fejlesztés

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Dunakeszin

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés célja, hogy az egészségügyi alapellátási rendszer infrastruktúrájának fejlesztése révén hozzájáruljon a szolgáltatások területi és minőségbéli fejlesztéséhez. A projekt a Széchenyi Terv Plusz Program keretében kerül megvalósításra 400 millió Ft vissza nem térítendő támogatás segítségével az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában.

Dunakeszi Város Önkormányzat TOP_PLUSZ pályázat segítségével újabb egészségházat épít a Fő úton, a régi pszichiátria épületének átalakításával és bővítésével. Az épületben állandó rendelőt kap a IV. számú gyermekorvosi, az V. számú fogorvosi körzet, valamint az I., a X. és a XII. védőnői körzet.

„Egészségügyben nekünk az az álláspontunk, hogy egy önkormányzat nem szakmai szervezet, amit mi tudunk biztosítani, az a háttér. Ezt meg is tettük, hiszen felújítottuk az összes rendelőt, bővítettük, és felújítottuk a szakorvosi rendelőt, új mentőállomást építettünk, most pedig egy újabb egészségház megépítése folyik, minden egyes négyzetcentiméter újjáépítünk” – mondta az egészségház építési területén tartott sajtótájékoztatón Dióssi Csaba, Dunakeszi Város Polgármestere.

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 2022.05.16-án támogatási kérelmet nyújtott be a Széchenyi Terv Plusz keretében meghirdetett TOP_PLUSZ-3.3.2-21 kódjelű, „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívásra, ami pozitív támogatói döntésben részesült.

A beruházás célja egy olyan, kihasználatlanságra ítélt épület fejlesztése, melynek eredményeképpen a megújult épületben integráltan, egy helyszínen válik elérhetővé a körzeti házi gyermekorvosi, fogorvosi, valamint a védőnői ellátás. „Amiben hatáskörünk van, elmegyünk a falig, néha még azon túl is. Most a gyermekellátásban lépünk előre, 21. századi igényeknek megfelelő körülményeket teremtünk” – magyarázta a polgármester.

A fejlesztés a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. – mint Kedvezményezett – tulajdonában lévő – természetben a 2120 Dunakeszi, Fő út 141., hrsz.: 5046 cím alatt lévő – ingatlanon elhelyezkedő, korábban pszichiátriai betegeket gondozó intézményben a felújítást követően gyermekorvosi és védőnői szolgálat, valamint felnőtt fogászat kap helyet. A projekt keretében a felújított intézményben megvalósuló egészségügyi alapellátás biztosításához szükséges eszközbeszerzés is tervezett.

A beruházásnak köszönhetően egyrészt hozzájárul az egészségügyi szolgáltatás színvonalának emeléséhez, másrészt pedig a felújítás révén, az ingatlan kedvezőbb energetikai paraméterekkel fog rendelkezni, mely jelentős csökkenést jelent az üzemeltetési költségek és a környezeti terhelés tekintetében.

A beruházás kivitelezési munkái megkezdődtek, a projekt várhatóan 2024. december hónapban fejeződik be.

További információ kérhető:

Homolya József

+36-27/342-253

Még szintén érdekelheti...