ünnep

Dunakeszi: A pedagógusokat köszöntötték

Három év után ismét együtt ünnepelhettek a pedagógusnap alkalmából Dunakeszi óvodapedagógusai, tanítói, tanárai. Az ünnepi eseményre június 3-án került sor a VOKE József Attila Művelődési Központban.

Jó volt ismét együtt látni a gyermekeket nevelő, oktató, életútjuk kezdeti pályáját egyengető, formáló pedagógusokat, akik együtt ültek a nézőtéren, és örömmel köszöntötték kollégáikat, akikkel a mindennapok munkája során ritkán találkoznak. 

    Őket is köszöntötte Szeredi Helga, a polgármesteri hivatal kommunikációs szakreferens, aki átadta Tuzson Bencének, a térség országgyűlési képviselőjének pedagógusnapi üdvözletét, mivel hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni. Majd a városban méltán népszerű Et Vie Danse parádés műsora méltó bevezetője volt az ünnepségnek.

    Ezt követően a Himnusz eléneklésével vette kezdetét a program. Ünnepi beszédének bevezetőjében Dióssi Csaba polgármester elismerését fejezte ki a táncosok produkciójáért. – Büszke vagyok arra, hogy a táncosok a mi lányaink, Dunakeszi lányai – mondta, majd így folytatta: –Szép hagyomány városunkban, hogy az immár hetven éves pedagógus nap alkalmából együtt köszöntjük a kiemelkedő munkát végző kollégákat.

Ezt követően arról szólt, hogy a városban élő családok az óvodás kortól a középiskola végéig a pedagógusokra bízzák gyermekeik fejlődését, tudásuk gyarapítását. Kifejtette, hogy az elmúlt tizenkét évben a legtöbb forrást az óvodák, iskolák építésére, fejlesztésére fordították. A fejlesztésekre azért is sor került, mert Dunakeszin olyan pedagógus kar dolgozik, olyan gazdag pedagógiai hagyományok alakultak ki, amelyek az új vagy megújult intézményeket gazdag tartalommal töltik ki. Szólt arról, hogy a tankerülettel már most azon dolgoznak, hogy az újonnan épülő középiskolákban a lehető legmagasabb színvonalon induljon el az oktató munka. – Köszönöm Önöknek az áldozatos pedagógiai munkájukat, és köszönöm, hogy mindig számíthatunk Önökre – zárta szavait a polgármester.

    – Az óvodában amellett, hogy ismereteket közvetítünk, a gyerekeknek azokat a képességeit fejlesztjük, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolai életre – fogalmazott Szabóné Ónodi Valéria, a DÓHSZK igazgatója. Idézte az óvodaalapító Brunszvik Teréz gondolatát, aki többek között megállapította: „A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, az segíti egész életében, hogy a jó felé orientálódjék.” Hangsúlyozta, hogy a pedagógust gyakran a tanítóval, tanárral azonosítják, megfeledkezve az óvodapedagógusról…holott az egész személyiség fejlődésére hosszútávon kiható pedagógiai munka az óvodában folyik. A továbbiakban felidézte a pandémiás időszak óvodai munkára gyakorolt negatív hatását. Végezetül köszönetet mondott az óvodapedagógusoknak, hogy olyan körülményeket teremtettek, amely lehetővé tette, hogy az óvodák működjenek és teljesítsék feladataikat.

– Utoljára 2019-ben hangzott el a tankerület részéről köszöntő a  városi pedagógusnapon tisztelt elődöm, Eich László igazgató úr tolmácsolásában – mondta Szabóné Forgács Gabriella, a Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatója. Majd arról szólt, hogy az elmúlt időszakban nem az egymástól való elzártság volt a legnehezebb. „Betegség, gyász, magány, félelem, féltés, bizonytalanság, anyagi nehézségek, megnövekedett feladatok, gazdasági válság, háború és humanitárius katasztrófák övezik mindennapjainkat. Ha nem is szeretnénk ezzel foglalkozni, de tele vannak ezzel a szalagcímek… Rendkívül nehéz ebben a közlésáradatban meghallani a pozitív dolgokat…. És a pedagógusok is sokan sokfélét gondolnak a munkájukról, hivatásukról, magukról, egymásról… Igen, nehéz a pálya, több és többféle elismerésre van szüksége ennek a pályának. de  ne felejtsük el észrevenni a pálya értékét, a valódi szépségét…A valódi érték, a legnagyobb pozitívum, a legszebb elismerés nem itt van, hanem az óvodában, az iskolában, a vizsgálóban: ez pedig a gyermek – fogalmazott az igazgató asszony.

