ünnep

Rétvári Bence: 1100 éves Szent Istváni keresztény államiságunk ünnepén van mire büszkének lennünk

Kisnémedi Község Önkormányzata által rendezett Szent István-napi ünnepség a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét szombat délután. Államalapításunk ünnepén Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője ünnepi beszédében kiemelte az 1100 éves keresztény Magyarország létrehozása és megszilárdítása érdekében végzett Szent István királyunk államférfiú nagyságát, a magyarság helytállását az évszázadok történelmi viharaiban, hősies küzdelmét Európa védelmében. Méltatta tudósaink és feltalálóink kiváló alkotásait, melyek az emberiség hétköznapi életét teszik könnyebbé. A rendezvény keretében adták át ünnepélyesen a településen megvalósult fejlesztéseket, melyek összértéke eléri a 300 millió forintot.

Hegyi Ágnes jegyző asszony megnyitó gondolatai után Edelman György, a község polgármestere köszöntötte az ünneplőket, aki jóérzéssel és köszönettel a hangjában beszélt a kormány támogatásával megvalósított fejlesztésekről, a település fejlődéséről, melyért elismerését fejezte ki Rétvári Bence országgyűlési képviselőnek. Kedves szavakkal köszöntötte a kisnémediekkel együtt ünneplő polgármester kollégáit, köztük Pásztor Bélát, aki több mint 50 éven keresztül állt Veresegyház élén.

Rétvári Bence országgyűlési képviselő beszédében az augusztus 20-i ünnep történelmi előzményeiről beszélt, párhuzamba állítva korunk divatos ideológiáival, kiemelve, hogy Szent István királyunk „nem divatokhoz kapcsolódott, hanem a hitéből felismert örök igazságokhoz, és így is építette fel az országát.” Kitért arra is, hogy számos okunk van büszkének lenni, felsorolva jó néhány magyar találmányt és Európa védelméért vívott hősies harcainkat. „A C-vitamintól kezdve, a helikopter, a telefon, a gyufa, a golyóstolltól az atomenergiáig minden felsorolható, ami mind-mind magyar embereknek a találmányai. De azt se felejtsük el, amikor délben harangoznak, azért mégiscsak mi arra gondolunk, hogy a világon mindenhol azt ünnepelhetik, hogy mi, magyarok a keresztény Európát megvédtük az ide támadó oszmán, muzulmán, török hadaktól is. Van mire büszkének lennünk” – emelte ki.

Rétvári Bence széles körű történelmi áttekintésében kifejtette, már az Aranybullában is rögzítették, hogy „Szent István király ünnepén Fehérvárott tartozunk ünnepelni…” Felidézte, 1771-ben Mária Terézia rendelte el, hogy a Szent Jobbot Budára szállítsák, augusztus 20-án pedig körmenetben vigyék végig a városon.

„Az azt követő évszázadokban számos alkalommal előfordult, hogy betiltották a Szent Jobb-körmenetet, mint például az 1848-49-es szabadságharcunk leverése után Ferenc József, aki az 1867-es kiegyezést követően újra engedélyezte, majd a 20. századi sztálinista hatalom idején ismét betiltották a Szent Jobb körbevitelét, mert az a független magyar államiság jelképe. Az augusztus 20-i ünnepséget betiltani nem tudták, ezért Szent István király és a magyar államiság ünnepét megpróbálták a sztálini alkotmány ünnepévé tenni” – idézte fel történelmünk sötét felhőkkel borított viharos időszakait az országgyűlési képviselő, aki hozzátette: 1990 óta augusztus 20-a újra Szent István királyunk, a magyar államiság ünnepe, a Szent Jobbot pedig ismét szabadon körbevihetjük augusztus 20-án a Bazilika környékén.

Hangsúlyozta, hogy fontos és féltett kincsünk a szuverenitásunk: „Magyar kultúránk van, magyar ételeinkkel, magyar dalainkkal. Amikor megjöttünk, mi magyarok itt 1100 évvel ezelőtt voltunk vagy 500 ezren, akik itt voltak többszörösen. De nem a többség olvasztotta el a kisebbséget, hanem mi magyarok olvasztottuk be a többséget. Mert a mi kultúránk, a mi szervezettségünk, a mi nemzeti tudatunk, a mi identitásunk erősebb volt. És bár a Kárpát-medence lakói többen voltak, mint az érkező magyarok, de mégis magyarrá vált a Kárpát-medence. 1100 évvel később itt vagyunk harmincszor annyian a Kárpát-medencében. Nálunk nagyobb népességszámú ország nincs, vagy nemzet nincs a Kárpát-medencében. Nálunk erősebb kultúrájú, erősebb hadseregű, erősebb gazdaságú, nemzet nincsen a Kárpát-medencében. Úgyhogy van mire büszkének lennünk, és ezért fontos féltett kincsünk a szuverenitásunk, függetlenségünk az, hogy mi magunk döntsünk a saját dolgainkról” – húzta alá az államtitkár, aki gondolatait Petőfi Sándor: Magyar vagyok című verséből vett idézettel tette teljessé: „Büszkén tekintek át/A multnak tengerén, ahol szemem/Egekbe nyúló kősziklákat lát,/Nagy tetteidet, bajnok nemzetem./Európa színpadán mi is játszottunk, / S mienk nem volt a legkisebb szerep…” Majd így folytatta: „Illyés Gyula is azt mondta, hogy ezer esztendőket még a népek is csak csodák révén élhetnek.” És valóban, mi egy csoda vagyunk – fogalmazott az ünnepi szónok, aki beszédét Szent István király fiához, Imre herceghez írt intelmeiből vett idézettel zárta: „Minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, és semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog…”

Legyen béke, szabadság és egyetértés – hangzottak Rétvári Bence szavai.

Az ünnepi beszédet követően Hegyi Ágnes jegyző ismertette, hogy a településen az elmúlt időszakban 300 millió forint értékben valósultak meg fejlesztések.

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében energetikai beruházás valósult meg a művelődési háznál és a népkonyhán 66 millió forint értékben. A helyi köz- és civil szféra egyházak eszközbeszerzéseinek fejlesztése keretében streetballpálya épült 8,25 millió forint értékben. A Vidékfejlesztési Program külterületi helyi közutak fejlesztése valósult meg. A támogatás összege 77 millió forint volt. A Vidékfejlesztési Program keretében eszközök beszerzésére is sor került 2,86 millió forint értékben, illetve Magyar Falu Program keretében szolgálati lakás fejlesztése valósult meg 39 millió forint összegben. A Magyar Falu Program keretében a művelődési ház terasz beépítése is megvalósult 25 millió forint értékben.

Az ünnepség keretében a Kisnémedi Faluvédő Egyesület tagjai aratóénekkel színesítették a műsort, majd pedig Kiss Róbert diakónus megáldotta az új kenyeret. Az ünnepet helyi és vendégművészek műsora tette teljessé.

(Vetési)

Fotó: KesziPress

Még szintén érdekelheti...