oktatás

A Váci Egyházmegye összevont tanévnyitója – Megkezdte az első tanévét a fóti Szent Ágoston Keresztény Általános Iskola és Gimnázium

A katolikus egyház a Váci Egyházmegyében összesen 30 oktatási-nevelési intézményt tart fenn, köztük óvodákat, általános iskolákat, gimnáziumokat, egy szakiskolát és két alapfokú művészetoktatási intézményt. 1500 fős pedagógusi és technikai személyzeti munkatársi gárdájával több, mint 10.500 fő 3-18 év között gyermeket és fiatalt nevel és oktat.

Az egyházmegye intézményeinek képviseletében igazgatók és pedagógusok, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, hitoktatók és munkatársak, a fóti keresztény egyházak képviselői, lelkipásztorai vettek részt, összesen több mint 300 fő.

A tanévkezdő szentmisén Marton Zsolt megyéspüspök szentbeszédében arra hívta a pedagógusokat, hogy „…Jézus Krisztus szeretettörvénye alapján: szolgáló szeretettel forduljanak egymás felé. Szolgálni nem könnyű, mert a szolgálat nem a másik önkényének kiszolgálását jelenti, hanem az evangélium szerint gondolkodást a másikról, azt, hogy eszerint beszélünk egymással, cselekedünk a másikkal. A szolgálathoz figyelmes szem kell, tapintat, szeretet és jókedv„– mondta a főpásztor. Marton Zsolt kérte a munkatársakat, hogy a tanév folyamán mindnyájan váljanak jellé, a szeretetben való szolgálat jelévé, az élet, a házasság, a család védelmének jelévé!

Fóton 1991 óta működött az ökumenikus Iskola, melyet annak idején a helyi katolikus, református, evangélikus és baptista gyülekezet közösen hozta létre és működtetett. Az új intézmény a névadó választásával utal arra, hogy ezt az ökumenikus szellemiséget az új intézmény is magáénak vallja. A hitoktatás a katolikus, református, evangélikus és baptista egyházközséggel egyetértésben heti 1 óra iskolai, egy óra pedig egyházközségi hittanóra lesz. Ezzel szeretnék biztosítani, hogy a diákok az iskola befejezését követően is meg tudják tartani a kapcsolatot egyházközségükkel.

Grefné Kállai Tünde igazgató asszony lapunknak elmondta, hogy a Szent Ágoston Keresztény Általános Iskolában és Gimnáziumban rendben elkezdődött a tanítás. 444 diák kezdte meg a tanévet, köztük 48 elsős kisdiáknak csengettek be szeptember elsején.

Az új alapítású intézmény pedagógusellátottsága rendben van, az elődiskola tanárai túlnyomó részben szívesen vállalták az új intézményben is a gyerekek nevelését, tanítását, mindössze 5 főt vettek föl kívülről. Jelenleg egyedül tanítót tudnának még alkalmazni. A 12 évfolyamot változatlanul viszik tovább, az általános iskolai részben évfolyamonként 2-2 osztállyal, a középiskolai részen 1-1 tanulócsoporttal.

Windhager Károly (Dunakanyar Régió)

Még szintén érdekelheti...