oktatás

Egy fiatal jövője már az óvodában eldől – Fókuszban a tehetséggondozás – interjú Baranyai Anikóval

Mint azt laptársunk, a Dunakeszi Polgár városi magazin októberi lapszámában megírtuk, közel ötszázan vettek részt szeptemberben azon a tehetséggondozó délutánon, ahol a Dunakeszi Koneli Varázsbagoly Tehetség- és Fejlesztő Központ és az Alma Nemzetközi Egyesület adott ízelítőt az ingyenes tehetséggondozó programjáról. A nagy érdeklődéssel kísért programon az országos hírű szakemberek mellett Dióssi Csaba polgármester is megosztotta gondolatait a tehetséggondozás jelentőségéről, a városban működő Dunakeszi Koneli Kincsem Sziget Óvoda meghatározó szerepéről. A rendezvény tapasztalatairól Baranyai Anikóval, a Koneli Kincsem Sziget Óvoda intézményvezetőjével, és a Varázsbagoly Tehetség- és Fejlesztő Központ vezetőjével beszélgettünk.

Bővebben: Egy fiatal jövője már az óvodában eldől – Fókuszban a tehetséggondozás – interjú Baranyai Anikóval
Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere is megosztotta gondolatait a tehetséggondozás jelentőségéről, a városban működő Dunakeszi Koneli Kincsem Sziget Óvoda meghatározó szerepéről

– Nagyon nagy sikere volt a rendezvénynek, melyre az előzetes regisztráción közel ötszázan jelentkeztek. A sikeres pályázatunk révén az Észak Pest megyei régióban működő óvodák és iskolák öt és tíz év közötti gyermekeire fókuszáltunk – kezdi a beszélgetést Baranyai Anikó.

– A program egy családi délutánnal indult, melyet hatalmas érdeklődés kísért. A programot követően minden résztvevőnek e-mailen elküldtük a tehetség- előszűrő lapot, melyet közel 250-en vissza is küldtek. Az előszűrő tesztek kiértékelését követően, 100 gyermek kapott lehetőséget a komplex tehetségszűrő teszt kitöltésére. 

Baranyai Anikó, a Koneli Kincsem Sziget Óvoda intézményvezetője, és a Varázsbagoly Tehetség- és Fejlesztő Központ vezetője

– A program legfontosabb célja a tehetséges fiatalok kiválasztása?

– Óvodás korban még csak „tehetségcsírákról” beszélhetünk, de a jó szemű óvodapedagógus könnyen felfedezi, ha egy gyerek valamilyen többletkompetenciával rendelkezik. Intézményünkben az egyéni készség- és képességfejlesztés kiemelt feladat. Belső mérési rendszerünkkel nyomon követjük, és egyénre írott fejlesztési tervvel segítjük a gyerekek fejlődését.

– Dunakeszin számos kiváló óvoda működik, melyek közül is kiemelkedik az önök tevékenysége. Mi az a plusz, amivel magukhoz vonzzák a többletkompetenciával rendelkező gyerekeket?

– Globális nevelési értéknek az egyén konstruktív életvezetését tekintjük, mely a személyiség magatartási és tevékenységi repertoárjában jelenik meg. A KONELI módszer előnye, hogy egyformán elősegíti a hagyományos ismeretszerzést, valamint a társas kapcsolatok és az önismeret fejlődését, és komplex módon segítjük a kognitív, mozgás, kommunikációs és szociális képességek, készségek fejlesztését. Pedagógiai munkánkban arra törekszünk, hogy pozitív emberi értékeket közvetítsünk már óvodáskorban is a gyermekek számára. Mindezt olyan képességek és készségek fejlesztésével kívánjuk elérni, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy az iskolába lépés pillanata a legtermészetesebb módon menjen végbe, és a társadalomban való helytállás is biztos alapokat kapjon. Pedagógiai programunk alapjául Bábosik István professzor Konstruktív Életvezetés Neveléselmélete szolgált.

Kardos Éva, a KONELI Alapítvány elnöke, tulajdonos alapítója és Baranyai Anikó a tehetséggondozás jelentőségére hívták fel a figyelmet

A gyerekek jövőjére nézve a legfontosabb értéket, a munkára orientált, együttműködő, toleráns személyiséget alapozzuk meg. Az önérvényesítés a mai világban elengedhetetlen, ezért módszereinkkel segítjük, hogy a gyerekek motivált, önmaguk pozitív adottságait felelősen gondozó, fejlesztő személyiségekké válhassanak. Minden gyermek külön egyéniség, ezért hisszük, hogy a differenciált, egyedi képesség- és készségfejlesztés lehet csak igazán hatékony.

Az iskolára való szellemi és lelki felkészülés mellett pedig nagy hangsúlyt fordítunk a tehetségígéretek felismerésére is. Hiszen az a gyermek, aki azzal foglalkozik, amiben tehetséges, boldog, kiegyensúlyozott, magabiztos lesz, ez pedig magával vonzza, hogy a család is harmonikusabban fog működni a hétköznapokban.

– Nem szeretnék udvariatlan lenni, de önök csak a tehetséges gyerekeket fogadják?

– Nem csak, és örülök a felvetésnek, mert van, aki így gondolja, pedig hozzánk nemcsak a tehetséges gyerekek járnak, hanem az átlagos képességgel rendelkező gyerekek is. A legfontosabb, hogy mindenkit az egyéni képességének megfelelően fejlesszünk.  

 – Mennyire tekinthető sikeresnek a gyerekek iskolai orientációja, az utókövetésük?

– Nagy figyelmet fordítunk rá, nagyon fontosnak tartjuk az utókövetést. Ha az óvodában azt tapasztaljuk, hogy egy gyermek valamilyen területen kimagasló képességet mutat, javasoljuk a szülőnek, hogy például művészeti, sporttagozatos vagy más, a gyermek számára legoptimálisabb intézménybe írassák be. Örömmel mondhatom, hogy nagyon jó tapasztalattal rendelkezünk, jó kapcsolatokat ápolunk az iskolákkal, több gyermekünk is jelentős sikereket ért már el az iskolai tanulmányai során.

(B. Szentmártoni)

Fotó: KesziPress

Még szintén érdekelheti...