Dunakeszi

Rendhagyó tanévzáró a Fazekas iskolában

Ünnepélyes tanévzáró értekezletet tartott június 24-én a Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola. A tantestület meghallgatta Pappné Szalai Csilla igazgató asszony évértékelő beszámolóját, ezt követően elismeréseket adtak át, majd névadó ünnepségre került sor, melynek keretében a tornaterem felvette az egykori testnevelő tanár, majd igazgatóhelyettes, Varga Tiborné nevét.   

    A bevezetőjében az igazgató asszony köszöntötte Varga Tiborné férjét, Varga Tibort, a Radnóti Miklós Gimnázium nyugalmazott igazgatóját, gyermekeit, Lászlót és Balázst és a család többi tagját. Köszöntötte az iskola korábbi vezetőit, Szőke Kálmánnét és Kovács Gábornét, a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, Tóth Tamást, és Pethő Krisztián elnökségi tagot, önkormányzati képviselőt, az önkormányzat képviseletében Bilinszky Ferenc képviselőt, valamint Eszes Katalint, a Dunakeszi Tankerületi Központ szakmai vezetőjét. Jelezte, hogy hivatali elfoglaltsága miatt Dióssi Csaba polgármester később csatlakozik az ünnepséghez.

    Évértékelő beszámolója bevezetésében elmondta, hogy a tanévet 71 pedagógussal és 889 tanulóval zárják. A pedagógusok munkáját két iskolatitkár, öt pedagógiai asszisztens és két rendszergazda segítette.

    – Szeptemberben az éves munkatervet még a normál iskolai oktatási formára terveztük a folyamatos veszélyeztetettségi állapot figyelembe vételével– mondta a továbbiakban az igazgató asszony. – Elsődleges célunk a tavaszi karantén időszak alatt tanult tananyag felelevenítése, elmélyítése volt, valamint felkészülni az esetleges újabb tantermen kívüli digitális oktatásra.

    Elmondta a továbbiakban, hogy novemberben sajnos elkezdődtek a megbetegedések. Osztályok karanténba kényszerültek. Előtérbe került az online oktatás, majd idén májusban már minden osztály szinte teljes létszámmal jelen volt.  Az alapító okiratban szereplő emelt szintű nyelvoktatás tervezett megvalósításához megkapták a pozitív választ, így szeptembertől a német nyelv mellett az angol nyelvet is emelt szinten tanulhatják a gyermekek, melyért köszönetet mondott a tankerületi központnak. Örvendetes, hogy a mostani tanév végére hét nyolcadikos tanuló angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsgát szerzett.

    A beszámolót követően igazgatói dicséretet adott át a negyedikes és nyolcadikos osztályokat búcsúztató tanítóknak, osztályfőnököknek. Hat pedagógus tankerületi elismerő oklevelet vehetett át Eszes Katalintól. Kiemelkedő, eredményes oktató-nevelő munkájáért, valamint a tanítványok, kollégák tiszteletétől övezve 12 aktív, tanítással eltöltött tanévvel rendelkezve érdemelte ki idén a Fazekas-díjat Lőrincz Mónika magyar nyelv és irodalom szakos tanár.

    A tornatermi névadó felvezetéseként Varga Tiborné Marikáról (1953-2019) elmondta az igazgató asszony, hogy testnevelő tanárként, majd igazgatóhelyettesként a sport, valamint az oktatás-nevelés minden területén otthon volt. Sokoldalúsága, megkérdőjelezhetetlen gyerekszeretete, kollegialitása követendő példa.

    Pályafutása részletes ismertetése után szalagátvágással felavatták a Varga Tiborné tornatermet. A kiváló pedagógusról megemlékezett Kovács Gáborné, majd Varga Tibor.

– Aki nektek kolléga volt, tanár, osztályfőnök, szülőknek társ, igazgatóhelyettes szaktanár, nekünk feleség, édesanya, nagymama… Marika harmóniát tudott teremteni a munkahelye és a családja között. Mindig fontos volt számára, hogy ne csupán a kollégáival, de a szülőkkel is jó kapcsolatot tudjon kiépíteni. Családunk nevében szeretném megköszönni, hogy beemeltétek őt az iskola történelmébe. (A tornaterem előterében látható emléktábla Lengyel István szobrászművész munkája.)

    Az ünnepség folytatásaként Dudák Ferencné, aki ötven éve szerezte meg diplomáját, színes diplomát vehetett át Dióssi Csabától. Az idei pedagógus nap alkalmából Lugosi Istvánné Trefort Ágoston-díjat kapott.

A méltatást rendhagyó módon fia, Lugosi László tanár olvasta fel. A kiváló pedagógus negyvenéves munkája elismeréseként átvehette Prof. Dr. Kásler Miklós elismerő oklevelét.

Ugyancsak elismerő oklevélben részesítette a miniszter kiemelkedő szakmai munkájáért az iskola tantestületét. Mindkét oklevelet Eszes Katalin adta át.

Katona M. István

A szerző felvételei

Még szintén érdekelheti...