Kultúra

Kállai Nagy Krisztina grafikusművész, meseillusztrátor Jézus barátai című kiállítása Fóton

December 2-án este, a fóti Vörösmarty Művelődési Ház zsúfolásig megtelt Szalkay terme a kiállítás-megnyitóra érkező vendégek, közreműködők, egymást köszöntő ismerősök, csendesen beszélgetők hangjától zsongott.

Az adventi koszorú első, meggyújtott gyertyájának táncoló lángocskája jelezte, hogy Advent van, készülnünk kell a Kisjézus születésére… és mi, szorgosan készülődünk. Az utcákon, tereken feldíszített karácsonyfák, fenyőágak, betlehemi jászlak jelennek meg. Szaporodnak a mindenhová felerősíthető színes fényfüzérek, díszítmények egyszerű és hivalkodó változatai. Már az Auchanban sem a hétköznapi slágerek szórakoztatják a vásárlási rohamra érkezőket, hanem csilingelő karácsonyi dalocskák. Gyerekek és felnőttek gyűlnek össze különböző szervezeti formákban adventi koszorúkat, karácsonyfa-, ajtó- és asztaldíszeket készíteni. Hosszan sorolhatnánk az adventi készülődés műveleteit, a lelki ráhangolódás meghitt szertartásait. Bármelyikről legyen is szó, mindben ünnepi öröm van, és nem csak azoknak, akik részt vesznek benne, hanem azoknak is, akik csak szemlélődve részesei e tevékeny készülődésnek. Ám nem elég meglátni az Istengyermeket a betlehemi jászolban, nem elég mosolyogva ünnepelni néhány napig, hanem életünk minden napján tennünk kell valamit, amiben örömét leli Isten. S ha Ő, akkor embertársaink is. Nem is olyan nehéz ez, csak adni kell és észrevenni a legegyszerűbb, leghétköznapibb szeretetgesztusokat: egy mosolyt, egy jó szót, türelmet, megértést, figyelmet egymás iránt. Csak annyit, amennyit mi is kapni szeretnénk. Pénzbe sem kerül, ezért soha nem inflálódik.

Palásti Béla igazgató és munkatársai Kállai Nagy Krisztinának a Jézus barátai című tárlatát, az ünnepélyes megnyitó közreműködőinek, az éneklő és muzsikáló gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak a műsorát, Sebők Sándor atya és Sebestyén Győző református lelkész avatott gondolatait adták hozzá az adventi készülődéshez.

Kállai Nagy Krisztina dunakeszi gyökerekkel és budai jelennel rendelkező alkotóként is őrzi-ápolja a Sebők Sándor atyához fűződő lelki tanítványi státuszát, amiről a Plébános atya megerősítő, útravaló ajándékként tett személyes hangvételű hitet Kriszta bemutatásában.  A kiállított művek méltatását, a tárlat megnyitását, a felkérésünket szeretettel és készségesen vállaló Sebestyén Győző református lelkész úr vállalta. A tárlat címe a Művésznő most bemutatott egyik illusztrált kötetének címét kölcsönözve született, és vált a megnyitó beszéd vezérgondolatává: Kinek a barátja Jézus, és kit nevez Ő a barátjának? A Szentírásból levezetett filozofikus gondolatok hétköznapi gyakorlatba ültetett megoldásait kaptuk lelkész úrtól, megjelenítve és színesítve a körülöttünk látható képek mívesen kidolgozott, a színek bőségében pompázó példáival. Tanítássá lényegült megnyitó beszédet hallhattunk, elgondolkodtató ajánlásokkal.

A Szent Ágoston Keresztény Általános Iskola Kapcsos Andrea tanárnő vezette alsó tagozatos kamarakórusának összeállítása a beköszöntő telet, az adventi időszakot és a karácsony misztériumát idézte meg a kicsinyek áhítatos komolyságával, tekintetükben az együtt éneklés örömteli összetartozásának élményével.

Szántó Ilona, a Fóti Zeneiskola vonós tanszakának művésztanára a hallgatóság szeme láttára és füle hallatára művelte a csodát hegedülni tanuló növendékeivel. Az életében először, népes közönség előtt fellépő 8 éves Bogár Panni az Oltáriszentségről szóló Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj… kezdetű templomi éneket, majd Suzuki: Népdal kompozíció-ját adta elő. Derűt kiváltó meglepetés volt a hazánkban népszerű autó nevének elhangzása az ünnepi műsorban, de mint a közbeiktatott ismertetőből megtudtuk, a 100 éves korában elhunyt Shinichi Suzuki, a nevét viselő „anyanyelvi módszer”, a Suzuki-módszer feltalálója és kifejlesztője volt. Szántó Ilona ezt a módszert alkalmazva tanítja növendékeit hegedülni. Felső Anglelina és Naményi Edmond játékát elismerő tapssal díjazta a közönség. Simon Emma a zenei blokkot és az ünnepélyes megnyitót záró Danka: Melódia két hegedűre című művét pedig tanárával, Szántó Ilonával adta elő. A hegedűs közreműködőket zongorán kísérte Rigó Dániel, a zeneiskola művésztanára.

A megnyitó remélt, de mégis váratlan meglepetése volt Bethlenfalvy Gábor írónak, Kállai Nagy Krisztina szerzőtársának személyes megjelenése.  A magyar szentek élete, A keresztény Európa szentjei, A szent életű magyarok a viharos XX. században, A névnapok és szentek című kötetek születéséről és megjelenésük kulisszatitkairól mesélt a könyvek kiadásában is együtt dolgozó szerzőpáros.

A megnyitó fogadással, kötetlen beszélgetéssel, a művésznő kiállított és korábban megjelent illusztrált köteteinek, grafikai lapjainak, képeslapjainak, ajándéktárgyainak árusításával és dedikálással folytatódott. Időközben a művelődési ház előterét megtöltő „adventi vásár” sokadalmához csatlakoztak a színházteremben befejeződött Mikulás-váró előadás közönségének gyermek résztvevői és kísérőik.

Harangozó Katalin

A fotókat készítette: Enyedi Lajos

Még szintén érdekelheti...