Kitekintő

Egykori Károlyi települések találkozója Fóton

Nagyszabású és rendhagyó, egész napos rendezvény zajlott április 13-án Fóton, dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző kezdeményezésére. Fót városa levélben kereste föl a Kárpát-medence területén található volt Károlyi birtokokon fekvő települések önkormányzatait, s hívta meg azok vezetőit egy közös találkozóra, elindítva ezzel egy sorozatot, mert remény van rá, hogy jövőre majd valamelyik másik egykori Károlyi birtokon lévő város látja vendégül az érdeklődő önkormányzatokat hasonlóan a mostanihoz.

A rendezvényen tizenegy Károlyi település képviseltette magát, többségében Magyarországról, de itt volt a partiumi Nagykároly küldöttsége is. A találkozó fő témája az egykori Károlyi uradalmak által létesített épületek, kastélyok sorsa, valamint a települések utóbbi évtizedeiben történt fejlődése volt, azaz a megjelentek vetítéssel egybekötött rövid ismertetőt tartottak saját helyzetükről.

Nagykároly polgármestere

A rendezvény a Károlyi-kastély Márványtermében kezdődött köszöntésekkel és bemutatkozásokkal. Fót részéről a polgármester, dr. Vass György és Károlyi Lászlóné Erzsébet asszony köszöntötte a vendégeket. Küldöttség érkezett Árpádhalomról, Derekegyházáról, Fehérvárcsurgóról, ez utóbbit személyesen gróf Károlyi György és felesége képviselte, Füzérről, Füzérradványból, Nagykárolyból, Nagymágocsból, Orosházából, Szentesről, Újpestről, Zebegényről.

Összefoglalva az elhangzott beszédeket az derült ki, hogy az uradalmak lakói, illetve a családokban megőrzött emlékek szerint ennyi év után is szeretettel gondolnak egykori uraikra, munkáltatóikra. Messze nem úgy élnek gondolataikban, mint népnyúzó kizsákmányolók, ahogy azt pedig az 50-es évektől tanították nekünk!

A szomszédságra való tekintettel meghívott Dunakeszit két fő képviselte, s szintén tartottak beszámolót városukról.

Dr. Kerekes Dóra történész, a Dunakeszi Révész István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője

Nem számított vendégnek, de velünk volt Páger Pál Attila, a gyermekközpont igazgatója, aki a volt Fóti Gyermekváros jelenlegi helyzetéről számolt be.

Természetesen Fót, mint házigazda bővebben mutatkozott be, melyet Molnár Krisztina, a Fóti Károlyiak Alapítvány tagja, helytörténész tartott a fontosabb, történelmi és egyéb tudnivalókról, majd Balogh Dávid művészettörténész gróf Apponyi Franciskáról és egyik legjelentősebb létesítményéről, a Suum Cuique- telepről tartott előadást. Az összejövetel fő témájának a Károlyi család építészeti alkotásainak elemzését tűzték ki. A korának meghatározó stílusát úttörőként alkalmazó Károlyiak már akkor híresek voltak szépérzékükről. Ők alkalmazták sok évtizeden keresztül a kor legjelentősebb építészévé vált Ybl Miklóst. Ezekről a témákról Fekete J. Csaba építész tartott szemléletes előadást a Kárpát-medence Károlyi kastélyait érintve, beleértve a budapesti és bécsi Károlyi- palotákat is. Dr. Jakab Csaba DLA építész a fóti Károlyi-épületekről, Ybl Miklósról és az újjáépítés alatt álló Szent Márton (jelenleg még) romtemplom jelentőségéről és felújítási tervéről tartott élvezetes előadást.

Számos érdekesség meghallgatása, vetítések megtekintése után a konferencia végén a zárszót Bíró Zoltán alpolgármester mondta, s a továbbiakban, mint házigazda foglalkozott a vendégekkel. A rendezvény során a szükséges feladatokat, vendéglátást a polgármesteri hivatal hölgytagjai látták el, egyszerűsített fóti népi ruhában.

Az ebédet követően belülről is megtekintették a jelen lévők a kastély azon részét, amit a Károlyi család használ, s rendezett be. Itt Erzsébet asszony vezette körbe a vendégeket.

Délután szabadtéri események zajlottak a kastély előterében, a zöld gyepen. Elsőként felcsendült Molnár Levente Liszt Ferenc-díjas operaénekes torkából az „Isten áldd meg a magyart…” kezdetű, jól ismert ének, majd a továbbiakban felváltva hallhattuk Terék József Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett zenei előadóművész, zeneszerző Tárogató Hungarikum koncertjével közösen Molnár Levente további énekeit. Terék József Károlyi László gróf úr számára komponált egy ún. Károlyi-indulót tárogatóra, amellyel ez alkalommal indította műsorát. Mindenki nagy örömére a hosszabb ideje betegágyhoz kötött 93 éves László gróf az erkélyre ki tudott ülni, s nagy élvezettel hallgatta a tárogatót és az énekeket.

 A találkozót megtisztelte és beszédében ennek jelentőségét is méltatta dr. Tuzson Bence Igazságügyi miniszter.

Dr. Vass György, Fót polgármestere, dr. Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Bíró Zoltán, Fót alpolgármestere

Látványos bemutatók is szórakoztatták a megjelent sokaságot. Élvezhettük az Apponyi Franciska Óvoda gyermekei(-), majd a Népművészeti Szakgimnázium táncosai által előadott műsorokat. Sokan várták a Mogyoródi Sándor Huszárok bemutatóját, ami ezúttal is közönségsikert aratott. Ez alkalomra felsorakoztak a fóti kishuszárok szép, egységes huszárruhában, lóháton, akiket Ferenczi János huszárkapitány néhány feladat eredményes elvégzését követően föl is avatott.

A közeledő estére a távol lakó vendégek egy része elindult hazafelé, de voltak, akik maradtak és a Kormorán zenekarra kíváncsi fóti és közeli települési lakosokkal közösen zsúfolásig megtöltötték a gróf Károlyi István kegyúr által emelt, Ybl Miklós által tervezett, 1855-ben fölszentelt Szeplőtelen fogantatás templomot. A koncert előtt a Hit Pajzsával kitüntetett Sebők Sándor kanonok köszöntötte a megjelenteket. A Kormorán-koncertről csak felsőfokon számolhatunk be. Fergeteges volt, teljesen magával ragadta a hallgatóságot, akikkel együtt az előadás végén a Miatyánkot, majd a Himnuszt és a Székely himnuszt közösen énekeltük a Kormorán zenéjére.

Ez a fóti esemény felelevenítheti a 1990-es évek közepén elindult Keszi települések találkozósorozatát, amely Budakesziről indult, de a második találkozót már Dunakeszi rendezte. Ennek alkalmából ültették a vendég kesziek, ki-ki a maga szilfáját a Keszi fasorba, a Fő úti régi temető elé.

Windhager Károly

Még szintén érdekelheti...