oktatás

Történelmi tanévnyitó Dunakeszin

54 diák kezdte meg tanulmányait a IV. Béla Király Gimnáziumban

“Fiúk, csináljuk!” – fülemben csengenek még Szijjártó Péter – ma már külgazdasági és külügyminiszter – szavai, amikor Erdész Zoltán alpolgármester úrral jó pár évvel ezelőtt felvetettük neki szándékukat egy új gimnázium építéséről. Fél éve pedig már épül a Dunakeszi Diáknegyed – mondta Dióssi Csaba polgármester ma reggel a IV. Béla Király Gimnázium történelmi tanévnyitóján, melyen beszédet mondott Tuzson Bence országgyűlési képviselő is. A Radnóti gimnázium tagintézményeként induló két osztályban 54 diák kezdte meg a tanévet, melyet Zentai Kati megbízott igazgató nyitott meg ünnepélyesen.

Történelmi pillanat a mai, 59 éve volt ilyen először és utoljára Dunakeszin, amikor megnyílt a gimnázium az akkori községben – mondta a város polgármestere, aki a ma már országos hírű Radnóti gimnázium működésének és fejlődésének kiemelkedő szakaszait is ismerte. – Hat évtized után, ma ismét egy történelmi pillanat részesei lehetünk, amikor az ünnepélyes tanévnyitóval megkezdődik az oktatás a IV. Béla Király Kéttannyelvű Gimnáziumban. Komoly összefogás eredménye, hogy ma ez megvalósult. Köszönöm az országgyűlésnek és Tuzson Bence országgyűlési képviselő úrnak, a Dunakeszi Tankerületi Központnak és Dunakeszi Város Önkormányzatának, hogy az ügyünk mellé álltak és hittek az elképzelésünkben – fogalmazott a polgármester, aki szerint óriási igény van az épülő új gimnáziumra és szakközépiskolára, mert az évente 500 végzős nyolcadikos diák közül csak száz fiatalt tud felvenni a Radnóti gimnázium.

Dióssi Csaba külön is megköszönte azt a megfeszített munkát, amelyet az elmúlt három hónapban az oktatás elindításáért sokan végeztek, hiszen májusban kapták meg az engedélyt az illetékes minisztériumtól.

Erre az évfolyamra mindenki emlékezni fog. Ez az 54 diák és tanáraik, élükön Zentai Kati igazgatónővel fogja megalapozni az iskola szellemiségét, megteremteni a hagyományait. Fontos kiemelni, hogy egy országosan elismert intézmény vette őket szárnyai alá, hiszen mindaddig, amíg fel nem épül a Dunakeszi Diáknegyed, addig a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium tagintézményeként működnek – mondta a polgármester, aki reményét fejezte ki, hogy a most induló két osztály diákjai 2024 szeptemberében már az új gimnázium modern épületében folytathatják tanulmányaikat.

Sok sikert kívánok minden diáknak és tanáraiknak, és kívánom, hogy éljenek a nekik megadatott lehetőséggel! – hangzott Dióssi Csaba polgármester jó kívánsága.

Tuzson Bence, a város országgyűlési képviselője ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy az épülő Dunakeszi Diáknegyed az ország legnagyobb beruházása, melynek megvalósításáért sokan fogtak össze, akik közül is köszönetet mondott Dióssi Csaba polgármesternek.

 – A felelősség nagyon nagy, mert ti vagytok az alapítók, hiszen ti határozzátok meg a pedagógusokkal együtt, hogy később hogyan gondolnak erre az iskolára, milyen lesz a szellemisége – fordult az 54 diák felé az országgyűlési képviselő, akiknek azt kívánta, hogy sikerüljön megalapozni az gimnázium szellemiségét. – Kívánom, hogy ez olyan szellemiség legyen, amelyre büszke lehet majd nem csak Dunakeszi, de az egész ország is – mondta Tuzson Bence országgyűlési képviselő.

Az új tagintézmény megbízott vezetője, Zentai Kati ünnepi tanévnyitó beszéde kezdetén külön is köszöntötte a gimnázium és a város életében történelmi jelentőségű rendezvényen Dióssi Csaba polgármestert, Tuzson Bence országgyűlési képviselőt, a város két alpolgármesterét, Erdész Zoltánt és Sipos Dávidot, Szabóné Forgács Gabriellát, a Dunakeszi Tankerületi Központ vezetőjét és Nyíri Istvánt, a Radnóti Miklós Gimnázium igazgatóját.

Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük Zentai Kati megbízott igazgató iskolatörténeti beszédét:

„Tisztelt Vendégek!

Kedves Szülők és Diákok!

Kedves Kollégák!

             Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium IV. Béla Király Tagintézményének legelső tanévnyitő ünnepségén.

            A mai évnyitó egy kicsit más, hiszen nem csak egy iskolaévet kezdünk, hanem elindulunk egy olyan közös úton, amelynek vége egy új intézmény térségünkben, a IV. Béla Király Kéttannyelvű Gimnázium.

Egy iskola nem csak diákokból és tanárokból áll. A segítőkész portástól kezdve, a kiváló tanulmányi eredményekig, a felújított épület látványától, az évek múltán is visszajáró öregdiákokig, a kimagaslóan képzett tanári kartól, mind mind részei annak hosszú útnak, amelyen a mai évnyitóval közösen elindulunk. Egy iskola alapítása, hagyományainak megteremtése, szokásainak kialakítása nagy felelősség. Sok-sok ott tanító tanár, és oda járó diák formálja és alakítja évtizedek alatt. Nagy a felelősségünk, hiszen

Szent-Györgyi Albert szavaival élve, „olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája”.

A tavalyi évben – amikor már tudtuk, hogy Magyarország Kormányának 2022.01.26-i ülésén döntés született Dunakeszi két új középiskolájának, az ún. DIÁKNEGYED megépítéséről, az is láthatóvá vált, hogy ahhoz, hogy a csodálatos, modern épület falai ne üresen álljanak, előre kell tervezni, gondolkodni. Döntés született arról, hogy létrejön a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium IV. Béla Király Tagintézménye, amely az anyaintézetének a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumnak minden támogatását és segítségét tudhatja maga mögött. A Radnóti Miklós Gimnázium vezetésének és tantestületének kimagasló munkája, közösségteremtő ereje követendő példa a még csak most induló új intézmény számára is.

A döntéshozók és a Város vezetésének összefogásával a tagintézmény átmeneti helyszínének kialakítása is megvalósulhatott. A Dunakeszi Tankerületi Központ és Dunakeszi Város Önkormányzata mindent megtett annak érdekében, hogy az induló két osztály diákjai megfelelő körülmények között kezdhessék meg tanulmányaikat az itteni épületben. A korábban iskolaként is működő épület belseje átalakult, infrastruktúrája alkalmassá vált a mostani induló 2 osztály, majd a jövő évi 4 osztály befogadására. Udvarát Dunakeszi Város Önkormányzata megszépítette és igazi „grunddá” tette. A Bárdos Lajos Általános Iskola, valamint a VS Dunakeszi vezetősége segítségével a testnevelés órák helyszíne, valamint az étkeztetés is megoldottá vált.

Páratlan összefogással az új iskola 2 nyelvi előkészítős osztállyal, 54 fővel elindulhat.

Köszönjük!

         Kedves Szülők!

Köszönjük Önöknek, hogy bizalmat adnak egy újonnan induló iskolának. Megtisztelő ez a bizalom! A jó iskola az, amelyben jól érzi magát a diák, jól érzi magát a pedagógus, jól érzi magát a szülő is. Jó az az iskola, melyet sajátjának tekint minden érintett.

Ígérjük, hogy gyermekeik e valóban családias hangulatú iskolában a lehető legjobb oktatásban részesülnek, és megízlelhetik annak felemelő érzését, hogy részesei lehetnek egy új, színvonalas intézmény megalakulásának. 

Kedves Kollégák! És most engedjék meg, hogy név szerint kiemeljem az ún. kezdő „nyolcast”:

Ivánszky Ágota: német szak

Furkó Gergely: informatika (rendszergazda)

Duna Judit, Ágnes: matematika – testnevelés

Póczik Eszter: angol nyelv

Hudacsek Éva: angol nyelv

Baranyai Tibor: történelem (óraadó)

Föedlné Bedők Gyöngyvér: magyar (óraadó)

Nem vagyunk sokan, egy maréknyi csapat, de annál nagyobb lelkesedéssel kezdjük meg a munkánkat. Amikor először beszéltünk egymással, mindenkinek azt mondtam, hogy a tanórák megtartásán kívül egy sokkal fontosabb feladatunk van. Ki kell jelölnünk egy utat, amelyen elindulhatunk, és ez nagy munka, de annál nagyobb felelősség. Nyolcan kezdjük meg közös munkánkat és az eddig találkozóinkon is érződött már az izgalom, az új iránti felelősség és az elköteleződés. Bízom benne, hogy megtaláljuk a számunkra is lelkesítő, közös feladatokat, új megoldások születnek és lelkesedésünk átragad a ránk bízott kis csapatra.

