Dunakeszi

Főhajtás az aradi vértanúk nemzetünk iránti hűsége előtt

Október 6-án minden magyar ember szívét a soha el nem múló gyász és fájdalom érzése hatja át immár 173 éve, amikor az 1848–49-es forradalom és szabadságharc bukását követő kegyetlen megtorlások során Aradon kivégezték a tizenhárom hős tábornokot és Budapesten az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajost. Őrájuk és a többi kivégzett több száz honvéd katonára, a bebörtönzött vagy kényszermunkára ítélt bátor hősökre emlékezünk e napon.

A nemzeti gyásznapon Dunakeszin a városi önkormányzat és három általános iskola, a Bárdos, a Fazekas és Kőrösi iskola közös megemlékezésen tisztelgett az Aradon kivégzett tizenhárom honvédtábornok – Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Láhner (Lahner) György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly – nemzetünk iránti hűsége, emberi nagysága előtt.

A diákok verssel és dallal színesített történelmi előadással idézték fel Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid és a többiek hősiességét, a bitófa árnyékában családjuknak, hőn szeretett feleségeiknek és gyermekeiknek írt szívbemarkoló búcsúzó mondatait… A Kőrösi Táncegyüttes tagjai autentikus táncokkal emelték a megemlékezés méltóságát.

A tanulók tizenhárom mécses lángját lobbantották fel a kivégzett 13 honvédtábornok, az aradi vértanúk, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve.  A fiatalok elhelyezték a kegyelet és a hála virágait az aradi vértanúk tiszteletére emelt szobornál.

A városi önkormányzat képviseletében Dióssi Csaba polgármester, Sipos Dávid alpolgármester és dr. Szarvas Aliz aljegyző helyezte el a hála és tisztelet koszorúját. Lerótták kegyeletüket a Dunakeszin működő német és bolgár nemzetiségi önkormányzatok képviselői, a város intézményeinek vezetői és a műsorban közreműködő három általános iskola igazgatói és a tanuló ifjúsága.

A méltóságteljes megemlékezést a Himnusz és a Szózat közös eléneklése foglalta keretbe.

Vetési Imre

Fotó: KesziPress

Még szintén érdekelheti...