oktatás

Tanévkezdés az online oktatás tapasztalatainak hasznosításával a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karán

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara 2021. augusztus 1-től új névvel, Pedagógiai Karként teljesíti feladatait, amely változás egyaránt jelenti a meglévő eredmények megbecsülését, az azokhoz vezető út tapasztalatainak hasznosítását és folytatását, egyúttal a további fejlődés lehetőségét is például új szak meghirdetése és új képzési törekvések megvalósítása által.

Szívesen támogatjuk leendő hallgatóinkat szakmai fejlődésükben, osztjuk meg jó gyakorlatainkat az érdeklődő pedagógusokkal, és tervezünk a vírushelyzethez kapcsolódó módszertani újítások pozitívumainak további hasznosításával. A kényszerű távolságtartás és online oktatás rámutatott arra, hogy egyes képzések szakmai tartalmának feldolgozás módját is érdemes fejleszteni, így a már pályán lévő pedagógusok egyes szakirányú továbbképzéseit részben online, részben személyes, ún. blended learning formában tervezzük megvalósítani. A képzések szakmai tartalmát nem változtatva olyan tananyagokat készítettünk, amelyek lehetővé teszik a kapcsolódó ismeretek önállóbb feldolgozását, ezáltal az oktatóval történő személyes találkozások kontakt alkalmain a megismert tartalmak közös feldolgozása, jó gyakorlatok közvetlen megosztása, valamint a megértést és komplex átgondolást lehetővé tévő elméleti tananyagtartalom közös feldolgozása történik.

A tananyag átadásának fejlesztésében értékes tapasztalatot jelentett online előadássorozatunk, amelyet a tehetséggondozás témájában szerveztünk 2021 tavaszán. Az ország legkülönbözőbb pontjairól bekapcsolódott több száz érdeklődő pedagógus online részvételével került sor a témarészek közös feldolgozására: a tartalom megosztásán túl tapasztalatok, jó gyakorlatok közös átgondolására, átadott gyakorlatok későbbi kipróbálásához fűződő élmények, kérdések egyeztetésére.

Az utóbbi hónapok sajátos helyzetei alátámasztották, hogy a pedagógusok a gyermekek oktatásához kapcsolódóan az egyéni tananyagfeldolgozásnak újfajta kísérőivé is válhatnak, így nem a minden részletében megosztott szakmai tartalom áll a középpontban, hanem a képzéseken résztvevők önálló munkájának közvetlenebb beépítése is hasznosulhat. Érdemes tudatosan és kreatívan fejleszteni a feladatadás módját, az egyéni kutatómunka szempontjaink meghatározását. Természetesen csak a gyermekek szüleivel közös egyeztetések tükrében, tapasztalatainak beépítésével valósítható meg mindez.

Szakirányú továbbképzéseink a tehetséggondozás témáján túl más tartalmi csomópontok mentén is szerveződnek. Szeretettel hívjuk és várjuk új jelentkezőinket a következő területeken 2021. szeptember 1-ig: https://pk.kre.hu/index.php/oktatas/kepzeseink/szakiranyu-tovabbkepzes.html

Az iskolakezdés a családok életében kiemelt időszak. Fontos, hogy olyan pedagógusok kísérjék a gyermekeket, akik igazán értik és megértik a sajátosságait, s mind a gyermekek személyiségére, mind az átadandó tartalomra érzékeny szakértőként tekintenek. Fontos, hogy az elmúlt hónapok oktatási tapasztalatai váljanak segítségükre az úton, hogy az online oktatás jó gyakorlatai rendben hasznosulhassanak, a gyermekek fejlődésének segítőiként szolgáljanak. A nehézségek megoldásainak tudatos beépítése nagy érték gyermekek, szülők és pedagógusok számára egyaránt, szívesen kísérjük e törekvéseket további szakmai és módszertani tapasztalatok, jó gyakorlatok gazdagításával.

Prof. Dr. Pap Ferenc – Fehér Ágota

Még szintén érdekelheti...