Az előttünk álló, kihívásokkal teli évhez mindannyiunknak jó hangulatot, kitartást és jó egészséget kívánok!

Kedves Diákok!

Kedves Bélások! Kedves Királyok! Már egy hangulatos, Gólya napon megismerhettétek egymást és tanáraitokat. A Radnóti Miklós Gimnázium öreg diákjai beavattak titeket, gimnazistákká váltatok. Kérlek Benneteket, hogy vegyetek részt iskolátok alakításában, a hagyományok megteremtésében. Érezzétek egy kicsit annak a felelősségét, hogy TI vagytok az elsők, az induló csapat, akik alapvetően meghatározhatják az irányt.

Egy olyan iskolát hozzunk létre, amely segít Nektek abban, hogy ebben a megtévedt világban érdeklődő, a társadalom irányában nyitott és annak problémáira érzékeny, felelősséget vállalni képes felnőttekké váljatok, akik képesek majdan egy jobb és békésebb világ kialakulásához hozzájárulni.

Fontosnak tartjuk, hogy erre a nyitott gondolkodásra több nyelven is képessé váljatok, hisz a különböző kultúrákat legjobban az idegen nyelv segítségével ismerhetitek meg csak igazán.

„Csak az tudja igazán a magyar nyelv szépségét értékelni, aki tud egy-két idegen nyelvet. Ahány nyelv, annyi ember!” (Nádasdy Tamás)

Kívánom, hogy később öregdiákként visszatekintve büszkék legyetek majd arra, hogy Ti vagytok az elsők, az iskola alapítói, akik már a mai nappal is történelmet írtok.

Végezetül engedjék meg, hogy kicsit visszamenjek az időben, az 1900-as évek elejére. Az Árpád Gimnázium Lévay Zsolt által szerkesztett történetének soraival szeretném zárni mondanivalómat:

‘Hogy mi lesz ebből…? M. Gy. a tükör előtt állt, és a nyakkendőjét igazgatta. Nagyon izgult. Nagy nap lesz a mai az életében. A 17 év alatt, amióta tanított, hozzászokott a tanévkezdés hangulatához. Viszont látni régi kollégáit, újra beszívni az iskola semmivel össze nem téveszthető levegőjét, meghallani a diákok izgatott zsibongását, és megismerni a sok újat: új kollégákat, új diákokat, megvalósítani az új terveket. Szerette a tanévkezdést. De ez most valami más! A VII. kerületi állami főgimnáziumból másik iskolába helyezték át. Egy új, most induló gimnáziumba! Ő lesz az egyetlen rendes tanár. A nagy múltú V. kerületi főgimnázium kihelyezett iskolájaként fognak működni. Önálló épület nélkül. Egy elemi iskolában. Egyetlen osztállyal. Egy irodával és egy tanteremmel. Gimnáziumi felszerelések nélkül. Se saját könyvtár, se szertárak. Ebből kell iskolát csinálnia. Gimnáziumot. Tudta, érezte, hogy lesz hozzá ereje. Most megvalósíthatja minden korábbi álmát és elképzelését. Ha mások is mellé állnak, ha sokan összefognak, ha mindenkinek egy lesz a célja, sikerülni fog! Óbudának saját gimnáziuma lesz! De addig még hosszú az út! Most 34 gyerekkel kell bizonyítania. Magának, a szülőknek, tanároknak, vezetőknek – mindenkinek. Hogy képes vezetni, irányítani, megszervezni, kialakítani és felépíteni. Egy gimnáziumot – a semmiből. Már mindent előkészített. Az iroda ajtaján kis tábla állt: Morvay Győző megbízott igazgató Ellépett a tükörtől. Indulni kell. Nincs visszaút. Hogy mi lesz ebből…’

Tisztelt Vendégek, Kedves Diákok, Szülők és Kollégák!

Ezennel a 2022/2023-as tanévet hivatalosan megnyitom.”

A Szózat közös eléneklése után megkezdődött a város második gimnáziumában az oktatás, melyhez sok sikert kívánunk a diákoknak és a pedagógusoknak egyaránt!
V. I.
Fotó: KesziPress

Még szintén érdekelheti...