Kultúra

Könyvbemutató és grafikai tárlat

A HUNGART Egyesület 2009 óta jelentet meg kismonográfia sorozatot, amely kortárs képző, ipar- és fotóművészek munkásságát dolgozza fel. A sorozat 50. kötete Tuzson-Berczeli Pétert, a Dunakeszin élő és alkotó festőművészt mutatja be. A könyv bemutatójára április 22-én került sor a VOKE József Attila Művelődési Központ Magyarság Galériájában.

     A sorozat jelentőségéről még annyit, hogy hiánypótló a vizuális művészeti szakmában és a hazai művészeti könyvpiacon. Hozzájárul a jelenkori magyar művészet dokumentálásához, szellemi értékeinek megőrzéséhez, valamint hazai és nemzetközi megismertetéséhez.

    A könyvbemutatóra a művelődési központ és a DunArt Képzőművészeti Egyesület közös rendezésében került sor. Ezzel párhuzamosan nyílt meg az alkotó „Töredékekben rejlő teljesség” című grafikai háttér kiállítása.

    A megjelenteket Csoma Attila, a művelődési központ igazgatója, Dunakeszi Város Önkormányzatának képviselője, a rendezvény fővédnöke köszöntötte. Szólt a művész munkásságáról, a településen 1991 óta napjainkig tartó alkotói tevékenységéről, majd szólt a könyvsorozatról is.

    Ceglédi Gabriella művelődésszervező nyitotta meg a rendezvényt, ezt követően Wehner Tibor Munkácsy Mihály-díjas művészettörténész, író, a kötet szerzője méltatta Tuzson-Berczeli Péter, az EMMI Művészeti Életpálya Elismerésben részesített képzőművész, az MMA Köztestületi tagja életútját, munkásságát. Felidézte életrajza fontos momentumát, erdélyi származását, marosvásárhelyi tanulmányait, a korai alkotásait, majd a Dunakeszire történt letelepedését követő, egyre teljesebbé váló művészi munkásságát. Elemzésében kitért a kiállításon látható grafikai munkákra, melyek már nem a hagyományos grafikusi módszerrel készültek, hanem napjaink digitális világa eszköztárának alkalmazásával születtek. Művei, „grafikáknak nevezett – miként festészeti alkotásai is – töredékeket, emlékképeket idéző, a töredékekben rejlő teljességet kutató  és felmutató, expresszív hevületű, költői indíttatású alkotások, amelyekben ott kavarog korunk meghatározó jellemző jegye, a káosz, és amelyekben ott van a rend áhítása, a rendre törő vágy is.”

    Szólt a könyvsorozatról is, amely – elérkezve az ötvenedik, most bemutatandó kötethez – évente három-öt kötettel bővül. Valamennyi eddig megjelent könyv a magyar és angol nyelvű előszót követően alkotói portrét rajzol meg, szintén angol nyelven is. Ezt követik a művész alkotásainak reprodukciói, vázlatos életútja, egyéni és csoportos kiállításainak jegyzéke, Tuzson-Berczeli Péter esetében az 1983-tól napjainkig tartó rendkívül gazdag sorozata. Megismerhetjük a közgyűjteményekbe bekerült műveinek jegyzékét, valamint az 1990 óta végzett karitatív tevékenységét. Gazdag bibliográfia és a művész publikációinak jegyzéke zárja a kötetet.

– Köszönetet mondok önöknek, amiért megtiszteltek jelenlétükkel, mert nézetem szerint a művészet mit sem ér a befogadó közönség nélkül – mondta Tuzson-Berczeli Péter. – A könyv létrejöttéért köszönet illeti családomat, különösen feleségemet, Anikót, aki a nyolcvanas évek technikai lehetőségeit kihasználva, fotókon megőrizte akkori műveimet. Köszönöm Sárkány Győzőnek, az egyesület elnökének a lehetőséget, hogy ez a könyv megjelenhetett, köszönöm a szerzőnek a munkáját, valamint barátaim közreműködését, mivel a könyv előkészítése hosszú folyamat volt. Végezetül köszönetet mondott Csoma Attilának és Peti Sándornak, a DunArt elnökének azért, hogy ez a rendezvény létre jöhetett.

    A programot Arany Éva népdalénekes előadása gazdagította gyimesi, moldvai, mezőségi és mezőmadarasi népdalok előadásával.

    A kiállítás május 6-ig a művelődési központ nyitva tartási idejében  tekinthető meg.

Katona M. István

A szerző felvételei

Még szintén érdekelheti...