Kultúra

„Él minden jobb magyarnak lelkében….” – 240 éve született Kőrösi Csoma Sándor

1784. áprilisában ünnepeljük a világszerte megbecsült tudós honfitársunk, Kőrösi Csoma Sándor születésének 240. évfordulóját. A tudós társadalom benne tiszteli a tibetisztika megalapítóját. Számunkra, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő magyarok számára, különös jelentőségű az ő személye. Mi nem csupán egy – addig ismeretlen – tudományág megteremtőjét látjuk benne, hanem azt az embert, akinek küzdelmes, gyönyörűséges élete példájával azonosulni tudunk.

Kőrösi Csoma Sándor a magyarok őshazájának felkutatására indult Ázsiába, ahová viszontagságos utazás során jutott el, s ott további megpróbáltatások között- haláláig – húsz évig élt. Tíz évet töltött – számunkra elképzelhetetlen körülmények – között a Himalája kolostoraiban. Ottani kutatásának eredményeit könyvek, tanulmányok hosszú sora őrzi. A tudományos világ ezen úttörő teljesítménye alapján tartja őt a legnagyobbak között számon. Nem érhette el eredeti célját: a magyarok őshazájának felkutatását, de ezt az életének értelmet adó elhatározását soha nem adta föl. Ettől sem a megpróbáltatások, sem az elismerések nem térítették el. Mindvégig hű maradt célkitűzéséhez.  Ahogy az előttünk járók, mi is magunkénak érezzük vágyait, álmait, küzdelmeit. Szeretjük Kőrösi Csoma Sándort.

A tudós szülőföldjén Kovászna városában és Csomakőrösön Gazda József író, művelődésszervező kezdeményezésére és máig az ő lelkes fáradhatatlan tevékenységével 1990 óta rendezik meg a Kőrösi Csoma Sándor Napokat, amelynek célja, hogy emberközelbe hozza a nagy keletkutató alakját. Az idei rendezvénysorozaton is tudományos konferenciával, koszorúzással, emléktábla elhelyezésével, színházi előadással, filmvetítéssel, könyvbemutatóval, képzőművészeti tárlattal emlékeztek Kőrösi Csoma Sándorra. Az idei „Csoma Napok” kiemelkedő eseménye volt a Kőrösi Csoma Sándor Emlékközpont és Népfőiskola épületének felavatása, amely a helybeliek több évtizedes álmának megvalósulását jelenti. Jövőbeli szerepe pedig nem csupán emlékőrzés, hanem – messze a város falain túl is – a magyarságtudat erősítése is. Lehet, egyszer a fent idézett Széchenyink másik intő gondolata kerülhet a gyönyörű épület falára:

„Erdély fogja megmutatni, mit művelhet, mennyi szerencsét áraszthat az emberek közé a tiszta szándék, mértékletesség, állhatatosság és férfiúi elszánás. Merjetek nagyok lenni ti, kik jobbra vagytok meghívva, születve, kik egy szebb jövőnek lehettek urai.”

Öröm, hogy Kőrösi Csoma Sándor nevét Dunakeszin iskola viseli, ahol évtizedek óta, nevelőikkel, sok száz diák ápolta, ápolja, szívében őrzi a névadó emlékét.

Kollár Albin

Még szintén érdekelheti...