közélet

Újabb jeles évfordulóról emlékezett meg a hétvégén a Váci Reménység Egyesület

Az alapító elnök Dr. Vanyek Béla és az újjászerveződés elnöke, Lehőcz János emléktáblájának megkoszorúzása a Váci Reménység Egyesület egyik kiemelten fontos ünnepi eseménye évről évre, amit az idén az tett még különlegesebbé, hogy a klubot életre hívó kanonok születésének 130 éves jubileumáról emlékeztek meg az egybegyűltek.

Az ünnepség bevezetéseként Fábián Fédra vezetőségi tag kiemelte, hogy a VRE-nél 101 évvel az alapítás után is változatlan a kezdetekkor megfogalmazott cél, azaz a fiatalok valláserkölcsi alapú nevelése, fejlesztése a testgyakorlás, a műkedvelő csoportok és a cserkészet révén.
– A VRE ikonikus egyesületté vált a hosszú évek alatt, hiszen a korszellem változásai ellenére a vallásunkon, értékeinken és hagyományainkon alapuló vállalásunk, vagyis az ifjúság egészséges életmódra, hazafiasságra, erkölcsös életre nevelése nem változott. Az alapító 1922-ben nem is gondolta, hogy olyan maradandót alkot, ami száz év elteltével talán még fontosabb és meghatározóbb lehet az emberek életében. A klub a mai napig megőrizte vitalitását, közösségteremtő erejét, ennek köszönhetően a régi hagyományos programok megtartása mellett törekszünk az új hagyományok, események megteremtésére, életre hívására is – fogalmazott Fábián Fédra.

Kovács Őrs Levente elnök elöljáróban kiemelte: úgy tudnak működni, meglenni a mindennapok során, hogy segítséget, támaszt, tápláló erőt ad a klub erős hagyománya, értékvállalása, az a gyökér, ami ehhez a városhoz, ehhez a szellemiséghez köti az egyesületet.
– Határozottan bízom abban, hogy a mindennapok vihariban ebből az erős gyökérzetből folyamatosan táplálkozni tudunk, így próbálunk túlélni, fejlődni, végül azt kívánom, hogy még nagyon sokáig rendre kerüljenek új koszorúk az emléktábláinkra, jelezve, hogy továbbra is él a Remény – fogalmazott az elnök.

Az ünnepség zárásaként következett a koszorúzás, amelynek során az egyesületi vezetők és tagok mellett Inotay Gergely alpolgármester is fejet hajtott az alapító(k) előtt.

Forrás: vaconline.hu/Ribáry Zoltán

Még szintén érdekelheti...