oktatás

Frissítve: Kitűnő eredményekkel ballagtak el a Radnóti gimnázium diákjai

Az 1963-ban alapított Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban tegnap 105 ballagó diákot búcsúztattak tanárok, szülők és a vendégek, köztük a város polgármestere.

Nagyon eredményes éveket töltöttek az épület falai közt a diákok, számos kimagasló eredményt értek el tanulmányi, sport és közösségi téren egyaránt.
A korábbi évek nagyszerű hagyományaihoz hűen az idén elballagó 105 diák közül 42-en kitűnően, 24-en jeles eredménnyel végeztek.

Az osztályok tanulmányi eredménye is imponáló: a 12/A osztály tanulmányi átlaga 4,71 lett, 24-en felsőfokú, 13-an középfokú nyelvvizsgát tettek. A 12/B-ben 4,68 volt az átlag, 8 felsőfokú és 22 középfokú nyelvvizsgát szereztek az osztály tanulói. A 12/C 4,67-re végzett, 17-nek van felsőfokú és 18-nak középfokú nyelvvizsgája.

A fiatalok átérezték az esemény súlyát, az arcukon a boldogság mosolya mellett jól érzéklehető volt, hogy már a hétfőn kezdődő érettségire gondoltak…

105-ször szólalt meg a harang
A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium első évfolyama 1963 őszén kezdte meg tanulmányait. Ekkor még nem volt az intézménynek épülete, így albérletben kezdte a tevékenységét az akkor még Dunakeszi 2. Számú Általános Iskola (ma Széchenyi István nevét viseli) termeiben. Később, ahogy nőtt az évfolyamok száma egyre több helyre volt szükség, s akkor a 3-as számú (gyártelepi) iskola is besegített, de a Fazekas Mihály Általános Iskola felépülte után ott is kapott helyet a gimnázium. Végül a rendszerváltásra készült el az önálló épület, mely jelenleg is otthont ad a Radnóti-nak.
Itt már volt lehetőség kényelmes és korszerű oktató-nevelő munkára, a hatalmas, jól fölszerelt tornacsarnoknak pedig megyeszerte híre ment.
A gimnáziumban kimagasló minőségű oktatás folyt, az iskolák rangsorában egyre előkelőbb helyezést értek el, diákjaik a legkapósabb felsőoktatási intézményekbe is nagy számban jutnak be. Emiatt a gimnázium ma is a legrátermettebb gyerekek közül választhat a felvételik során. Minden évben jelentős a túljelentkezés, a most végzős osztályokban is jellemző a jóval 30 fő feletti osztálylétszám. Az iskola nem szakosodott, minden tudományágban erős a képzés, legyen az természettudomány, társadalomtudomány, vagy nyelvoktatás.
A Radnóti jövőre lesz 60 éves, s a jeles évfordulót már majd az új „testvérek” születése, a tervezett Diáknegyed középiskolái is színesítik és gazdagítják, mely további 1500 diák magas szintű képzését teszi lehetővé.

A tanév végén, a ballagáshoz régi szokás szerint kapcsolódik a tanároknak adott szerenád. A végzős osztályok fel szokták keresni kedves nevelőiket, visznek nekik virágot, s énekelnek nekik. Ha nem túl népes az osztály, akkor sok tanár be is hívja a tanítványokat, s meg kínálja a már felnőttnek tekintett vendégeket. Ez a szokás Dunakeszin is él, de a körülményekhez alkalmazkodik. Nehézségbe ütközik egy tucat különböző helyen lakó pedagógust egy este fölkeresni, sokan nem is ebben a városban laknak. A radnótisok úgy szervezték meg a szerenádot, hogy előbb Nyíri István igazgató úr vezetésével a Városházán keresték föl Dióssi Csaba polgármester urat és vezető társait, akik szintén megkínálták őket egy koccintásra való itallal. Ezt követően visszavonultak a gimnázium épületébe, ahol az összes őket tanított tanáruk várta őket, s itt köszönték meg az évek során kapott tudást, odafigyelést és szeretetet. Ez történt a ballagást megelőző nap estéjén.

A ballagáson a három végzős osztályban összesen 105 fő sorakozott föl osztályfőnökeik mögött, s ünnepélyesen, énekelve járták körbe a jól ismert, de ez alkalomra az alsóbb évesek által szépen földíszített termeket. Útvonaluk az aulában ért véget, ahol minden tanuló kondított egyet az iskola harangján. A hangulatos esemény után sorakoztak föl a szülőkkel, rokonokkal és tanáraikkal szemben az emelvényen, hogy mindnyájan látszódjanak. Ünnepélyesen megtörtént az iskolazászló átadása is a következő évfolyam számára.

A látványos és ünnepélyes eseményt Nyíri István igazgató úr nyitotta meg. „Mi tanárok ablakok százait nyitottuk ki, hogy gyermekeik rácsodálkozzanak a világra, hogy megismerhessék az emberi bölcsesség és tudás mérhetetlenül nagy tárházát”. – ecsetelte igazgató úr a szülőknek az iskolai munka lényegét. Majd részletesen méltatta a búcsúzó évfolyam tanulmányi-, sport- és közösségi eredményeit. Az eredmények az osztályzatok alapján magukért beszélnek: 42 kitűnő és 24 jeles bizonyítvány mutatja az évfolyam minőségét, melyhez kapcsolódik 49 felsőfokú- és 53 középfokú nyelvvizsga megszerzése.

Az ünnepségen a kiemelkedő eredményességű tanulók díjakat vehettek át.

Akik az évek során végig kitűnő eredményt értek el, Polgármesteri Elismerésben és jutalomban részesültek, melyet Dióssi Csaba polgármester adott át Bíró Beáta Ilonának, Dócs Dávid Zoltánnak, Erdősi Lillának, Karászi Anita Kirának, Sárvári Borka Lucának, és Szőke Richardnak.

Bíró Beáta Ilonának adja át a polgármesteri elismerést és jutalmat Dióssi Csaba

Polgármester urat kérték föl a Pedagógusok Radnóti Díjának átadására is, amelyet ez évben Harmos Ildikó tanárnő érdemelt ki.

A Radnóti díjas Harmos Ildikó tanárnő

A Diákok Radnóti díját Erdős Lilla, Csizmadia György, Halmos Dániel, Sárvári Borka Luca kapta.

A diákok Radnóti díját Erdős Lilla veszi át Nyíri István igazgatótól

A Jó tanuló – jó sportoló díjat Stósz Norbert, a Gimnázium Jó Sportolója díjat Gyüre Károly,

az Év sportolója díjat Slektra Réka vehette át.

A Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat által alapított Lenau díjat ez évben Dócs Dávid Zoltánnak adták át Tóth Tamás és Pethő Krisztián képviselők.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Lenau díját veszi át Dócs Dávid Zoltán

A Rotary Club pályázati ösztöndíjait Vályi Attila és Giczi Imre adták át Gál Emese Rékának, Csizmadia Györgynek és Pompor Emesének.

A Rotary Club díját adja át Vályi Attila Gál Emese Rékának

Különlegesség, hogy városunk lakója Soponyai Istvánné Anyák napi díjat alapított, amelyet a tavaly végzett Guti Petra Réka érdemelt ki, aki a Budapesti Orvosi Egyetemet végzi kimagasló eredménnyel.

Soponyai Istvánné és Nyíri István igazgató

Ezt követően a diákok nagy többsége kapott értékes könyvjutalmat sokféle értékes tevékenységük elismeréseként.

(Windhager)

Kárpáti Zoltán igazgató helyettes elismerést ad át

Még szintén érdekelheti...