VOKS '24

Ma lejár az átjelentkezés határideje

Péntek délutánig lehet kérni az átjelentkezést a június 9-ei választásokra; eddig az önkormányzati választáson 41 ezren szavaznának bejelentett tartózkodási helyükön, az európai parlamenti (EP-) választáson pedig 64 ezren a lakóhelyüktől eltérő más magyarországi településen.

Az európai parlamenti (EP-) választáson és a helyi önkormányzati választásokon is lehetőség van átjelentkezéssel szavazni, de az egyes választástípusok esetében eltérőek az átjelentkezés szabályai.
    Az EP-választáson a választópolgároknak lehetőségük van tetszőleges magyarországi településre átjelentkezni, hogy ott szavazzanak. Ennek tipikus esete, amikor a választó fekvőbeteg-gyógyintézményben, bentlakásos intézményben vagy otthonától távol, családjánál történő ápolás miatt nem tud a lakcíme szerinti szavazókörben szavazni, de élni kíván a szavazati jogával. Ilyenkor a választónak – május 31-én 16 óráig – át kell jelentkeznie az ellátó intézmény helye szerinti településre.


    A választópolgárnak nem kell külön átjelentkezési kérelmet benyújtania, majd mozgóurnát igényelnie: amennyiben a kérelmező a lakcímétől eltérő szavazókörbe kér mozgóurnát, azt egyben átjelentkezési kérelemként is kezeli a választási iroda, törli a választópolgárt a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, és egyidejűleg felveszi a megjelölt település átjelentkezéssel szavazóknak kijelölt szavazókörének névjegyzékébe.
    Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthat be. A pusztán kényelmi okra, vagy a munkavégzésre hivatkozó kérelmeket a választási irodák elutasítják.
    Vagyis az EP-választásra átjelentkező választópolgár az átjelentkezéssel szavazóknak kijelölt szavazókörben adhatja le voksát az EP-választáson, de ebben az esetben nem kap az önkormányzati választáshoz kapcsolódó szavazólapot. Ugyanakkor az EP-választásra más településre átjelentkezők a lakóhelyük szerinti szavazókörben szavazhatnak, továbbra is névjegyzéken maradnak az önkormányzati választáson.


    A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán azonban a választópolgár csak a tartózkodási helyére jelentkezhet át, és csak akkor, ha a tartózkodási helyet a választás kitűzése előtt 30 nappal – a június 9-ei voksolás esetében február 11-ig – létesítette. Az önkormányzati választáson az átjelentkezéssel szavazás további feltétele, hogy a tartózkodási helyet a szavazás napjáig ne szüntesse meg a választópolgár, érvényessége legalább a választás napjáig tartson. Ilyenkor az önkormányzati választás mellett az átjelentkezési kérelem az EP-választásra is kiterjed.
    Az önkormányzati választáson a választópolgár a bejelentett tartózkodási helye szerinti szavazókörben voksol, mivel az önkormányzati választáson – az EP-választással szemben – nincsenek az átjelentkezőknek kijelölt szavazókörök. Emiatt a kórházban tartózkodók, a fogvatartottak az önkormányzati választáson nem gyakorolhatják szavazati jogukat (kivéve azt a különleges esetet, ha a választópolgár lakóhelye vagy tartózkodási helye ugyanabban a szavazókörben van, ahova a kórház vagy büntetés-végrehajtási intézet is tartozik).


    Az önkormányzati választásra átjelentkező választó is igényelhet mozgóurnát, ha egészségi állapota miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, és a mozgóurnát a bejelentett tartózkodási helyére, vagy azzal azonos szavazókörbe tartozó egyéb címre kéri.
    Az átjelentkezés lehetősége nyitva áll a nemzetiségi választópolgárok számára is, azzal a további megkötéssel, hogy amennyiben a választó olyan településre jelentkezik át, ahol az adott nemzetiségnek nincs települési vagy területi szintű választása, akkor elesik a lehetőségtől, hogy a települési szintű vagy területi szintű nemzetiségi önkormányzat jelöltjeire szavazhasson.
    Az átjelentkezési kérelmeket május 31-én 16 óráig lehet benyújtani, visszavonni pedig június 7-én (pénteken) 10 óráig lehet.
    A Nemzeti Választási Iroda (NVI) internetes tájékoztató oldalának a www.valasztas.hu-nak a péntek reggeli adatai szerint egy nappal a határidő lejárta előtt 41 560 választópolgár jelentkezett át tartózkodási helyére, 2019-ben az önkormányzati választáson 29 130-an szavaztak átjelentkezéssel.
    Az EP-választásra már 64 081 választópolgár jelentkezett át. 2019-ben az EP-választáson 97 618-an szavaztak átjelentkezéssel.


    A külképviseleti névjegyzékbe az EP-választásra a választók szintén pénteken (május 31-én) 16 óráig kérhetik felvételüket; péntek reggelig 20 424-en vetették fel magukat a külképviseleti névjegyzékbe. A regisztrációt követően a választópolgár a megjelölt külképviseleten adhatja le szavazatát, de csak az EP-választáson szavazhat. A külképviseleti névjegyzékből való törlés határideje június 5. (szerda) 16 óra.

Forrás: MTI

Még szintén érdekelheti...