Kultúra

„Hazádnak rendületlenül…”

A magyar kultúra napját ünnepli Fót a Vörösmarty Művelődési Ház fennállásának 90. évfordulója alkalmából, a névadó életét bemutató állandó kiállítás megnyitásával.

2023. január 22., vasárnap 18 óra. Fót a magyar kultúra napját ünnepli a kilencvenéves Vörösmarty Művelődési Ház tárlatmegnyitóján. Az épületbe lépők tekintetét Vörösmarty Mihály délceg alakja, a messzeséget fürkésző arckifejezése emeli magasba.

Szemben, a franciaerkély elé függesztett molinón a ház névadóját ábrázoló grafika látható, az átadásra kerülő, tizenkét tablóból álló Vörösmarty kiállítás központi elemeként.

Palásti Béla igazgató a tavalyi programtervezés során döntött a művelődési ház fennállásának 90. évfordulóját köszöntő állandó kiállítás létrehozásáról. Tartalmában és megjelenésében olyan megoldásról álmodtunk, amely méltó névadó költőnk nagyságához, és a város lakóinak, elsősorban a diákoknak jól hasznosítható információs anyagként szolgál majd. Az Irodalmi Emlékház Program keretében felújított kápolnásnyéki Vörösmarty Emlékházban látottak adtak ötleteket az elinduláshoz.

Harangozó Katalin szervező és ötletgazda

A Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai, a Kápolnásnyéki Emlékház Programot irányító H. Bagó Ilona főmuzeológus, valamint dr. Kovács Ida irodalomtörténész, Vörösmarty-kutató, a kápolnásnyéki Vörösmarty Emlékház kiállításának rendezője és forgatókönyvírója készséges támogatása tette lehetővé a fóti terv megvalósulását. A fóti kiállítás anyagának válogatása, szerkesztése és megírása dr. Kovács Ida munkája, míg a látvány szépsége, esztétikai élménye alkotótársának, Alajbeg Afrodité tervezőgrafikusnak köszönhető.

dr. Garas Médea művelődésszervező

A megnyitó ünnepségre érkezőket a sajnálatos hirtelenséggel lebetegedett Palásti Béla igazgató üzenetének tolmácsolásával dr. Garas Médea művelődésszervező köszöntötte, és bemutatta a kilencvenéves Vörösmarty Művelődési Ház épületének és működésének történetét.

Dr. Vass György polgármester

A „Hazádnak rendületlenül…” című kiállítást dr. Vass György, Fót polgármestere nyitotta meg. A magyar történelmet elemző mondatait hazájához fűződő érzelmeinek, élményeinek felidézése tette személyessé és meghatottá. Az avatószalag átvágásának ceremóniája után a fótiak figyelmébe és szeretetébe ajánlotta a tárlatot. A Himnusz eléneklését követően az ünnepség a színházteremben folytatódott. Fót gazdag és színvonalas kulturális életének meghatározó szereplője a Fóti Zenebarátok Kórusa.

A magyar kultúra napjának tiszteletére magyar zeneszerzők műveivel örvendeztették meg a közönséget. A taps nem csak a kórus művészi teljesítményének szólt, hanem a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő közösséget is köszöntötte. Hosszú, eseménydús, eredményekben gazdag évtizedek állnak mögöttük. A kórus alapítója, Baráz József halála után most Csima Zsolt művészeti vezető irányítja a fóti zenebarátok munkáját.

Vörösmarty Mihály Fóti dal című verse különösen közel áll a fótiak szívéhez. Nem véletlen, hiszen maga a költő olvasta fel Fáy Andrásék 1842-es szüretje alkalmával jeles és ismert személyiségek társaságában, mint arról Szemlér Mihály festménye tanúskodik: az asztal mellett középen ül Deák Ferenc, mellette jobbra Szemere Pál, mögöttük Ferenczy István szobrász áll. Középen Vörösmarty gesztikuláló alakját látjuk, mögötte Fáy András és felesége, valamint ismeretlen nők és gyermekek állnak. A Fóti dal a Szózat mellett az egyik legnépszerűbb Vörösmarty-vers az 1840-es években. Bordalként pótolta a víg, társasági dalok hiányát, ugyanakkor politikai tartalma a reformkori hazafiság hangján szólalt meg. A Vörösmarty gyűrű-díjas Gerner Csaba színművész szívet-lelket felemelő, vérpezsdítő, férfias dinamizmussal tolmácsolta Vörösmarty Mihály hazafias bordalát.

Gerner Csaba

Az est a zenebarátok műsorával folytatódott, majd a Szózatról, második himnuszunk születéséről, kulturális kincseink közt elfoglalt helyéről, mindennapi életünkben betöltött szerepéről elmélkedtünk. Gerner Csaba drámai tolmácsolásában éltük át a Szózat hazaszeretetre, hűségre inspiráló szavait, a költőnek a magyar nép diadalmas jövőjét, de a nemzet halálának lehetőségét is előrevetítő jóslatát. Emelkedett lélekkel, ünnepélyes komolysággal énekeltük el a Szózatot, majd együtt maradva, az összetartozás otthonos érzésével folytatódott az ünnepi est, beszélgetéssel, ismerkedéssel, a Vörösmarty Művelődési Ház vendéglátó szeretetének élvezetével.

Harangozó Katalin szervező és ötletgazda

Fotó: Enyedi Lajos

Még szintén érdekelheti...