oktatás

Fantasztikus továbbtanulási lehetőség a Dunakeszi IV. Béla Király Gimnáziumban

A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium IV. Béla Király Tagintézménye már az elmúlt tanév folyamán elkezdte egy új gimnázium hagyományainak, működésének kialakítását, szabályrendszerének kidolgozását. Terveink szerint egy intézményi átszervezést követően a tagintézmény a 2024-es tanévtől már önálló gimnáziumként, a Dunakeszi IV. Béla Király Gimnáziumként indítja el az öt évfolyamos idegennyelvi oktatást és a kéttannyelvű képzést – nyilatkozta lapunknak Zentai Kati, a tagintézmény vezetője.

A 2024/2025-ös tanévtől újabb négy osztály kezdheti meg tanulmányait Magyarország egyik legmodernebb középiskolájában. Az épület kínálta lehetőségeket alapul véve az intézmény a lehető legváltozatosabb tanulmányi területeket kínálja leendő tanulói számára. Az alapvetően nyelvek oktatására specializálódott intézmény beindítja angol kéttannyelvű képzését. Emellett nyelvi előkészítőre épülő (1+4 tanéves) osztályokat indít, ahol újabb kínálatként megjelenik az intenzív olasz nyelvű képzés is – ismertette a gimnázium kínálatát a tagintézmény vezetője, aki tételesen felsorolta, hogy milyen tagozatokra jelentkezhetnek a fiatalok.

Zentai Kati, a Dunakeszi IV. Béla Király Gimnázium vezetője

– Az alábbi tagozatokra várjuk a nyolcadikos diákok jelentkezését:

I. 5 évfolyamos, nyelvi előkészítőre épülő, angol kéttannyelvű osztály

0011 tagozatkód: 30 fő számára

II. 5 évfolyamos, ANGOL – NÉMET nyelvi előkészítővel induló NYELVI tagozatos osztály

0021 tagozatkód: haladó angol (6 óra) + kezdő német (12 óra) – 15 fő számára
0022 tagozatkód: haladó német (6 óra) + kezdő angol (12 óra) – 15 fő számára

III. 5 évfolyamos, ANGOL – OLASZ nyelvi előkészítővel induló, NYELVI tagozatos osztály

0031 tagozatkód: haladó angol (6 óra) + kezdő olasz (12 óra) – 15 fő számára
0032 tagozatkód: haladó angol (12 óra) + kezdő olasz (6 óra) – 15 fő számára

IV. 5 évfolyamos ANGOL – NÉMET nyelvi előkészítővel induló, ÁLTALÁNOS képzést nyújtó osztály, kedvezményes SPORT státusszal

0041 tagozatkód: haladó angol (12 óra) + kezdő német (6 óra) – 15 fő számára
0042 tagozatkód: haladó német (12 óra) + kezdő angol (6 óra) – 15 fő számára

Új és fontos eleme az iskolaképzés modelljének, hogy kiemelkedő helyet kap a sport. Első lépésként a nyelvi előkészítőre épülő, élsportolói kedvezményes státuszú tagozat várja a leendő diákjait.

Mind a négy osztályban kiemelt cél a magas szintű tantárgyi tudás mellett a kiemelkedő idegennyelvi képesség kialakítása.

Amit kínálunk: magabiztos, gyakorlatias nyelvtudás, családias légkör, külföldi tanulmányutak tapasztalatait hasznosító, módszertani újításokat alkalmazó nevelőtestület, a kommunikációs és együttműködési képességet, kreativitást, kritikus és problémamegoldó gondolkodást, digitális kompetenciákat fejlesztő oktatás. A nyelvtudás mellett fontos, hogy tanulóink a klasszikus műveltség területén is otthonosan mozogjanak, ugyanakkor képesek legyenek a változások megértésére, a megszerzett információk hasznosítására és rendszerezésére. Célunk, hogy diákjaink olyan ismereteket sajátítsanak el, melyek a világban való eligazodásban, érvényesülésben, érdekérvényesítésben segítik őket, akár idegen nyelven is.

Szemléletünk középpontjában a diák áll, amely egyszersmind gyermekszeretetünket is kifejezi. Munkánkban a tanulók érdekei minden mást megelőznek, anélkül, hogy a tanuláshoz szükséges rend, fegyelem és teljesítményelv sérülne. Mindezek szükségesek ahhoz, hogy diákjaink minél könnyebben boldoguljanak a felnőtt lét útvesztőiben.

Szilárd meggyőződésünk, hogy a diákok képességeinek kibontakoztatását csakis személyiségük egészének fejlesztésével lehet sikerre vinni, ezért tanítványainkban stabil és pozitív értékrend kialakítására törekszünk. Ebben az erősen agresszív és önérvényesítő világban az alapvető erkölcsi normák megszilárdítása mellett fontosnak tartjuk a segítőkészség, a szociális érzékenység kialakítását. Célunk, hogy a diákok határozott jövőképpel rendelkezzenek, legyen erkölcsi tartásuk, törekedjenek az állandó tanulásra, önmaguk és a világ megismerésére, s nem utolsó sorban a harmonikus családi életre – foglalta össze a IV Béla Király Gimnázium ars poeticáját Zentai Kati intézményvezető.

Címlapfotó: A IV. Béla Király Gimnázium 2022. szeptember 1-jei történelmi tanévnyitóján

Még szintén érdekelheti...