Vác

Az örökkévalóság magasságában állni – Dr. Varga Lajos segédpüspök 15. püspöki jubileuma

A váci piarista templomban szentmise keretében köszöntötték a váci segédpüspököt, Dr. Varga Lajos Miklóst püspökké szentelésének 15. évfordulója alkalmából. A szentmisét a jubiláns, valamint Marton Zsolt váci megyéspüspök, Dr. Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök és Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek közösen mutatták be. A szertartásra nagyszámban érkező paptársak mellett azokról a településekről is jöttek hívek, ahol az ünnepelt korábban szolgálatot teljesített.

A szentmise elején Marton Zsolt mondott köszöntőt és méltatta az ünnepelt életútját, lelkipásztori tevékenységét, a Váci Egyházmegye gyűjteményében végzett munkáját. Felelevenítette Lajos atya püspökszentelésének napját (2006. július 15.), amikor Erdő Péter bíboros úgy fogalmazott: „Varga Lajos tudós és lelkipásztor egy személyben.” Lelkiségét a nap szentjének Szent Bonaventura jellemével hozta összefüggésbe, aki ferences szerzetesként szintén tudós és lelkipásztor volt egy személyben. Beszéde végén Isten áldását kérte püspöktársa további szolgálatára. Ezt követően az ünnepelt néhány szóban köszöntötte püspök-, illetve paptársait, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend – amelynek maga is főtisztje – tagjait, családját, munkatársait. Háláját fejezte ki mindazoknak, akik mindvégig mellette álltak és segítették őt a szolgálatban.

Az ünnepi szentbeszédet Bábel Balázs mondta, aki megemlékezett az ünnepelttel fennálló félévszázados barátságáról, majd elismeréssel szólt a szent művészethez kapcsolódó munkásságáról, amelynek forrása maga a Jóisten. Ezt a gondolatot fűzte össze Varga Lajos püspöki jelmondatával – Az őrnek mindig magasan kell állnia (Ezekiel próféta) – nem máshol, mint a legmagasabban – hangsúlyozta Bábel Balázs – az örökkévalóság magasságában, ahol az Istennel találkozhatunk.

Ezt követően az érsek a Teremtőről elmélkedett, aki igazságos, tökéletes és szép. Isten szépsége pedig önmagában és a teremtésben mutatkozik meg, ezért magasztalják a teremtés szépségét már a zsoltárokban is. Jézus, amikor belépett a világba, a teremtett világ anyagait használta fel Isten dicsőségének a képmásaként. Szépsége a megváltásban kiteljesedett, a művészetekben mutatkozik meg. Az igazi művészet dicsőíti az Istent, a művészet nem luxus, hanem katekézis, ami a ma emberét is a hitre vezeti. Az Egyház elsődleges küldetése az üdvösség hirdetése, és ehhez minden kateketikai eszközt be kell vetni, így a művészeteket is – emelte ki Bábel Balázs. Prédikációja végén az érsek jókívánságait fejezte ki Varga Lajosnak, hogy a püspöki karban továbbra is Isten áldásával végezhesse a feladatait.

A szentmisét állófogadás követte a Püspöki palota kertjében, majd a palota dísztermének folyosóján az Egyházmegyei Múzeum két, legutóbb restaurált textiltárgyának – az Agnus dei miseruha és Agnus dei textiltöredék – bemutatására került sor. A kiállítást Kovács György atya a Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény művészeti tanácsadója nyitotta meg.

Az egyházmegye hívei és az egész püspökség nevében jó egészséget és Istentől megáldott további szolgálatot kívánunk Püspök atyának!

***

Dr. Varga Lajos Miklós 1950. december 5. született Budapesten. Pappá a váci székesegyházban 1974. június 23-án szentelték püspökké pedig ugyanitt 2006. július 15-én. Felsőfokú tanulmányait az egri Érseki Hittudományi Főiskolán végezte, majd a Római Pápai Magyar Egyházi Intézet ösztöndíjasaként a Gregoriána Egyetem, Egyháztörténeti fakultásán folytatott tanulmányokat.1975 és 1985 között különböző plébániákon káplán, illetve karkáplán, majd ezt követően plébánosi és plébániai kormányzói feladatokat lát el 2020 augusztusáig.

További életrajzi adatok:

1999-től a Jeruzsálemi Szentsír Lovagrend váci tiszti kerületének koadjutor perjele

2005-2006: Vác – Ars Sacra tanára az Egri Hittudományi Főiskola előkészítő évfolyamán, ugyanakkor óraadó, a liturgika tanára az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán.

2006-tól az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója.

2006. május 27. XVI. Benedek pápa Sicca Veneria címzetes püspökévé, és egyúttal váci segédpüspökké nevezte ki.

2006. szeptember 1-től általános helynök

Elismerések:

Vác és Pásztó városok, valamint Nógrád megye díszpolgára

2008: Tragor Ignác emlékérem

A vitézi Rend egyházi keresztje, valamint a Szent Lázár Katonai és Ispotályos lovagrend nagykeresztjének birtokosa.

A nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységéért 2017-ben a Magyar Érdemrend Tiszti keresztjével tüntették ki.

Forrás: Váci Egyházmegye Kommunikációs Iroda

Még szintén érdekelheti...