Dunakeszi

DunArt 10 – Jubileumi kiállítás

Tízéves a DunArt Képzőművészeti Egyesület. Ebből az alkalomból a művésztagok alkotásaiból a DunArt Harmóniája címmel október 29-én reprezentatív kiállítás nyílt meg a VOKE József Attila Művelődési Központ Magyarság Galériájában.

    Dunakeszi tartalmas, változatos kulturális életében a zene, tánc, ének műfaja mellett számon tartható és tartandó a képzőművészet. A tíz éve Peti Sándor fotóművész kezdeményezésére megalakult DunArt Képzőművészeti Egyesület is célul tűzte ki egyrészt a tagok közösséggé válását, másrészt a változatos műfajban alkotók kiteljesedését. Festők, grafikusok, iparművészek, szobrászok, eltérő életkorú professzionális és öntevékeny alkotók férnek meg egyfajta szimbiózisban. Az összegzés, számvetés jelét láthatjuk a jubileumi retrospektív tárlaton, melyen a jelenlegi és korábbi tagok alkotásaiból összeállított válogatás jelzi, hogy az egyesületben valami fontos történik. Mégpedig az egyre erőteljesebbé és gazdagabbá váló színvonal, mellyel nem csupán önmaguk, hanem a befogadó közönség számára teremtik meg a maradandóság élményét. És áttételesen gazdagítják településünk kulturális értékeit is.

    E folyamatnak egyes állomásait időről időre a művelődési központ galériájában mutathatják be. Erről Csoma Attila igazgató így beszélt megnyitójában: – A művelődési központban nagyon sok öntevékeny csoportot, klubot, egyesületet támogatunk.

A táncosok, zenészek és a képzőművészet is megfér falaink között. Számunkra minden egyes csoport nagyon fontos, de a képzőművészet, ezen belül a DunArt kitüntetett helyen szerepel. Még 2020 márciusában nyílt volna meg a jubileumi tárlat, szerettünk volna külön jelentőséget tulajdonítani a kiállításnak. Ám az ismert körülmények miatt erre csak most kerülhetett sor. Megjelentettünk egy reprezentatív katalógust, melyben a jelenlegi alkotók mellett azok is helyet kaptak, akik korábban hosszabb-rövidebb szerepet vállaltak az egyesület életében.

    S hogy milyen alkotásokat láthatunk a tárlaton? Ezt Maczkay Zsaklin művészeti író elemezte tárlatnyitójában: – A kiállításon számos festészeti és grafikai megoldással találkozunk, vegyes technikával készült munkákkal, különféle anyagból megformált szobrokkal – a „természetkövető” figurálistól a teljes absztrakcióig. Hangvételüket, tárgyukat illetően: múltidéző, letűnt korok meséibe tekintő műveket, és azok ellenpontozásaként, a jelen életérzésekre reflektáló, netán a jövőbe néző alkotásokat szemlélhetünk.

    Az összegzés, számvetés és az előretekintés gondolatkörét foglalta egységbe Peti Sándor elnök zárszavában. Elmondta, hogy a megalakulás óta részesei a város képzőművészeti programjainak, köztük a Dunakeszi Művészek Nyári Tárlatának, a háromnapos Dunakeszi Fesztnek. Felkért kiállítói voltak a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárnak, a „Suli Galériák” által szervezett tárlatoknak. Több országos programba is bekapcsolódtak. Többször kaptak felkérést művészeti pályázatok zsűrizésére, többek között Meloccó Miklós Kossuth-díjas szobrászművésszel együttműködve voltak részesei a Dunakeszin elkészült Országzászló emlékmű előkészítésének. De az egyesület is pályázott a Dunakesziek Baráti Köre által kiírt Attila köztéri emlékpark szobrainak elkészítésére. Távlati céljaikról szólva a következőt mondta: – Szeretnénk, ha létrejönne városunkban is egy művészeti közgyűjtemény, amelynek gondozását egy szintén megvalósításra váró városi galéria vagy múzeum látná el. Örömmel lennénk részesei egy ilyen irányú városi fejlesztésnek is. Majd így fogalmazott: – A DunArt Harmóniája címmel szeretnénk kifejezni azt a művészetért összefogó, összetartó erőt, amelyet egy emberként képviselnek jelen kiállításunk alkotói.

    Zárásként Csoma Attila önkormányzati képviselő az önkormányzat által, Dióssi Csaba polgármester aláírásával Elismerő Oklevelet adott át az egyesület jelenlegi és korábbi alkotóinak.

    A tárlatnyitó ünnepségen Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész Babits Mihály, Weöres Sándor és Zalán Tibor megzenésített verseit adta elő.

    Az elegáns katalógusból megtudhatjuk, hogy az egyesület, megalakulása óta 46 saját és csoportos kiállításon mutatkozott be. Köszönetet mondanak az eddigi és jövőbeni önzetlen médiatámogatásért a Dunakeszi Polgár, a Dunakanyar Régió és a Telekeszi TV tulajdonosainak és munkatársainak. Kiemelten mondanak köszönetet a VOKE József Attila Művelődési Központnak, munkatársainak a folyamatos támogatásért és a katalógus megjelentetéséért.  

Katona M. István

A szerző felvételei

Még szintén érdekelheti...