Kultúra

Átadták a Raoul Wallenberg-díjakat, a kitüntetettek között van Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke is

Ünnepi eseménynek, a Raoul Wallenberg-díj 2023-2024. évi átadó ünnepségnek adott helyet január 17-én a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége Székházának Goldmark terme,
a kitüntetett díszvendégek között pedig ott volt Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke is.

Az esemény bevezetéseként elsőként Dr. Grósz Andor, a MAZSIHISZ elnöke, majd Moran Birman, Izrael magyarországi nagykövetének helyettese, zárásként pedig Dr. Sebes
József
, a Raoul Wallenberg Egyesület elnöke mondta el köszöntő gondolatait.

Mindhárman hangsúlyozták, hogy a díj névadója a vészkorszak egyik kiemelkedően hősies embermentője volt, aki saját életét kockáztatva több ezer magyar zsidónak nyújtott menedéket, kínált menekülési lehetőséget diplomataként, helytállása példa lehet a mában is, amikor szerte a világon, s Nyugat-Európában különösen erősödik az antiszemitizmus.


A kitüntetettek közül elsőként Turai Jánost szólította az emelvényre a moderátor, s a Váci Zsidó Hitközség elnökének méltatásában elhangzott:
„Az 1937-ben Temesvárott született Turai János személyéhez kötődik a Váci Zsidó Hitközség újjászervezése, melynek napjainkig az elnöke. Minden energiáját és lehetőségét arra használja, hogy a holokauszt idején Vácról és a környékről elhurcolt és elpusztított mintegy 1500 zsidó embernek emléket állítson. Jelenleg is azon munkálkodik, hogy a váci történelmi sírkertben kialakított Duna-Ipoly-Galga Regionális Kutatási és Oktató Központ méltó helyet biztosítson a mai fiataloknak a múlt jobb megismerésére, az intézmény a holokauszt 70. évfordulóján, 2014-ben nyílt meg.


Elévülhetetlen érdeme, hogy családja saját forrásból megvásárolta Vácott az Eötvös utca 3. alatti zsinagóga épületét a helyi zsidó közösség számára. A megvásárlás után 1996-ban nekilátott az 1865-1866-ban épített, műemléki védettségű épület állagmegóvásának és rekonstrukciójának. Felújíttatta az elhanyagolt zsidó temetőt és látogatható sírkertté alakíttatta át. Elismerésként 2009-ben Podmaniczky-díjat kapott Ráday Mihálytól.


2014-ben a nemzetközi szintű Holokauszt emléknap megrendezése osztatlan sikert aratott határainkon belül és azon túl is. Az ő nevéhez kötődik a »Régen volt! Hogy is volt?« Wallenberg verseny középdöntőjének váci szervezése. Munkássága nagymértékben hozzájárult, hogy Vác Város Önkormányzata 2015-ben megkapta a Wallenberg-díjat. Közéleti szerepvállalásának eredménye, hogy a városban példaértékű kapcsolatot alakított ki valamennyi egyházzal és azok vezetőivel.
Turai János neve örökre beíródott Vác és a régió történetébe, hiszen felélesztette, ismertté tette a városban és a régióban a sokszínű zsidó kultúrát.


Élő kapcsolatot ápol valamennyi szomszédos ország zsidó felekezeteivel, ezek közül is kiemelkedő a felvidéki és a kárpátaljai kapcsolat, a szomszédos Ukrajnában zajló háborús konfliktus kezdetétől részt vesz a humanitárius jellegű segélyek gyűjtésében és a rászorulókhoz való eljuttatásában.
Elismerései, Izrael államtól kapott Jeruzsálem-díj a hűségért (1997.) Podmaniczky-díj (2009), Magyar Érdemkereszt polgári tagozat (2015), Vác város Pro Urbe-díja (2016), Vác város polgármesterének díja (2017).”


Turai Jánost Dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára javasolta a díjra.
A további kitüntetettek: Mészáros Ildikó református lelkipásztor; Dr. Tokics Imre Tibor lelkész, egyetemi tanár; Benkő Fruzsina szociális munkás; Seres Attila villamosmérnök, közéleti aktivista; Sipos József filmrendező, producer; Winkler Miksa, zsidó értékek őrzője. 

Ribáry Zoltán

Még szintén érdekelheti...