Vác

Fontos döntések a váci testület szerdai ülésen: Posztumusz Pro Urbe díjban részesült Furucz Zoltán

Bár az éves munkatervben szereplő nyári szünetet megelőző július 14-i képviselőtestületi tanácskozáson a korábbiaknál kevesebb téma került napirendre, ezek közül több a város életében igen fontos döntést igényelt – írja a vaci-naplo.hu.

A szokásos tájékoztatók tudomásul vétele után a grémium két önkormányzati intézmény vezetői pályázatáról döntött. A jelöltek meghallgatása és a titkos urnás voksolás után a Kisvác-Középvárosi Óvoda intézményvezetőjének újabb 5 évre Kovács Ágnest nevezték ki, míg az Idősek Otthona és Klubja igazgatói pályázatát eredménytelennek nyilvánították. Az utóbbinál – változatlan tartalommal – új pályázat jelenik meg

Rendeletmódosítások

Miután egyetértett a grémium azzal, hogy egy háromoldalú szerződés szerint a Radnóti iskolát is bekapcsolják a távhőszolgáltatásba, több helyi rendeletben eszközöltek tartalmi változtatást, illetve alkottak új szabályozást. A lakásrendelet módosítása újabb lépés az önkormányzati bérlakások igazságosabb elosztása felé. Ezentúl a szociális lakbér megállapításánál már az ötszörös nyugdíjminimum a határ az egy főre eső jövedelemnél. (Azaz: az eddiginél negyedével magasabb jövedelem számít csak kizáró oknak.)

A hivatali és az önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzat is változott. Az előbbi oka az ügyféligények gyorsabb kielégítése. Az utóbbit többek között annak érdekében módosították, hogy lehetőség nyíljon arra a korábbi két ciklusban nem alkalmazott demokratikus munkamegosztásra, mely szerint az ellenzéki képviselők mindegyike szakbizottsági tag is lehessen. A rendeletmódosítást – a már korábban is bizottsági tag Pető Csillán kívül – nem szavazta meg a bizottsági munkába bevonandó három kormánypárti képviselő, Manninger Péter, Mokánszky Zoltán és Pető Tibor.

A költségvetési rendelet aktuális módosításánál a Fidesz-KDNP 4 képviselője szintén nem támogatta a többek között két forgalmas buszmegállóra, a Márvány tér felújítására, kutyafuttatók létesítésére, illetve az Iskolaváros jobb megközelítésének biztosítására javasolt forrást is tartalmazó változtatást.

Döntések a rendezettebb városkép érdekében

Nagy többséggel meghozott határozatok teszik lehetővé, hogy a szociális ellátás két fontos intézménye (Váci Család- és Gyermekjóléti Központ és Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza) a jövőben immár egységes elvek alapján, közös intézményként gondoskodjon a rászoruló váci emberekről.

Lépések történtek a volt Karacs kollégium építkezési anomáliáinak megszüntetése érdekében. Bár korábban az építtetőnek 14 millió forint infrastruktúrafejlesztési hozzájárulást írtak elő, ezt nem teljesítette. Mivel a településrendezési eszközök módosításához sincs meg a szükséges dokumentációja, a jelenlegi építési övezet besorolása alapján lakásokat nem alakíthat ki az épületben. Mindezekre tekintettel nem indulhat meg a módosítás folyamata.

A képviselők egyetértettek a Cházár András intézmény infrastrukturális fejlesztésével és a Selye iskola iskolaegészségügyi ellátásának bővítésével.

A folytatásban napirend utáni felszólalások következtek, majd közérdekű témákban kérdéseket tehettek fel a képviselők.

A szokások szerint a júliusi testületi ülés zárt részét képezte a városi kitüntetések díjazottairól szóló szavazássor. A döntés értelmében a „Vác Város Díszpolgára” címet az idei augusztus 20-i ünnepségen dr. Kampós Katalin gyermekorvos veheti át. Posztumusz egyéni „Pro Urbe” elismerést ítéltek meg Furucz Zoltánnak, a Váci Napló volt tulajdonos-főszerkesztőjének valamint Cs. Nagy Tamásnak, a zeneiskola volt igazgatójának és „Pro Urbe” díjban részesül Fábián Gábor, a Boronkay iskola igazgatója is.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elfogadott éves munkaterv szerint a következő plenáris ülését szeptember 22-én tartja majd.

Még szintén érdekelheti...