Egyház

Frissítve: Dr. Brusznyai József plébánosunkra emlékeztünk születésének 100. évfordulója alkalmából

Dr. Brusznyai József 1922. november 8-án született Derekegyházán. 1945. szeptemberében szentelték pappá Vácon. 1949-ben a bécsi egyetem hittudományi karán doktorrá avatták. Szolgált Csongrádon, Mezőtúron, Rádon, Cegléden, Vácon, Nagykökényesen, Kiskundorozsmán, Kállón. Majd plébános volt Dunakeszin a Szent Mihály-főplébánián 1971-től. 1992-ben vonult nyugdíjba, de nyugdíjasként is itt maradt velünk, segédlelkészként szolgált egészen 2000-ig. Ebben az évben Dunakeszi város díszpolgárává avatták. Később visszaköltözött Kállóra, ahol szintén díszpolgár kitüntetést kapott. 2013-ban a Hit Pajzsa-díj birtokosa lett, s még abban az évben Wittner Máriával egy időben megkapta a Mindszenty-emlékérmet. 2020-ban megtért az Úrhoz!

Dr. Brusznyai József plébános 29 éven át végzett lelkipásztori tevékenységet Dunakeszin

Dr. Brusznyai József plébános 29 éven át végezte áldásos tevékenységét a Szent Mihály főplébánián, a kesziek ma is szívükben és emlékezetükben őrzik. Születésének 100. évfordulójára dr. Farkas László plébános úr javaslatára Dr. Gyombolainé Kindler Edit vezetésével az Egyházközség tartalmas megemlékezést tartott a Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskolában (korábban 1. Számú Általános Iskola), az atyát jól ismerő családok, tanítványok, munkatársak közös szervezésében.

Deézsiné Telek Ágnes

A rendezvényen régi hívei jelenlétében idézték föl tanúságtevők (ifj. Bán Mihály, Dr. Gyombolai Márton, Keresztény István és Deézsiné Telek Ágnes) az atya mindig kedves, mindig derűs személyiségét, megfogadni való tanácsait, emberségét.
Utána levetítettek egy összeállítást Atya utolsó éveiben vele készített filmekből. A filmek folyamatába beleszőtték József atya által kedvelt, sokszor elmondott verseit: Sík Sándor Imádság humorért, Acélember, A rakéta útja, Ady Endre: Álmom az Isten. A verseket Ujréti László, Jászai Mari-díjas színművész szavalta el.

Ujréti László, Jászai Mari-díjas színművész

A filmösszeállításban az atya saját visszaemlékezéseivel tekintette át tartalmas, de sok megpróbáltatással tarkított, minden időszakban tanulságos életútját. Megjárta az Andrássy út 60-at, a kistarcsai internálótáborban három és fél évet töltött, ebből három hónapon keresztül sötétzárkában, testvér öccsét 1958-ban kivégezték, stb. Az 1950-es években elviselt legdurvább történeteiről is képes volt derűsen mesélni, felemlítve azokat az apró örömöket, sikereket, amelyek hozzájárultak töretlen optimizmusának és a jó Istenbe vetett hitének megtartásához. Ezek segítségével sikerült életben, ép ésszel és töretlen hitben megmaradnia. Jellegzetes hangzású szelíd beszédmódja ma is fülünkben cseng.

A szeretett egykori plébánosunkról emlékező közösség zsúfolásig megtöltötte az iskola nagytermét, velünk volt Dr. Beer Miklós püspök atya, Varga Lajos segédpüspök, dr. Farkas László plébános, Ecseri Pál plébános-helyettes, Dunakeszi számos díszpolgára, továbbá Csoma Attila és Szabó József önkormányzati képviselők.

A szentmisét dr. Beer Miklós püspök celebrálta

A visszaemlékezést követőn a sokaság átvonult a Szent Mihály-templomba, ahol Dr. Beer Miklós püspök dr. Farkas László plébános társaságában tartott emlékmisét Dr. Brusznyai József tiszteletére. A szentmisén elhangzottak József atya legkedveltebb kórusművei és gitárral kísért énekei.

A templomban állították ki a József atya személyes tárgyaiból, történelmet idéző dokumentumaiból, fényképekből összeállított látványos kiállítást, melybe a Budai család és Helytörténeti Gyűjtemény által őrzött kincsek is beletartoztak. A kiállítást dr. Gyombolainé Kindler Edit, Harangozó Katalin és Borbély Áron készítették.

Életünk igazi csillagai azok az emberek, akik helyesen tudnak élni. Ők a remény világító fényei” (XVI. Benedek pápa).

Windhager Károly

Címlap fotó: dunakeszipost.hu

Bán Mihály
Gyombolai Márton
Keresztény István

Még szintén érdekelheti...