Dunakeszi

Hosszú évtizedeken át gyógyítottak

Három dunakeszi orvos – dr. Tirtl Anna, dr. Ercsei Katalin és dr. Tornyi András – ment nyugdíjba 2020 végén, akiknek hosszú évtizedes gyógyító tevékenységét köszönte meg ma délután Dióssi Csaba polgármester.

Óriási hálával és köszönettel tartozik önöknek a város az elmúlt évtizedekért, melyek során generációkat gyógyítottak – mondta Dióssi Csaba polgármester, aki hozzátette: a koronavírus-járvány miatt sajnos csak szűk körben tudják köszönetüket kifejezni a betegek, a lakosság körében is nagy népszerűségnek örvendő nyugdíjba vonult három orvosnak.

Az orvosi hivatást leghosszabb ideje dr. Tirtl Anna gyakorolta, aki 1938-ban született Budapesten, négy gyermekes családban nőtt fel.

1962-ben kapta kézhez általános orvosi diplomáját a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, 2012-ben az 50 éves jubileum alkalmából aranydiplomát vehetett át. Egyetem után Tüdőgyógyászati Kórházban kezdett dolgozni, majd a Budapesti Ilka utcai Apáthy István Kórházban kapott állást, amit jelenleg Bethesda Kórházként ismerünk. A kórház hűséges dolgozója volt egy negyedszázadon keresztül.

1994-ben az akkori nyugdíjtörvény alapján 56 évesen nyugdíjazták, ám a sors keze volt, hogy ekkor egy szakmai rendezvényen meglátta Dunakeszi Városának körzeti gyermekorvosi álláshirdetését, amelyre azonnal jelentkezett. Örömmel fogadták a megüresedett körzet ellátására, ő pedig szinte kihagyás nélkül tudta folytatni munkáját.

1994-es nyugdíjazását követően még 26 évig dolgozott Dunakeszi város alkalmazottjaként.

A sokéves kórházi tapasztalat óriási előnyt jelentett ebben a teljesen más munkakörben. Először Budáról járt ki minden nap, majd később családjával együtt Dunakeszire költöztek, hiszen ez a munka egész embert kívánt.

Sok évig volt a Dunakeszi-alagi óvoda orvosa, átmenetileg a 2. számú Bölcsőde orvosi teendőit is ellátta.

26 éven át mindig ő rendelt a városban péntek délutánonként, így a saját betegein kívül, az összes sürgős esetet is ellátta. Beteg gyermek ellátatlanul nem maradt a rendelésein. Kollégái helyettesítésére soha nem mondott nemet, betegség miatt soha nem hiányzott, szabadságra küldeni kellett.

Életkorát meghazudtolva a sok éves szakmai kihívások és változó követelmények nem voltak akadályok számára.

A koronavírus 2020. évi kihívásai miatt úgy döntött, hogy 2020-as esztendő végén befejezi pályafutását.

Dr. Tirtl Anna kedves szavakkal idézte fel a Dunakeszin eltöltött közel három évtizedet, külön szeretettel emlékezett meg egykori kolléganőjükről, dr. Gauland Máriáról.

Dr. Ercsei Katalin már gyermekkorában elhatározta, hogy orvos lesz és gyógyítani akar, és ettől az elhatározásától soha nem távolodott el. Döntésében közrejátszott édesanyja gyakori és igen súlyos betegeskedése is. Ennek tudatában végezte iskoláit, különóráit. A gimnázium minden osztályát és az érettségit is jeles eredménnyel végezte el.

Orvosi diplomáját 1971-ben kapta meg, Dunakeszin 1976 júniusában kapott körzetet, és helyezkedett el, mint körzeti gyermekorvos.  

1976. és 1993. között közalkalmazotti jogviszonyban, 1993 óta pedig, mint vállalkozó háziorvos dolgozott.

A 74 éves doktornő megszakítás nélkül, 43 éven át látta el a gyermek- háziorvosi körzetét, és az ahhoz tartozó óvodát és általános iskolát.

Az elmúlt évtizedek alatt folyamatosan képezte magát szakmai téren, mindig naprakész volt a szakterületét érintő állandó és gyors változások, legújabb kutatási és fejlődési eredmények tekintetében.

Az elmúlt négy évtized alatt számos gyerek életét mentette meg, illetve hozta vissza az életbe újraélesztéssel, és nagyon sok esetben saját autóval szállította kórházba a krízishelyzetben lévő pácienst.

A jó hangulatú, szűk körű búcsúztatón Ercsei doktornő felidézte a gyermekekkel és a szülőkkel kialakított jó kapcsolatát, a gyógyító tevékenységet segítő tartalmas együttműködést. A Dunakeszi Polgár érdeklődésére elmondta: Az Önkormányzattal kellemes, probléma mentes volt az együttműködése, bármi adódott a rendelőben, rövid időn belül megoldották. Tartalmas, 43 szép évet őrzök a szívemben – tette hozzá.

Dr. Tornyi András a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosa nyugdíjba vonulása után Dr. Tóth Ilonának adta át a praxisát a Tábor utca 56. szám alatti rendelőben. Tavaly november 30-án vonult vissza, két hónap híján 30 évig volt háziorvos Dunakeszin. Nyolc évig élt a Barátság úton, sok szomszédját hivatalból is ellátta. Elmondása szerint szoros barátságok is kialakultak betegeivel. Vannak, akikkel még a mai napig tartja a kapcsolatot, telefonon felhívják egymást.

Tornyi doktor úr közmegbecsülését jól mutatja, hogy nyugdíjba vonulásakor betegei levélben fordultak a Dunakeszi Polgár szerkesztőségéhez, hogy az újság is méltassa és köszönje meg páciensei érdekében végzett önzetlen tevékenységét, közvetlen emberi megnyilvánulásait.  

A polgármesteri elismerés alkalmával dr. Tornyi András – többek között – elmondta, hogy mélyen megérintette barátja, orvos kollégája, dr. Füzi József halála.   

Tornyi doktor úrnak két gyermeke és három unokája van, a nyugdíjas években elsősorban unokázni szeretne, illetve kedvenc szabadidős tevékenységének, a horgászásnak hódolni.

Megható és kedves ünnepség volt, melyen az önkormányzat nevében Dióssi Csaba polgármester köszönetét és nagyrabecsülését fejezte ki a három kiváló orvosnak, nagyszerű embernek, akik életútja követendő szép példa lehet a pályájuk elején álló fiatal orvosok előtt.

V. I. (Dunakeszi Polgár)
Fotó: KesziPress

Még szintén érdekelheti...