Kitekintő

Acsa nagyot lépet előre

Acsa a Cserhát-hegység lábánál, a Galga völgyének kanyarulatában, Pest és Nógrád megye határán, gyönyörű természeti környezetben elterülő, több százéves település. A közel másfél ezer lelket számláló község számos építészeti remekmű mellett a turisták körében is nagy népszerűségnek örvendő két Prónay-kastéllyal is büszkélkedhet. Az értékes építészeti örökséghez és a gyönyörű természeti környezethez méltó színvonalú az acsai polgár mindennapi életkörülménye? Milyen napjainkban Acsán élni és vállalkozni? – kérdeztük Zemen Szilviától, aki 2019 óta irányítja független polgármesterként a község életét.

 • – Örülök, hogy ön is észrevette, milyen páratlanul szép természeti környezet vesz minket körül. Egy kedves ismerősöm szavait idézve: „Mikor Acsára megérkezik az ember, olyan érzése van az erdőkkel határolt utcákat nézve, mintha Isten ökölbe zárt kézzel védené az itt élő embereket”. Milyen Acsán élni? A kérdésére nehéz egyértelmű választ adnom, hiszen én elfogult vagyok, ez a szülőhazám, az otthonom, rengeteg személyes történet, emberi kapcsolat köt ide. Mi mást mondhatnék, mint azt, hogy nagyszerű és egy életre szól. Azonban látom azt is, hogy milyen igények és szükségletek fogalmazódnak meg a lakosság részéről egy jobb, élhetőbb település iránt. Látom az értékeit és a hiányosságait, látom az elégedettséget és a gondokat, látom a nyugalmat és a küszködést, az elkötelezettséget és a vágyódást, és szerencsére a fejlődést is. Acsa értékei közé tartozik a termőföld iránti szeretet. Több családi mezőgazdasági vállalkozás van jelen, de helyet kap itt a faluban lakatos üzem, fatelep, barkácsáruház és több kiskereskedelmi egység is. Úgy tudom, hogy két kisbolt a kormány pályázati támogatásának köszönhetően most újíthatja fel az üzletét.

  Hogyan tudnak sáfárkodni a település adottságaival, az elmúlt években sikerült jelentősebb fejlesztéseket és beruházások megvalósítani?
  – Településünk adottságaiban sok lehetőség rejlik, egy részének fejlesztése lassan elindult, de vannak még kiaknázatlan területek. Említette a Prónay-kastélyt, az egyik adottság éppen ez. Felújítása kormányzati támogatással pár éve kezdődött meg, melyen kicserélték a tetőt. Tudomásom szerint megerősítették az épület alapzatát, és megoldották a csapadékvíz elvezetését is. Maga a kastély történelmi örökségünk része, bízom benne, hogy egyszer majd visszanyeri régi pompáját. Talán nem mindenki tudja, de a Prónayak közül volt, aki egyház felügyelő, az országgyűlés felsőházának vagy a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Emellett elhivatottsága Acsa és az itt élő lakosság iránt megkérdőjelezhetetlen volt, ezért nekünk elengedhetetlen feladatunk ennek az örökségnek a megóvása és továbbvitele.
Prónay-kastély
 • Példák sokasága bizonyítja, hogy – különösen – a kistelepülések működésére és fejlődésére milyen jelentős hatással vannak a pályázati lehetőségek. Ez mondható el az acsai önkormányzatról is?
  – Igen! Abszolút! Véleményem szerint a kistelepülések e pályázati lehetőségek nélkül nem fejlődhetnének. Biztos van egy-kettő olyan település, amely a helyi sajátosságai miatt képes lenne az önálló fejlődésre is bizonyos mértékig, ez azonban a legtöbb kistelepülésről nem mondható el. Ez alól pedig mi sem lennénk kivételek! Úgyhogy remélni tudjuk, hogy ez a támogatási rendszer a jövőben is fennmarad.

  Ön szerint milyen színvonalú a település oktatási és egészségügyi intézményrendszere? Kiállják a 21. század kihívásait?
  – Intézményeink az elmúlt időben óriási változáson, fejlődésen mentek keresztül. Általános iskolánk és a mellette álló tornaterem a Környezeti és Energiahatósági Operatív Program (KEHOP) keretében elnyert 115.73 millió forintnyi támogatás révén új szigetelést és nyílászárókat kapott. Emellett megtörtént a napelemes rendszerek kialakítása és telepítése. Óvodánk az elmúlt években több kormányzati támogatásnak köszönhetően szintén megújult. Energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése mellett a tavalyi évben a Belügyminisztérium által kiírt pályázati támogatással teljesen új tetőszerkezetet kapott. Ezzel egy nagyon régóta fennálló problémát sikerült megoldanunk, hiszen a 1964-ben épült óvoda tetőszerkezete nagyon rossz állapotban volt. Emellett a Magyar Falu Program pályázatoknak köszönhetően teljesen megújult óvodánk udvara, új kerítést, játékeszközöket telepítettünk. Tornaszobánk pedig új sportburkolattal és mozgásfejlesztő eszközökkel gazdagodott. A fejlesztések mértéke közel 60 millió forint. Az előbbi felsorolások mellett fontos még egy dolgot megemlítenem, még pedig azt, hogy nem csak a környezeti adottságaink kimagaslóak, hanem az intézményeinkben folyó szakmai munka is. Büszkén mondhatom, hogy az ott dolgozók szakmai tudása, hivatás tudata, gyermekszeretete alappillére intézményeinknek.
Az óvoda felújított udvara

Az oktatás mellett az egészségügyről is kérdezett, ahol az elmúlt időben szintén nagyot léptünk előre. A Magyar Falu Program pályázatainak köszönhetően orvosi eszközeink bővültek, a hosszú idő óta gondot okozó háziorvosi ellátás megoldódott. Nagyszerű háziorvosa lett Acsának, akit a lakosok tisztelnek és kedvelnek. Fontos megemlítenem, hogy szintén a Magyar Falu Program pályázaton elnyert 28 millió forintos támogatással sikerült megoldanunk az orvosi szolgálati lakás elavult fűtési rendszerének felújítását és nyílászáróinak cseréjét.

Tornaszoba

Mindezen fejlesztések pályázati támogatás nélkül nem valósulhattak volna meg. Természetesen vannak még hiányosságaink és éppen ezért remélem, hogy a későbbiekben szintén lesz majd miről beszámolnom.
Acsán is tapasztalható a kistelepülésekre jellemző elvándorlás vagy inkább a helyben maradásra voksolnak az otthonteremtő fiatalok?

Sajnos Acsa egy elöregedő település. Fiataljaink a városok közelsége miatt inkább ott próbálnak szerencsét, ha lehet így fogalmaznom. Vannak, akik visszajönnek, de sokan már csak látogatóba érkeznek itt élő rokonaikhoz. Azért az elmúlt egy-két évben a kormány család támogatási rendszerének köszönhetően megfigyelhető egyfajta változás, egyre többen költöznek be falunkba, úgy tűnik, felfedezték településünket. Köszönhető annak, hogy az agglomerációs települések beteltek, így kijjebb költöznek a vidéki életet választók. Acsa pedig nincs messze! Gyönyörű környezettel, remek lakókkal és nagy-nagy szeretettel várja az ideköltözni vágyókat!

V. I.

Még szintén érdekelheti...