Egyház

Jubilált a Dunakeszi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda

 Tíz éve nyílt meg nagyszerű közösségi összefogás eredményeként a Dunakeszi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda. A jubileum alkalmából emlékezetes ünnepséget rendeztek az intézményben.

    Közös imával, hálaadással vette kezdetét a Dunakeszi Szent Erzsébet Katolikus Óvodában rendezett ünnepség.

– A múlt pozitív dolgaira építünk, a negatív dolgokból pedig tanulunk, okulunk – kezdte köszöntőjét Pandur Anikó óvodavezető. Kiemelte a jelen lévő Szabó József atyát, aki az óvoda megálmodója és alapítója volt, és az intézmény történetét egy könyvben megírta. Szólt arról, hogy egy nagyszerű közösség fogott össze annak idején, hogy ez az óvoda létre jöjjön. Egy közösség akkor jó, ha erős hite is van egy cél érdekében. Így volt ez az alapításkor és ez a közösség most is jelen van az óvoda életében.

     Elismerését fejezte ki a szakmai munkáért és közösségépítésért bevezetőjében Dióssi Csaba polgármester. – Az óvoda nagyon fontos intézménye a város életének – szögezte le a városvezető, majd visszatekintett az intézmény megalapításának időszakára. – Az óvoda már a polgári kormány megalakulását követően kezdte el munkáját, ám a szándék jóval korábbi keletű. 2010 előtt erkölcsi és gazdasági válságot élt meg az ország. De a Dunakeszin lévő keresztény közösség azt gondolta, hogy részt kell venni a város életében, enyhíteni a nagy óvodai hiányt. Akkor nem lehetett számítani állami támogatásra, az egyházak is komoly gondokkal küzdöttek. Köszönetet mondott Szabó József atyának, aki ennek a közösségnek az élére állt. A közösség és József atya imái és törekvései meghallgatásra találtak. Nehézségek árán, de megépült az óvoda és hat csoporttal, 150 körüli létszámmal elindulhatott az erkölcsi és vallási nevelés.

    Azóta még három óvoda épült a városban és újabb pályázatot nyerve megépülhet a negyedik óvoda, mondta a polgármester.

– Minden elismerésem azoké, akik ebben a küzdelemben részt vettek és sikerült megalkotni ezt a csodálatos építményt, melyben az itt dolgozók nagyon fontos keresztény értékrendet közvetítenek a város felé.

    Marton Zsolt váci püspök szeretetteljes üdvözletét is átadta beszédében Selmeczi Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák főigazgatója. – A szülők valószínűleg azért választották ezt az óvodát, mert a jövőre készítik fel gyermekeiket. A Jóistenbe vetett hit a közösséget formálja, táplálja és ebben az óvodában minden korábbi és jelenlegi óvodavezető, óvodapedagógus a nevelés ügyét szolgálja. Az evangéliumot már a kisgyermekek is ismerjék meg és váljanak belsővé – fogalmazott a főigazgató.

     A városi katolikus egyház képviseletében Pali atya, Ecseri Pál atya egyebek mellett méltatta azt a szándékot, amely az intézmény létrehozását eredményezte.

    Az ünnepségen többek között jelen volt Szabó József önkormányzati képviselő, egyházügyi tanácsnok, és Szabóné Ónodi Valéria, a DÓHSZK igazgatója.

    Az ünnepségre jó ideje készültek a gyerekekkel. A Pitypang csoport műsorában megjelenítette a szegények pártfogójának, Szent Erzsébetnek a legendáját. A korábbi óvodásokból alakult énekkar, a Szent Imre-templom kórusának tagjai műsorát követően a szülők és óvodapedagógusok zenei és énekegyüttese többek között a béke napjáról is énekelt.

    A megemlékezés zárásaként a Szent Erzsébet-szobor előtt bemutatták az ünnepi tortát, s a minitűzijáték csillogó szikráinak látványa közepette a gyermekek elénekelték az ”oviindulót”, melynek záró sorai így hangzottak: „Tíz évesek lettünk, énekkel dicsérünk, Istenünk, sok évet ajándékozz nékünk.”

Katona M. István

A szerző felvételei

Még szintén érdekelheti...