fejlesztés

Megkezdődött a gödi Béke út felújítása

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a Pénzügyminisztérium, mint Támogató által meghirdetett TOP PLUSZ-1.2.3-21-PT1 Belterületi utak fejlesztése tárgyú felhívás alapján Göd Város Önkormányzatának támogatási kérelmét támogatásra alkalmasnak minősítette. A Kedvezményezett – a Támogató döntése alapján 199,012 millió forint, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozott vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A támogatás intenzitása: 100 százalék.

A fejlesztés célja a Göd városban lévő gyűjtő út, a Béke út vasút és Duna közötti multimodális
csomópontot érintő szakaszának felújítása, amely jelenleg leromlott állapotban van, helyenként a
biztonságos közlekedés feltételeinek sem tesz eleget. Az út felújításával együtt az Önkormányzat
komplex beruházást hajt végre, az útfelújítás általános célja a meglévő útburkolatok szélesítése és
felújítása, a csapadékvíz elvezetés megoldása és korszerűsítése, meglévő parkolóhelyek felújítása, új
parkolóhelyek kialakítása, valamint a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése.
A felújítás keretében a járdakapcsolatok akadálymentesítése, valamint járdafelújítás és új járda építése valósul meg – olvasható az önkormányzat sajtóközleményében.

Új kerékpáros nyom kerül kijelölésre, mellyel elérhetővé válik az Eurovelo 6 útvonal, ezzel
is ösztönözve a kerékpárhasználatot a településen. Új kerékpáros szervizpontok és kerékpártárolók
kerülnek átadásra, továbbá a biztonságos közlekedés érdekében forgalomlassító párnákat alakítanak
ki. A jelenlegi burkolatjeleket kiegészítve kerékpáros nyomjelzés és kerékpáros piktogramok kerülnek
felfestésre, új tájékoztató- és közúti jelzőtáblák kerülnek kihelyezésre. Már meglévő, jelenleg is
parkolóként funkcionáló felület kerül leburkolásra, valamint új, 3 férőhelyes parkoló is épül,
akadálymentes parkolóval kiegészülve.

Projektarányos akadálymentesítés valósul meg, amely által biztosított lesz a fogyatékkal élők közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférhetősége, így például a Gödi Kastély Óvoda könnyebb megközelíthetősége és az épület előtt kialakítandó mozgássérült parkoló használata. A Béke út által érintett tömegközlekedési eszközök szintén
akadálymentesen elérhetők lesznek. Jelenleg a vízelvezetési úttartozékok műszaki állapota részben
leromlott, részben nem megoldott, így indokolttá vált az út mentén a csapadékvíz elvezető rendszer
fejlesztése is. Ezek mellett a zöldfelület növelése, fák és cserjék ültetése tervezett, kialakításra kerül
egy esőkert, valamint többek között megvalósul a meglévő növényzet ápoló metszése, gyökérvédelme
is.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A 199,02 millió forint európai uniós
támogatás segítségével olyan infrastruktúra-fejlesztés valósul meg, amely megkönnyíti a közösségi
szolgáltatások elérését, minőségével hozzájárulva a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben
maradásához, továbbá a település általános – derül ki a sajtóközleményből.

Még szintén érdekelheti...