Vác

Átadták az újító szellemű MotiVÁCió képzési központot

A váci egyházmegye égisze alatt létrejött, illetve még tovább fejlődhet egy új képzési, közösségeket összekovácsoló-összekovászoló intézmény, melynek bázisa a Galamb utcai püspökségi ingatlan területén újonnan kialakított-felújított épületegyüttes.

A kis harangtoronnyal is kiegészített régi-új épületegyüttesben helyet kapott MotiVÁCió Képzési Központ nagyon fontos szellemi bázis lehet a jövőben, több szempontból is.

A napra rendelt, János evangéliuma 15. fejezetéből vett vezérige – „Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást…” – alapján Marton Zsolt megyéspüspök az intézmény pénteken tartott átadó ünnepségén köszöntő beszédében a többi között így fogalmazott:
„Nem találkozunk Jézusnak ilyen imperatívuszával másutt, kivéve ezt a jánosi evangéliumi helyet. De mit parancsol? Azt parancsolja, hogy szeressük egymást. Rögtön felvetődik a kérdés bennünk, hogy lehet-e parancsra szeretni. Hiszen szeretni a mindennapi gondolkodásban azt jelenti, hogy spontán módon, érzelmek mentén kapcsolódunk a másikhoz, azt tudjuk szeretni a világ gondolkodása szerint, aki szimpatikus nekünk, akihez érzelmileg pozitívan tudunk kapcsolódni, modern kifejezéssel élve, akivel egy húron pendülünk, akivel hasonlóan gondolkodunk, valami érdekünk kötődik hozzá esetleg. De akivel nincs ilyen pozitív kapcsolatunk, vagy esetleg épp ellenünk van, azt nem tudjuk szeretni, mondja a világ gondolkodása. Ezzel szemben Jézus megparancsolja, hogy szeressünk. Hozzám hasonlóan sokan vannak, akik még voltak sorkatonák, és mi tényleg tudjuk, mi a parancs. Egy utasítás, amelyet nem lehetett megkérdőjelezni, nem lehetett vitatkozni vele, netán megszavaztatni, megtagadni sem lehetett igazából, hanem végre kellett hajtani, „Parancs, értettem” válasszal. Elgondolkodtam azon, hogy ha valahol van értelme a parancsnak, ennek az utasításnak, ennek az imperatívusznak, amit, nem nagyon szeret a mai ember, hiszen szabad világban élünk, nem parancsuralmi rendszerben, de mégis, ha valahol van értelme ennek, akkor Jézusnál, aki megparancsolja a szeretetet. De miért kell ezt megparancsolni? Mert a jézusi szeretet az több, mint érzelem, a jézusi szeretet egy tudatos döntés, akaratból fakadó cselekvés, szó és tett”.

Marton Zsolt – elődje, Beer Miklós érdemét is hangsúlyozva – A MotiVÁCió Képzési Központ létrehozását kiemelt küldetésének nevezte, mint fogalmazott, kellett egy hely, ahol szeretni tanulni lehet.
– Nagyot álmodtunk, álmodunk és cselekszünk. Amikor püspök lettem, akkor valamiképpen kaptam felülről egy gondolatot, hogy, egyetértésben a paptestvérekkel, más munkatársakkal evangéliumi egységközösséget építsünk az egyházmegyében. Aminek persze, elődömnek köszönhetően megvannak az alapjai – nyilatkozta a megyéspüspök.
Kiemelte: alapvetésként megállapították, ahhoz, hogy lelkileg-szellemileg felkészült papok, diakonusok, akolitusok, lektorok, hitoktatók, kántorok, sekrestyések, plébániai irodavezetők szolgálhassannak, nos ehhez egyre inkább elmélyült képzés-felkészítés is szükségeltetik.
– Mit szeretnénk elérni? Nem pusztán szakmai ismeretek átadása a cél, hanem az evangéliumi értékekben való növekedés. Nem menedzserképző ez, hanem a krisztusi tanítványság iskolája, és az irgalmas szeretet lelkigondozó, gyógyító tábori kórháza kíván lenni ez a hely, Ferenc pápa szavaival élve – mondta még a megyéspüspök.
Aztán így könyörgött: „Azért imádkozunk, és azt kérjük Jézus Krisztustól, hogy áldja meg mindazok szolgálatát, akik a képzési központ evangéliumi iskolájában szolgálnak, és hogy fogadják be a krisztusi értékeket azok, akik részesülnek benne, és hogy a szeretet kincseiben együtt növekedjenek, növekedjünk városunk, egyházmegyénk javára.”

Ribáry Zoltán (Dunakanyar Régió)

Fotó: A szerző felvétele
Még szintén érdekelheti...