aktuális

Húsz település ivóvízhálózatát fejleszti a DMRV Zrt.

Közel 17 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a DMRV Zrt. ivóvíz víziközmű rendszereinek kapacitás és hatékonyságnövelő fejlesztésére a Széchenyi 2020 program keretében. Az érintett települések életében nagy jelentőségű projekt szakmai részleteit Vácon sajtótájékoztató keretében ismertette Virág László, a DMRV Zrt. vezérigazgatója és Szabó Balázs, a kivitelező Mészáros és Mészáros Zrt. projektvezetője.

„A DMRV Zrt. mint a térség meghatározó szolgáltatója, fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít a szigorodó hazai és uniós környezetvédelmi előírások teljesítésére. Mindemellett szem előtt tartja a fogyasztók, a lakosság és az önkormányzatok igényeinek és elvárásának megfelelő minőségi szolgáltatás megvalósítását”- jelentette ki a vezérigazgató a sajtótájékoztatón, melyen több település polgármestere is jelen volt.

Virág László kiemelte: Társaságuk a korábbi években több alkalommal is sikeresen pályázott uniós forrásokra, melyekből számos közműberuházást finanszíroztak.

„A környezetvédelmét szolgáló fejlesztések – folytatta – hozzájárulnak ahhoz, hogy a DMRV Zrt. a fogyasztók kiszolgálása mellett biztosítsa a környezet fenntarthatóság elvárásait, a víz minőségének védelmét, a szennyvíziszap hasznosítását, a megújuló energia teljes körű felhasználását. A projektek tartalmazzák a biogáz és napenergia hasznosítását, az ivóvízminőség javítását és a szennyvízelvezetés és tisztítás korszerűsítését. Ez a projekt is egy szükségszerű, jelentős vízi közműfejlesztés társaságunk életében” – jelentette ki Virág László, aki szólt arról is, hogy 2022. március 23-án a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 16,221 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás összegét 2023. május 15-én az irányító hatóság 16,897 milliárd forintra emelte a tavalyi szárazság miatt, amely indokolttá tette egy új – „Solymár Csúcsidei vízellátásának fejlesztése, új expressz vezeték kiépítése” megnevezésű projektelem beemelését a projektbe. A fejlesztésnek köszönhetően a jövőben előálló hasonló időjárási viszonyok esetén is fenn tudják tartani az ellátásbiztonságot a Pilisvörösvári kistérség területén.

A projekt keretében a Duna jobb, valamint bal partján összesen 20 település ivóvíz vízi közműveit fejlesztik, valamint ivóvíz-törzshálózati rekonstrukciót valósítanak meg várhatóan 2024. szeptember végéig.

Virág László vezérigazgató a projekt három fő célkitűzéséről elmondta, céljuk, hogy a megnövekedett vízigények mellett a szolgáltatott víz minősége hosszú távon is megfeleljen az erre vonatkozó, 201/2001. (X. 25.) kormányrendeletben rögzített feltételeknek. Továbbá hatékony üzemeltetés és a gazdaságos működtetés valósuljon meg. Az energetikai hatékonyság mellett pedig a klímavédelem szempontjai is érvényesüljenek. Mint elhangzott, a műszaki fejlesztések az alábbi településeken valósulnak meg: Fót, Mogyoród, Csömör, Szentendre, Pomáz, Budakalász, Üröm, Solymár, Dömös, Dunakeszi, Gödöllő, Őrbottyán, Csomád, Pilismarót, Szada, Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Vác, Solymár.

Virág László kifejtette: a tervezett beruházás területén javul a víziközműrendszer műszaki állapota, melynek hatásaként csökkennek a vízveszteségek, pozitív változás áll be a hidraulikai viszonyokban. A fejlesztések révén az alacsonyabb energiafelhasználás mellett magasabb szolgáltatási színvonal várható.

A DMRV Zrt. vezérigazgatója bejelentette, hogy a projekt megvalósítása során több mint 35. 780 méter ivóvízvezetéket építenek ki. Nyolc darab összesen 3700 m3 kapacitású ivóvíztároló medence készül. 554 házi bekötés valóul meg, továbbá 49 tűzcsapot helyeznek el, egy 500 köbméteres víztorony épül Dunakeszin, három új kút készül és három régi kutat újítanak fel. Emellett kétszer 158 m3/órás víztisztító kapacitás jön létre és megvalósul 49 szivattyú cseréje is.

Szabó Balázs, a kivitelező Mészáros és Mészáros Zrt. projektvezetője szakmai részletességgel mutatta be mind a húsz településen megvalósuló fejlesztést.

Vécsey László, a gödöllői térség kormánypárti országgyűlési képviselője – négy országgyűlési képviselő társa nevében is – elismeréssel beszélt a DMRV Zrt. és jogelődjei tevékenységéről, melyek 1928 óta biztosítják az ivóvízellátást a térségben. Mint fogalmazott: a műszaki fejlesztés leginkább a fővárosi agglomerációt érinti, amely az elmúlt harminc évben túlnőtte magát. A települések lélekszáma sokszor megduplázódott, vagy háromszorozódott, ami maga után vonja a különböző közmű kapacitásoknak a hiányát. Éppen a tavalyi aszályos időszak világított rá arra, hogy az ivóvíz hiánya mennyire közvetlenül és milyen súlyosan érinti a lakosságot. Befejezésül gratulált a fejlesztéshez, és reményét fejezte ki, hogy „az idei aszályt, ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően kevésbé fogja megérezni a lakosság.”

Vetési Imre

Fotó: KesziPress

Még szintén érdekelheti...