Kitekintő

Tiszteletbeli Székely címátadó ünnepség az erdélyi Oklándon – Kárpáti Zoltán Szász Jenőtől vette át a megtisztelő elismerést

Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus (részlet)

„Fáj a földnek és fáj a napnak
s a mindenségnek fáj dalom,
de aki nem volt még magyar,
nem tudja, mi a fájdalom!”

„Igen testvéreim, ünneplő gyülekezet, ezt a fájdalmat érezték elődeink a történelem folyamán nem egyszer, de százszorosan érezték apáink, nagyapáink 1920-ban a Trianonban történt gyalázat után, és éreztük mi is határon kívül maradt magyarok 2004. december 5-én. Én tudom, hogy nemcsak nekünk fájt, nemcsak mi éreztünk így, hanem ti is, szamoskériek, és még nagyon sokan szerte a hazában, akik nemzetben, egységes magyar jövőben gondolkodtok” – idézett abból a beszédből, melyet Kelemen Kincső olvasott fel, amit néhai édesapja, Kelemen Levente oklándi unitárius lelkész mondott 2011. július 9-én a tiszteletbeli székelyek ünnepségen, aki a kettős állampolgárságról szóló magyarországi csúfos népszavazás után talán a legtöbbet tette a fájó sebek gyógyításáért, a történelmi Magyarország határain belül élők újraegyesítéséért, a székely-magyar testvéri kapcsolatok erősítéséért.

Kelemen Kincső olvasta fel néhai édesapja, 2011. július 9-én elmondott beszédét

A Homoród menti Oklánd unitárius templomában 2023. október 14-én szívet-lelket melengető ünnepség keretében 15 kiváló anyaországi személy vehette át a Tiszteletbeli Székely címet a Szász Jenő által alapított Székelyudvarhelyért Alapítvány és a helyi unitárius egyházközség szervezésében.

  A nemzet kulturális és szellemi egyesítéséért, a székely-magyar testvériség megszilárdításáért olyan nagyszerű emberek tevékenykednek hosszú évtizedek óta önzetlenül, mint a Bács-Kiskun Vármegyei Kórház két kiváló főorvosa, professzora, Vas Vármegye Közgyűlésének alelnöke, Pásztó polgármestere, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye országgyűlési képviselője, hogy „csak” néhányukat említsem a 15 jeles személyiség közül, akikkel együtt ünnepelték Kárpáti Zoltánt is.

A Tiszteletbeli Székely címmel 2023-ban kitüntetettek

„A személyes bemutatkozás alatt megbizonyosodtunk, hogy bár az élet nagyon különböző területein dolgozó személyekről van szó, mindannyiukban közös a haza és a nemzet szolgálata iránti elkötelezettség, a székelység segítésére irányuló cselekvő jóakarat. A laudációkat hallgatva érezhettük, hogy a már kialakult csapat erős elkötelezettségű tagokkal bővült ezúttal is” – mondta Kelemen Éva, a „kovászemberként” tisztelt és szeretett Kelemen Levente lelkész özvegye.

A Kövér László és Szász Jenő által alapított Tiszteletbeli Székely címet székely és magyar közösségek vagy személyek ajánlása alapján adományozza a rá érdemesnek az alapítvány. Kárpáti Zoltánt két tiszteletbeli székely, a farkaslakai Jakab Zoltán és a Dunakeszin élő Kasza János ajánlotta a megtisztelő címre.

Kárpáti Zoltán Szász Jenőtől vette át a Tiszteletbeli Székely címet

A kitüntetettek laudációját hallgatva méltán lehettünk büszkék Kárpáti Zoltánra és Dunakeszi Város Önkormányzatára és mindenkori polgármestereire, hiszen a több évtizedes sikeres együttműködés, a székelykeresztúri és a dunakeszi diákok csereprogramjai, a dunakeszi diákok egy életre szóló élményt jelentő erdélyi nyári jutalomtáborai, a dunai vízitúrák, a néptánccsoportok vendégszerepléseinek méltatása, a testvérvárosi együttműködés keretében megvalósított kulturális és sportprogramok színes bemutatása, a képzőművészeti alkotások, a köztéri szobrok kölcsönös adományozása mind, mind emelték és gazdagították a napjainkban is nagyra becsült testvérvárosi együttműködést – hangzottak Kárpáti Zoltán laudációját ismertető Simó Béla, székelykeresztúri önkormányzati képviselő, nyugdíjas pedagógus, a kölcsönösen tisztelt értékekre és őszinte emberi barátságokra épülő  testvérvárosi kapcsolatokat évtizedeken át építő jó barát szavai, melyek tartalmát, az ünnepelt dunakeszi önkormányzati képviselő több évtizedes közösségépítő tevékenységének elismerését a történelmi templom padsoraiban ülők hatalmas kopogtatással fejezték ki.

Kárpáti Zoltán beszédében hálával a hangjában mondott köszönetet pedagógus szüleinek, akik már gyermekkorában megszerettették vele hazánk gyönyörű természeti kincseit, felkeltették benne a tudás és a közösség szeretete és a tisztelet iránti vágyat, amit pedagógusként és immár 30 éves önkormányzati képviselői munkájában mindig szem előtt tartott.  

Elismeréssel beszélt a városi önkormányzat támogatásáról, melynek köszönhetően idén már a 24. kéthetes erdélyi jutalomtáborba vihették el a dunakeszi iskolák által javasolt legjobb tanulókat. – A néhány ezer forintos jutalomkönyv-utalvány helyett egy életre szóló élménnyel gazdagodtak városunk kiváló tanulói, akik egykoron majd felnőttként gyermekeikkel visszatérnek a csodálatos Erdélybe, ahol barátokra leltek. Nincs ennél szebb és értékesebb nemzetegyesítés, amiért köszönet illeti városunk önkormányzatát, polgármestereinket. Hálával tartozom legfőbb segítőmnek és támogatómnak, a pedagógus feleségemnek, s mindazoknak a nagyszerű tanároknak, akik mindvégig társak voltak ebben a felemelő küldetésben – mondta elcsukló hangon Kárpáti Zoltán, akinek Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke adta át a Tiszteletbeli Székely kitüntetést.   

A szentmise keretében megtartott több órás ünnepség után a résztvevők megkoszorúzták a 2020-ban elhunyt Kelemen Levente unitárius lelkész szobrát, majd közösen elénekelték a Székely himnuszt, melyet még a székelyek szent hegye, a Hargita is visszhangzott.

Vetési Imre

Fotó: KesziPress

***

A Tiszteletbeli Székely címmel 2023-ban kitüntetett személyek nevei: Dr. Bihari Katalin, Dr. Nagy András, Kárpáti Zoltán, Kovács Lajos, Gáspár György, Simon Sándor, Nagy Miklós, Birkás István, Marton Ferenc, Dr. Matarits Tamás, Török Alexandra, Őr Zoltán, Dr. Bödők Gergely, Molnár Miklós, Farkas Attila.

Még szintén érdekelheti...