testvérvárosi együttműködés

Simó Béla: „Én csak tettem a dolgomat, tettem, amire felesküdtem annak idején.”

Dunakeszi Város Önkormányzata Székelykeresztúr és Dunakeszi város több évtizedes és rendkívül tartalmas testvérvárosi kapcsolatának kiteljesedése érdekében végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként Dunakeszi Városért kitüntetést adományozott Simó Bélának, a székelykeresztúri képviselő- testület tagjának, a helyi Petőfi Sándor Általános Iskola tanárának.

Dunakeszi Város egyik legmagasabb kitüntetését Kárpáti Zoltán és Seltenreich József önkormányzati képviselők adták át június 9-én Székelykeresztúron.

A képviselő-testület tanácskozásán Koncz Hunor-János polgármester nagy szeretettel köszöntötte a dunakeszi delegáció tagjait

A kilencvenkilenc százalékban magyar ajkú erdélyi kisváros képviselő-testületi ülésén az a Kárpáti Zoltán olvasta fel Simó Béla laudációját, aki hosszú éveken át Dunakeszi külkapcsolatokért felelős tanácsnokaként, a székelykeresztúri és a dunakeszi diákok cserelátogatását szervező Radnóti Miklós Gimnázium igazgató-helyetteseként két évtizede ápol tartalmas szakmai és példaértékű emberi kapcsolatot Székelykeresztúr mindenkori polgármesterével, a képviselőkkel és a város polgáraival.

A kitüntetett iránti tisztelet és megbecsülés hatotta át Kárpáti Zoltán néha elcsukló, érzelemmel áthatott hangját, aki ismertette Simó Béla gimnáziumi és egyetemi éveit, és azt a meghatározó történelmi pillanatot, amikor a román rendszerváltás után pedagógusként szeretett városában, Székelykeresztúron, a Petőfi Sándor Általános Iskolában elkezdte máig tartó, magasan ívelő, a helyi közösség szeretetével és megbecsülésével övezett pályáját.

„Azon túl, hogy diákjaival megszerettette a szülőföld és Erdély szépségeit, értékeit, azonnal bekapcsolódott az éppen formálódó testvériskolai kapcsolatok építésébe. A dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolából érkező gyermekcsoportoknak hamarosan állandó kísérője és kiváló idegenvezetője lett. Nem telt el sok idő, hogy tudása, helyismerete, a Székelyföld és a székely nép iránti szeretete, humora, közvetlensége szinte legendává vált városunkban is” – hangzottak Kárpáti Zoltán szavai.  

Simó Béla az újabb és újabb találkozások révén utakat épített. „Mindezt igazi ’építőmesterként’ szülőföldje javára fordította, és fordítja mind a mai napig” – idézte Kárpáti Zoltán az által megfogalmazott laudációt.

Simó Béla 2000 óta tagja a helyi képviselő-testületnek. Testvérvárosi tanácsnoki megbízatása minőségi előrelépést jelentett Dunakeszi és Székelykeresztúr kapcsolatában, szélesítette az együttműködés kereteit, egyre több embert vont be a testvérvárosi kapcsolatok ápolásába.

„Ötletei révén számtalan új találkozásra nyílt alkalom szülőföldje legifjabb és legidősebb polgáraival.  Simo Béla sokoldalú személyiség, népművelő a szó legtisztább értelmében. Az elmúlt két évtizedben Székelykeresztúron szinte nem fordult elő olyan művészeti, kulturális, sportrendezvény, melyben aktív szervezőként ne vett volna részt. Ezért a kiemelkedő tevékenységéért részesült 2012-ben a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetésben. Az általa szervezett keresztúri programokra megkülönböztetett szeretettel hívta és várta Dunakeszi fiatal és felnőtt csoportjait. Mindent megtett azért, hogy a Székelykeresztúron eltöltött napok felejthetetlen élményt jelentsenek valamennyi résztvevő számára. Az anyaországgal való kapcsolatépítésben egy fő cél vezérelte, hogy minél több híd épüljön az emberi kapcsolat szintjén, vagyis minél több barátság jöjjön létre a diákok, a családok, és testvérvárosok polgárai között.” – méltatta Kárpáti Zoltán Simó Béla több évtizedes önzetlen tevékenységét, aki a nyár táborok során több mint ezer dunakeszi diáknak mutatta be Erdély csodálatos tájait, értékeit.

„Hasonló szorgalommal szervezte és kísérte a diákcsoportokat Dunakeszire, táplálta tanítványaiban az anyaországhoz való kötődést, mint a nemzeti identitás legszükségesebb alapkövét. Simó Béla pontosan tudja, hogy nem elég szavakban éltetni az összetartozásunkat, hanem tenni, cselekedni kell! Erőfeszítésének, a testvérvárosi kapcsolatokért végzett munkásságának eredménye és elismerése is a kitüntetés, és egyben az a szeretet, amely dunakeszi ismerősei és barátai közül őt körülveszi. Kitüntetéséhez gratulálok! – hangzott Kárpáti Zoltán jókívánsága.

