Kitekintő

A sződi önkormányzat 2022-ben félmilliárd forint értékben nyújtott be pályázatokat

Sződ Község fejlesztése érdekében tavaly tizennégy pályázatot nyújtott be az önkormányzat, összesen 552 500 000 Ft, értékben – olvasható a Sződiek Híradója legutóbbi számában, Hertel László polgármester negyedéves beszámolójában – írja a 0627.hu.

Azt is írják, hogy a képviselő-testület módosította a 2022. évi költségvetés tervezetét 896 788 386 forintról 1 021 735 245 forintra. Az eredeti összeg jelentős növekedése a pályázatokon elnyert támogatásokból, valamint az év folyamán állami normatívákból eredő többletbevételeknek a következménye. Mint közlik, 2022-ben is jelentős fejlesztéseket tudtak végrehajtani, ami elsősorban az elnyert pályázatoknak, valamint az önkormányzat eredményes gazdálkodásának köszönhető. Hertel László közli, hogy az önkormányzat nem szorult hitelfelvételre, működése stabil és kiegyensúlyozott. 2022. évben jelentős többletbevételre tudtak szert tenni az ipari park hasznosításából.
Az energiaárak emelkedése miatt növekedtek az önkormányzat intézményeinek kiadásai, így az önkormányzat a kiadások csökkentése érdekében számos intézkedést volt kénytelen bevezetni:

Az óvoda- iskolaszociális étkeztetésnél bekövetkezett élelmiszeralapanyag növekedése végett, az étkeztetés hozzájárulási díját a Képviselő-testület kénytelen volt megemelni – olvasható a lapban. Az iskolai, óvodai és bölcsődei szüneteket összhangba hozták és egymáshoz igazították. Az iskolához igazodva őszi szünet nem volt, helyette az összes intézményben jóval hosszabb téli szünet volt. Az önkormányzat áttért a négy napos munkahétre, a pénteket, a hétfőtől csütörtökig meghosszabbított nyitvatartással váltották ki. A fűtést munkaidőben 22 celsius fokra, valamint munkaidőn kívül 18 celsius fokra állították. A Faluház nyitvatartását is ehhez igazították. A Faluház előre betervezett novemberi rendezvényeit megtartotta. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Faluház által szervezett előadásokat továbbra is megtarthatja. Ebben az esetben a fűtés arra az időre bekapcsolásra kerül.

A beszámolóban arról is írnak, hogy hosszú előkészületi munkát követően 2022-ben jogerőre emelkedett az önkormányzat Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ), valamint Rendezési Terve. A Rendezési Terv készítése során a tervező pár helyen nem hozta összhangba a terveket, ezért újabb eljárást kellett kezdeményezni. Az eljárás csak az összhangba nem hozott részekre vonatkozik, a többi rész változatlan marad. Mivel új eljárást kellett kezdeményezni, ezért pár helyen további változtatás mellett döntött a Képviselő-testület. Ezeket a módosításokat az önkormányzat különböző fórumokon a lakossággal ismertette. Az eljárás folyamán a Képviselő-testület figyelembe vette a lakossági észrevételeket, és az így elkészült terveket terjesztette be a november 11-i közmeghallgatásra. 2022-ben a műszaki csoport a közmunkásokkal kiegészülve látta el a község közfeladatait. Közreműködésükkel tisztasági festést hajtottak végre az óvoda, valamint az önkormányzat épületében.

Sződ önkormányzata 2022-ben 14 pályázatot nyújtott be, melyből 7 pályázat nyert

Az önkormányzat tavaly 14 pályázatot nyújtott be, melyből 7 pályázat nyert, 3 pályázat tartaléklistára került, 2 pályázat jelenleg is elbírálás alatt van, 2 pályázaton nem sikerült nyernie a településnek.

Az önkormányzat összesen 131 000 000 forint értékű beruházást valósított meg 2022-ben. Ebből az összegből pályázaton 106 000 000 forintot nyertek, a maradék 25 000 000 forint összeget önerőből biztosították. Tartaléklistára került a Határ utca felújítása című pályázat 27 000 000 forint értékben, a Tabán utca felújítása 45 000 000 forint értékben, az Óvoda energetikai korszerűsítése 55 000 000 forint értékben.

Elbírálás alatt van a TOP PLUSZ pályázat keretében a Sződ Község Turisztikai Fejlesztése című pályázat 285 000 000 forint értékben, illetve a Pető szobor című pályázat 2 500 000 forint értékben.

Ebben az évben két pályázaton nem sikerült nyerniük. A Teqboll asztal pályázaton, valamint Közterületek karbantartása eszköz pályázaton melyek összértéke 4 900 000 forint. A lapban azt is írják, hogy a községben nagy igény van gyalogosjárda építése iránt. Ebben az évben két járda pályázaton sikerült nyerni, melyhez jelentős önerőt biztosítottak. Mint Hertel László fogalmaz: “Amennyiben újabb járdák építésére vonatkozó pályázat kiírás jelenik meg, természetesen élnénk a pályázati lehetőséggel. Nyilvánvaló minden járdát így nem fogunk tudni felújítani. Az önkormányzat az ingatlantulajdonosok részére, a járdaépítéshez az anyagköltséget évek óta biztosítja. Ennek ellenére kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. A járda karbantartása is nagyon fontos, minden tulajdonos kötelessége az, hogy a gyalogos, balesetveszély nélkül tudja a járdát használni. Az önkormányzat, a lehetőségéhez mérten, 2023-ban is biztosítja a járdaépítés anyagköltségét. Az anyagköltség igényléséhez a falugazdával (Juhász Istvánnal) kell elvenni a kapcsolatot. Továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat és minden olyan pályázaton részt kívánunk venni, ami a község folyamatos fejlesztését eredményezi.”

Még szintén érdekelheti...