Egyház

Emléktábla leleplezés és megszentelés Gyártelepen

Lányi Ferenc MÁV főtanácsos, az egyháztanács első elnöke halálának 60. évfordulója alkalmából a Gyártelepi Jézus Szíve templom építői és plébánosai neveit megörökítő emléktáblát október 2-án leplezték le és szentelték meg.

    A megjelenteket – köztük a Lányi család tagjait, Dióssi Csaba polgármestert, Szabó József egyházügyi tanácsnokot, és a híveket – Szepes Béla, az Egyháztanács elnöke köszöntötte. Jelen volt Juhász Róbert, a Dunakeszi Járműjavító Kft. vezetésének képviselője, valamint dr. Andrew Káldos Angliából, Lányi Ferenc főenergetikusának, Káldos Endrének a fia, az Óbudai Egyetem tiszteletbeli professzora, valamint a testvéregyházak képviselői.

    Az orgona sípcseréinek utolsó hangolásával ért véget a templom teljes, kilenc évig tartó felújítása, korszerűsítése, jelentette be Szepes Béla. Méltóképen emlékezhetünk meg a Gyártelep és a templom építői, valamint plébánosai emléke előtt.

    A bejáratnál elhelyezett emléktáblánál Altsach Gergely előadóművész mondta el Reményik Sándor Templom és iskola című versét, majd Lányi Attila, Lányi Ferenc dédunokája leleplezte az emléktáblát, melyet ezt követően Szádoczky Károly esperes, plébános megáldott és felszentelt. Az emléktáblánál virágot helyezett el dr. Lányi Cecília, Lányi Ferenc unokája.

    Az emléktáblán olvasható személyek életútját ismertette és méltatta beszédében dr. Nemes András, az Egyháztanács tagja. Szólt Lányi Ferenc főtanácsosról, a Dunakeszi MÁV Főnökség vezetőjéről (1883-1961), akiről szakmai pályafutása felvázolását követően megjegyezte: „Gondját viselte annak a mindmáig ‘építészeti ékszerdobozként’ emlegetett 160 lakást magába foglaló lakótelepnek, amelynek ékessége a templom is”. Temetéséről, a templom jubileumi kiadványában is megemlékeztek, melyet Altsach Gergely olvasott fel.

    Delia István címzetes esperes (1905-1971) 1943-tól 1956-ig a Műhelytelep hitoktató lelkésze volt. Fehér Zoltán atya (1918-1975) 1956-ban került a templomba s az ő ideje alatt vált önállóvá a plébánia. Dr. Oláh Antal (1920-2018) a Dunakeszi-szerte ismert és szeretett Antal atya több mint negyven évig szolgált a templomban és 2000-ben megkapta a Dunakeszi díszpolgára címet is. Végezetül méltatta a jelenlegi plébánost, Szádoczky Károlyt (1942), aki 2006 óta szolgál a Gyártelepi templomban, és 1997-től a Váci püspökségi káptalan tizenkét tagú kanonoki testületének a tagja mesterkanonokként.

      Az ünnepséget követően szentmisét mutatott be Szádoczky Károly az emléktáblán megörökítettek lelki üdvéért. Közreműködött orgonán dr. Tasi László orgonaművész.     

Katona M. István

A szerző felvételei

Még szintén érdekelheti...