Végezetül kijelentette: – Jó hír, hogy Önöket Dunakeszin megbecsülik, fontosnak tartják munkájukat. A város és az intézmény fenntartók azon dolgoznak, hogy az itt élő gyerekek és Önök minél jobb körülmények és feltételek között dolgozhassanak… És nem csupán azokat becsülik meg, akik ma itt vannak és valamilyen díjat vesznek át,  hanem azokat is, akik otthon a dolgozatokat javítják, vagy kirándulni vitték a gyerekeket, vagy a nyári feladatokat készítik elő.

    A beszédeket követte az oklevelek átadása. Az elismeréseket Dióssi Csaba, Szabóné Forgács Gabriella, Szabóné Ónodi Valéria, valamint Pethő Krisztián, a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője adta át.

    Miniszteri Elismerő Oklevélben hárman részesültek: Harmos Ildikó, a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium angol és német nyelv, valamint irodalom szakos tanára, aki a tanév végén 40 szolgálati év után nyugállományba vonul; Kárpáti Zoltán, a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumnak három évtizede intézményvezető-helyettese, földrajz-történelem szakos tanár, aki szintén a tanév végén nyugállományba vonul; Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Német nemzetiségi és nyelvi munkaközössége.

     Polgármesteri Elismerő Oklevelet vehetett át Komáromi Marianna, a DÓHSZK Meseház tagóvoda óvodapedagógusa, aki óvodai nevelőmunkáját 40 éve kezdte el Dunakeszin, a Piros óvodában.

    Tankerületi elismerő oklevelet kapott nyugdíjba vonulása  alkalmából Bereczné Csillag Mária és Szalai Erzsébet, a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium pedagógusa.

    Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott nyugdíjba vonulása alkalmából Bodnárné Mócsán Éva (Dunakeszi Szent István Általános Iskola), Balaskó Anikó és Makkainé File Edit (Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola).

    Az állami pedagógus napi ünnepség keretében Trefort Ágoston-díjat vehetett át Baldesweiler Judit Mónika és Horváth Tibor (Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola).

    Színes diplomában részesült Kerezsi Andrásné (arany), Kollár Albinné (arany), Kovács Magdolna (arany), Németh Józsefné (arany), Ráczné Hornos Irén (arany), Czirják Emma (gyémánt), Terbe Józsefné (vas), Végh Imréné (vas), valamint Bisztriánszky Jánosné (vas).

    A Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat Lenau-díját Vasvári Katalin, a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanára vehette át. A kezdetektől, 2014-től tanítja a nemzetiségi osztályokban a német nyelvet, néptáncot és a honismeretet.   

    Az Év óvoda pedagógusa elismerésben Vargáné Komáromi Ágnes, a DÓHSZK Meseház Tagóvoda munkatársa részesült. Az óvoda 2014-es megnyitásától végzi lelkiismeretes nevelő munkáját, a pályán 44 éve dolgozik.

    Az Év pedagógusa elismerésben Hoványné Martikán Erika, a Bárdos Lajos Általános Iskola magyar-történelem szakos pedagógusa több mint 3 évtizede az iskola meghatározó személyisége. Színjátszó csoportjával Dunakeszi várossá válásának 45. évfordulója alkalmából nagy sikerrel vitte színre a Valahol Európában musical átiratát.

Ugyancsak az Év pedagógusa elismerést vehette át Kaszásné Kovács Gabriella, a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanítója. Szakmai felkészültségének, toleranciájának köszönhetően tanítványai sikerrel szerepelnek különféle tanulmányi versenyeken. Az iskolai nemzetiségi néptánc oktatásában kiemelkedő szerepet vállal.

Katona M. István

Fotó: A szerző és a Dunakeszi Post felvételei

Még szintén érdekelheti...