Vácduka

Vácdukán mindenki egy irányba húzza az önkormányzat „szekerét”

A tavalyi önkormányzati választáson másodszorra, újabb ötéves ciklusra kaptuk meg a bizalmat csapatommal együtt Vácduka szolgálatára. Köszönjük ezúton is minden vácdukai választópolgárnak.

Közösen fejlődünk

Az ismételt bizalom számunkra azt jelenti, hogy azokkal a célokkal, amiket az előző ciklusban kijelöltünk – amelynek számos kézzelfogható eredményét láthatják, tapasztalhatják az itt élők, – a település lakói egyetértenek. Mindez azt is jelenti, ugyanolyan lendülettel kell folytatni a munkát, mint korábban tettük – kezdte értékelőjét Makkos László polgármester.

A tavalyi kampány során nem a földtől elrugaszkodott célokat fogalmaztunk meg, hanem maradtunk a realitások talaján. Fő csapásirányként azt határoztuk el, hogy továbbra is elsősorban az utakkal, járdákkal, csapadékvízelvezető árkokkal fogunk foglalkozni. Kiemelten foglalkozunk a környezetvédelemmel, felismerve, hogy ezt önállóan az önkormányzat nem tudja elősegíteni, mindenképpen szükséges a lakosság bevonása is. Hangsúlyos szerepet kap a közösségi élet szervezése, amelynek a most felújítás alatt álló művelődési ház lesz az egyik színtere. És még oly sok tervünk van, hogy felsorolni őket csak egy külön cikk keretében lehetne.

Makkos László polgármester és csapata

A kialakult járványhelyzet rányomta bélyegét az önkormányzat működésére is, az elmúlt egy év nagyon izgalmasan alakult. Ennek ellenére a beruházásaink jól haladnak, vagy teljes egészében elkészültek. Elkészült a művelődési ház belső felújításának első üteme és elindult a második ütem is. A betervezett utca felújítások befejeződtek és egy új csapadékvízelvezető árok kivitelezése is megtörtént. A mini bölcsőde második üteme is elkészült. Ezekre a projektekre összesen 133 millió Ft állami támogatást kaptunk. Köszönjük a Magyar Kormány pozitív döntéseit és Rétvári Bence országgyűlési képviselő támogatását, hiszen ezek nélkül a projektek nem valósulhattak volna meg.

A környezetvédelem területén további lépéseket tettünk: szerveztünk szemétszedést, papír-, elektronikai- és veszélyes hulladékgyűjtést, lakossági ágdarálást, használt étolajbegyűjtést. Zöld hulladék konténerünket folyamatosan üríteni kellett. Vácdukán a több éve tartó környezetvédelmi programok sikeressége azt jelzi, hogy a település és annak lakói nagyon sokat tesznek környezetük megóvásáért, karbantartásáért.

Bár a programok szervezésében a járványhelyzet korlátozott bennünket, nagy öröm volt, hogy idén először otthont adhattunk a Nemzeti Vágta egyik elővágtájának, a Vácdukai Vágtának.

Végül szeretném kiemelni, hogy a mi – polgármester és képviselőtestület – eredményünk a település eredménye. A feladatunk a lakosság szolgálata, amely felelőséggel jár és nehéz hivatás, ennek tudatában fejlesztjük Vácdukát – mondta Makkos László polgármester.

Még szintén érdekelheti...