására léteznek hatékony és a keresztény hittel összeegyeztethető módszerek, válaszok. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola elkötelezett módon vesz részt e nemes küldetésben. Ennek jegyében a továbbiakban is várja a gyermekre vágyó házaspárokat a tréningekre, a nyár folyamán pedig megjelenteti a Program második tanulmánykötetét.

Anna–Joachim Program

A Program az Apor Vilmos Katolikus Főiskola égisze alatt, ökumenikus-keresztény szellemben valósult meg azzal a hivatással, hogy a meddőséggel küzdő házaspárok számára nyújtson átfogó és intenzív szakmai segítséget a gyermekáldás bekövetkezése, illetve az örökbefogadó szülői hivatásra való felkészülés céljából. A Program holisztikus szemlélettel különféle fejlesztő és terápiás eljárásokat rendezett egy három hétvégés csoporttréning keretébe, hogy a közösség támogató erejében a módszerek megismerése, valamint a gyakorlatorientált, saját élményű foglalkozások révén komplexen és hatékonyan szolgálja a pszichés dinamika újraszerveződését, az önismeret és a testi-lelki harmónia elmélyítését, a gyermekáldás bekövetkezését akadályozó pszichés tényezők tudatosítását. A hétvégék teljes időtartamát lelki kísérés is övezte, amelynek során lehetőség volt egyéni, illetve párkonzultációs üléseken részt venni.

A hiány transzformációi c. tanulmánykötet

A kötet fókuszában a termékenység és a terméketlenség állapota áll; számos, kihívásokkal küzdő párnak vagy akár a velük közösséget alkotó, őket segítő társnak, szakembernek adhat majd további útmutatást. Az írások első csoportja teoretikus horizontot kínál az olvasó számára a pszichológia, a párterápiás praxis, az irodalomtudomány és a filozófia oldaláról. Ezt követik azok a műhelytanulmányok, amelyeket a programban részt vevő szakemberek írtak az általuk alkalmazott módszer elméletéről és megvalósulásáról: az örökbefogadás, a művészetterápia és a keresztény táncmeditáció köréből. A kötetet a pszichológusteam vezetőjének szakmai összefoglalója, majd pedig az egyik részt vevő házaspár személyes visszajelzése zárja. A kötet szerkesztői dr. Molnár Krisztina és dr. Csürkéné dr. Mándi Nikoletta, az AVKF oktatói.

Forrás: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Még szintén érdekelheti...