Göd

Gödi Különleges Gazdasági Övezet – Támogatási rendelet

Pest Megye Közgyűlése megalkotta a gödi különleges gazdasági övezettel kapcsolatos támogatási szabályokat.

Az övezetből befolyt helyi adóbevétel felhasználására az alábbi alapok létrehozásáról született döntés:

a) Településfejlesztési alap,
b) Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap,
c) Gödi zöld-fenntarthatósági alap,
d) Civil támogatási alap.

Az alapokban felhasználható összege 1.796.696.113 forint.

Az alapok éves forráskeret-felhasználása a következők szerint alakul:

Településfejlesztési alap
Keretösszeg: a 2020-2021. évben tervezett adóbevétel 40 %-a, mindösszesen 718.678.445 Ft.
a) pályázati felhívás útján településfejlesztési és az ezzel kapcsolatban közvetlenül felmerülő tevékenységek költségeire, vagy
b) a Közgyűlés döntése alapján Pest Megye Önkormányzata által beruházóként vagy megvalósítóként Pest megyében megvalósítandó településfejlesztési, területfejlesztési célú tevékenységre, és az ezzel kapcsolatban közvetlenül felmerülő tevékenységek költségeire történik.

Gödi útfenntartási és fejlesztési alap
Keretösszeg: a 2020-2021. évben tervezett adóbevétel 25 %-a, mindösszesen 449.174. 028 Ft
A Gödi útfenntartási és fejlesztési alap Göd város közigazgatási területén közutak kialakítására, fejlesztésére és karbantartására, valamint az e tevékenységekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő tevékenységek finanszírozására fordítható.

Gödi zöld-fenntarthatósági alap
Keretösszeg: a 2020-2021. évben tervezett adóbevétel 15 %-a, mindösszesen 269.504.416Ft
A Gödi zöld-fenntarthatósági alap Göd város közigazgatási területén megvalósuló, a lakossági életminőséget, a klímavédelmet és a hatékony erőforrás-gazdálkodást célzó
a) zöld infrastruktúra fejlesztésekre,
b) a környezeti ártalmak, a környezetterhelés csökkentésére vagy megszüntetésére irányuló beavatkozásokra, és
c) a természeti értékek megőrzését és védelmét szolgáló beavatkozásokra használható fel.

Civil támogatási alap
Keretösszeg: a 2020-2021. évben tervezett adóbevétel 20 %-a, mindösszesen 359.339.223 Ft.
A Civil támogatási alap forráskerete pályázati felhívás útján használható fel.

A közgyűlés a 2021. február 4. napján rendelkezésre álló 608.931.113 forint adóbevételnek az alábbi alapok közötti forrásallokációját hagyta jóvá:
a) 300.000.000 forint Gödi útfenntartási és fejlesztési alap
b) 200.000.000 forint Civil támogatási alap
c) 100.000.000 forint a Gödi zöld-fenntarthatósági alap
d) 8.931.113 forintot a következő forrásallokációról szóló döntés során használ fel.

További részletek Pest Megye Önkormányzatának Közlönyében olvashatók.

Forrás: www.pestmegye.hu

Még szintén érdekelheti...