Egyház

Beiktatták Dunakeszi új református lelkészét – Ha Isten velünk, ki ellenünk!

Ez a keresztényeknél jól ismert intés volt a vezérfonala az új lelkipásztort beiktató istentiszteleten május 8-án, melyet főtiszteletű Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, az Emberi Erőforrások korábbi minisztere gondolatait keretbe foglalta.

Beszédében hangsúlyozta, hogy az emberek sokszor kerülnek leküzdendő nehézségek, akár ellenségek elé, de ha Isten velünk van, akkor mindezek dacára sikeresek lehetünk. Történelmi példának Bethlen Gábor fejedelmet említette, aki igen nehéz, szorongatott helyzetben, egyedül Istenbe vetett hitére támaszkodott, s sikeresen őrizte meg Erdély függetlenségét mind a terjeszkedő oszmán törökökkel és a meggyengült országot bekebelezni szándékozó Habsburg erőkkel szemben. Erős hittel felvértezve mi is bátrak lehetünk, megoldódhatnak a nehéznek ígérkező feladataink. Ezt a hittel erősített igyekezetet kívánta Dunakeszi további épüléséhez. „Rád hallgató szívet adj Uram!” – bennünk Isten munkálkodik.

Dr. Kodácsy Tamás és Balog Zoltán

Felemelő érzés volt tapasztalni az ökumené jelenlétét, hiszen minden keresztény felekezet magas szinten képviseltette magát. Nem csak az Északpesti Református Egyházmegye lelkészei és vezető tisztségviselői voltak jelen, hanem Dunakeszi katolikus, evangélikus és görögkatolikus papjai is. Az egyházakat képviselő sok magas tisztséget betöltő személy mellett Dr. Tuzson Bence államtitkár, körzetünk országgyűlési képviselője, Dióssi Csaba Dunakeszi polgármestere és a hivatalt vezető jegyző, Dr. Molnár György, Szabó József egyházügyi tanácsnok is fontosnak tartotta, hogy településünkön a hitélet továbbra is hathatósan járuljon hozzá városunk lendületes fejlődéséhez.

Dr. Tuzson Bence és Dióssi Csaba az istentisztelet során kihangsúlyozták, mennyire fontosnak tartják az egyházak munkáját, amelyek hathatósan járulnak hozzá, hogy jó érzés legyen Dunakeszin élni. Büszkén hangsúlyozták, hogy városunkban 400 református iskolás jár hittanórákra, mely a jövőre nézve is bíztató.

Dr. Kodácsy Tamás megválasztott lelkész nem ismeretlen a gyülekezet tagjai előtt, ahogy említették, ő Dunakesziről érkezett Dunakeszire. A gyülekezet 134 szavazattal választotta meg új lelkészét.

A gyülekezet minden tagja természetesen nem fért be a templomba, de egy méretes kivetítőn mindenki részese lehetett az istentiszteletnek.

A beiktatási szertartás után az udvaron a Himnusz eléneklését követően számos fénykép készült, majd kifeszített sátrak alatt „terülj – terülj” asztalok mellett lehetett a kellemes időben beszélgetni.

Láthatóan és érezhetően tartalmas és közösségvonzó a város református gyülekezetének élete!

Windhager Károly

Fotó: Bocskay Zsolt

Még szintén érdekelheti...