Dunakeszi városa és polgármestere nevében Seltenreich József köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Székelykeresztúr lakosságát, akiknek Dunakeszi testvérvárosi szeretetét és ölelését küldi. „S egyben szívből gratulálunk az új képviselő-testületnek, polgármester úrnak, és legalább olyan vagy még sikeresebb munkát kívánunk, mint amelyen eddig volt, különösen a testvérvárosi együttműködésben. Bízunk benne, hogy ez a kapcsolat továbbra is élő és virágzó lesz” – fogalmazott a dunakeszi önkormányzati képviselő.

Ezt követően felolvasta Dióssi Csaba Simó Bélának írt levelét, aki Dunakeszi polgármestereként szeretettel gratulált a „Dunakeszi Városért kitüntetéshez, melyet minden esztendőben a város által legnagyobb közmegbecsülésnek örvendő polgár kapja, akinek pályáját, életútját példaként állíthatjuk Dunakeszi lakossága elé.” A polgármester elismerő soraiban arról is írt, hogy a képviselő-testület döntését maga is jó szívvel erősítette meg: „Végletekig elkötelezett magyar emberként gondolok rád, aki azóta vagy motorja a városunk között működő gyümölcsöző kapcsolatnak, hogy csatlakoztál a testvérvárosi programhoz. Becsületre méltó, hogy több mint 20 éve energiát nem sajnálva biztosítasz értékteremtő programokat mind a helyi, és mind a dunakeszi gyerekeknek és az őket elkísérő felnőtteknek. Nekem és a városunk nevében érkezőknek életre szóló élményeket szereztél helyi idegenvezetőként. Soha nem felejtem el azt a közös körtúrát, melyet a vidék, a táj szépségét bemutatva, mindent átlengett a belőled áradó hazaszeretet, tisztelet. Munkáddal, programjaiddal hozzásegíted a határon átívelő kapcsolatok kialakulását és ápolását. Köszönöm, hogy szíveden viseled a gördülékeny együttműködést, partnerséget Dunakeszi és Székelykeresztúr között.” – idézte Dióssi Csaba Simó Béla tevékenységét méltató gondolatait Seltenreich Jószef, aki ezt követően Kárpáti Zoltánnal együtt adták át Dunakeszi kitüntetését Székelykeresztúr jeles polgárának.

A megható pillanatok után Seltenreich József felolvasta azt a levelet is, melyet Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere írt az önkormányzatnak, aki hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott elutazni a jeles eseményre Székelykeresztúrra. Dunakeszi vezetője üdvözletét küldte Székelykeresztúr új polgármesterének és a tavaly megválasztott képviselő-testület tagjainak, akiknek eredményes munkát kívánt az előttük álló esztendőkben. Dióssi Csaba kedves hangulatú levélben hívta meg Dunakeszire Koncz Hunor-János polgármestert és a város delegációját. „Szeretettel várjuk Önöket a 2021. szeptember 3-5. között megrendezésre kerülő Dunakeszi Feszt rendezvénysorozatunkon. A rendezvényünkön számítunk küldöttségükre a „Nemzetek utcája” kezdeményezésen is, hogy közelebb hozzák a dunakeszieknek településük, régiójuk szokásait, kultúráját. A kellemes kikapcsolódás, a jó hangulat, a baráti fogadtatás garantált! Várjuk Önöket!” – írta levelében Dióssi Csaba polgármester.

Seltenreich Jószef Dióssi Csaba polgármester üdvözlő szavait tolmácsolva Koncz Hunor-János polgármesternek átadta Dunakeszi ajándékát.

A kedves hangulatú, érzelmektől sem mentes percek után Simó Béla mondott köszönetet a megtisztelő kitüntetésért, melyhez példaértékű szerénységgel hozzátette: „A kitüntetés nagy dolog számomra, szinte hihetetlen, de nem én kaptam, hanem a város. Én csak tettem a dolgomat, tettem, amire felesküdtem annak idején.”

Kárpáti Zoltán, Simó Béla, Koncz Hunor-János polgármester, Seltenreich József, Sebestyén Zsolt alpolgármester

A dunakeszi delegáció tagja volt Tóth Zoltán, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgató-helyettese is, aki látogatást tett a helyi Petőfi Sándor Általános Iskolában, ahol Simó Ildikó igazgatóval felidézték a két intézmény közel két évtizedes együttműködését.

Vetési Imre (Dunakeszi Polgár)

Fotó: KesziPress

Még szintén érdekelheti...