gazdaság

Gödöt érintő kérdésekben is döntött Pest Megye Önkormányzata

A képviselők döntöttek a 2022. évi költségvetéséről a rendkívüli közgyűlésen, eszerint Pest Megye Önkormányzata működési támogatása 488 millió forint.

Pest Megye Önkormányzata költségvetési kiadásainak középpontjában a jogszabályok szerint ellátandó területfejlesztési és területrendezési feladatok állnak. A 2022. év folyamán több olyan projekt folytatódik, amely szervesen illeszkedik az Önkormányzat feladatkörébe. A területfejlesztési feladatok fókuszpontját 2022-ben a TOP Plusszal összefüggő feladatok jelentik majd.

A kiemelt feladatok mellett az elmúlt évekhez hasonlóan folyamatosan el kell látni az egyéb területfejlesztési tervezési, végrehajtási és koordinációs-, továbbá a területrendezési feladatokat.

Pest Megye Önkormányzata felel az első, Göd Város közigazgatási területén kialakított különleges gazdasági övezet fejlesztéséért, amely legutóbbi ülésén is fontos döntéseket hozott.

A megyei önkormányzat megvásárolta és kisajátította az Elmű transzformátorállomás területét, amely részben biztosítja a Samsung SDI, illetve a később létrehozandó iparterület elektromos áram ellátását. Kormányzati döntés született arról, hogy a különleges gazdasági övezet területén belül, a meglévő Samsung telephellyel szemben, az M2 autóút túloldalán D-K irányban további 40 ha iparterület fejlesztés kezdődik, amely reményeik szerint a lakosság számára kisebb terhelést jelenthet. A terület megvásárlásához, illetve kisajátításához, valamint az iparterület előkészületi munkálataihoz a szükséges forrással az önkormányzat már rendelkezik (cca. 1,7 Mrd Ft). Az iparterület kialakításának munkálatai ez év elején megkezdődtek.

A gödi különleges gazdasági övezetből befolyt helyi adóbevételek 97%-ának felhasználására a Településfejlesztési alap, Gödi útfenntartási- és fejlesztési alap, Gödi zöld-fenntarthatósági alap és a Civil támogatási alap létrehozásáról született döntés. Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében tervezett adóbevételének alapok közötti allokációjáról a Közgyűlés dönt – olvasható a megyei önkormányzat honlapján, melyen – többek között – arról is beszámolnak, hogy a képviselők elfogadták a „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Pest megyében” című projektben a foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozásáról szóló javaslatot is.

Még szintén érdekelheti...