aktuális

Nagymaros díszpolgára lett Beer Miklós

A Szent István napi városi ünnepségen augusztus 20-án a képviselő-testület döntése értelmében a Nagymaros Város Díszpolgára címet vette át dr. Beer Miklós, a Váci egyházmegye nyugalmazott püspöke.

A kitüntetett életútját Heinczinger Balázs Nagymaros polgármestere ismertette, kiegészítve azt a személyes tapasztalatával. Többek közt kiemelte, hálás a Jó Istennek azért, hogy Beer Miklós elfogadta, hogy Nagymarosra költözzön és itt éljen ezzel a békét hozta el Nagymarosra, a béke hírnöke.

***

Beer Miklós magyar római katolikus pap, író, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke. 1943. június 1-jén született Budapesten. Édesapját kétéves korában elvesztette. Gyermekkora egy részét Zebegényben töltötte, a gimnáziumot Vácott végezte.

Tanulmányait a budapesti Központi Papnevelő Intézetben folytatta. Esztergomban szentelték pappá, 1966. június 19-én. A Hittudományi Akadémián avatták teológiai doktorrá 1967-ben.

Lelkipásztori tevékenységét 1967-től 1969-ig Kőbányán kezdte káplánként, 1969–70-ben Szobon volt káplán, majd 1975-ig Márianosztrán plébános. 21 éven át Pilismaróton volt plébános. 1988 és 1997 között a dömösi plébánia vezetését is ellátta. 1997-ben Esztergom-Belvárosban lett plébános.

Közben 1979-től teológiai tanárként teljesített szolgálatot az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, ahol filozófiát tanított, majd 1999-től 2003-ig rektorként átvette a szeminárium vezetését, jelentősen hozzájárult a szeminárium életének megújulásához.

2000 április 8-án ceciri címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti főegyházmegye segédpüspökévé nevezték ki. Szent II. János Pál pápa 2003. május 27-én nevezte ki a Váci egyházmegye megyéspüspökévé. Beiktatása 2003. június 20-án történt. Jelmondata: „Permanentes in fide”, azaz „Rendületlenül a hitben”.

A papok létszámának csökkenése miatt nagy súlyt fektetett az elkötelezett világiak képzésére egyes egyházi szolgálatok ellátására: püspöksége alatt számos világit szentelt állandó diakónussá, illetve avatott akolitussá, lektorrá. Elkötelezett a cserkészet pedagógiája mellett 2004-től az Országos Magyar Cecília Egyesület elnöke.

2014-ben körlevelet adott ki a cigánypasztorációról. 2018-ban – az egyházi törvényeknek megfelelően 75. életévének betöltése előtt – benyújtotta lemondását Ferenc pápának. 2019. július 12-én nyugállományba vonult és Nagymarost választott új otthonául.

Gratulálunk a kitüntetettnek!

Forrás: Váci Napló

Még szintén érdekelheti...