Dunakeszi

Befejeződött a Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola bővítése

Azok a szülők, akik egykor a dunakeszi 1. sz., majd Szent István Általános Iskolában tanultak, és most gyermeküket hozzák el a Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskolába, bizony nem ismernek rá a valamikori Alma Materre. Belsejében az igényes tervező majd kivitelező munka eredményeként teljesen megújult, kibővült, XXI. századi tanintézmény fogadja a kisiskolásokat. S hogy ehhez a megújuláshoz mennyire igazodik az igényes nevelőmunka, erről is beszélgettünk Deézsiné Telek Ágnes igazgató asszonnyal.

 • Az iskolánk 2018 óta működik és folyamatosan bővül – kezdte az igazgató asszony. – Utolsóként a tornaterem és az aula 2020 őszére készült el. Nagy örömmel vettük birtokba ezeket a területeket. Igaz, hogy ebben a tanévben nem sokat voltak a gyerekek az iskolában, de nagyon élvezték, hogy van már rendes tornaterem, aula is.

    A Covid-járvány nekünk is megnehezítette a tanévet. Sajnos egy kollégát elvesztettünk, és többször kellett online oktatásra áttérnünk, ami megviselte a közösséget. De le a kalappal a kollégák, gyerekek és szülők előtt, az erős összefogás átsegített minket ezen az időszakon. Az imaháttér is működött, ha valakiről kiderült, hogy komolyabban beteg, akkor az egész iskola hordozta őt imáiban. Ez nagyon sokat jelentett a családoknak, nevelőknek.

     Kitért arra az igazgató asszony, hogy korábban a folyamatos építkezéshez kellett alkalmazkodni az oktató-nevelő munkának, de végre elkészült az iskola és birtokba vehették az egész épületet.

 • Ha már kész az iskola, kialakul a végleges arculata is?
 • Az iskola arculatának formálásában nagy hála illeti az egységes, összeforrott pedagógus kart, és a szülőket. Az elmúlt három tanévben sokat léptünk előre ebbe az irányba. Igyekszünk a hitélet erősítését szolgálni a városban is. Acsaládokat, akik ide jelentkeznek gyermekikkel, a meglévő közösségek felé terelgetjük, akár katolikus, református, evangélikus, görögkatolikus családról van szó. Nagyon jó az együttműködés a különböző felekezetek között az iskolában. Ahogy haladunk előre, – hiszen ez már a harmadik tanévünk, és a negyedikre felvételiztettük a diákokat – azt tapasztaljuk, hogy egyre több az olyan család, akik azért hozzák ide a gyermeküket, mert a hit számukra fontos és úgy gondolják, hogy ehhez megkapják a támogatást, segítséget.
 • A létszámkeret hogyan alakul?
 • Évfolyamonként két osztályunk van, 24-26 fővel. Jelenleg tíz osztállyal működünk, jövőre még három osztály indul, lesz két első osztály, és a jelenlegi negyedik mellé felveszünk még ötödikre gyerekeket. Ez azt eredményezi, hogy elsőtől negyedikig már meglesz az évfolyamonkénti két osztály. A felső tagozaton ötödikben kettő, hatodikban egy és hetedikben szintén két osztály lesz. Ez utóbbi nagy felkészülést igényel, hiszen jönnek a természettudományos tantárgyak, a fizika, kémia, biológia és ehhez megfelelő szakirányú óraadó pedagógusokat kell találnunk. Jelenleg 223 tanulónk van, ősztől 280-290 gyermekkel kezdhetjük a tanévet. 
 • Az oktatás minőségére, a gyerekekre milyen hatással van ez a gyönyörű épület?
 • A gyerekek nagyon szeretnek itt lenni, élvezik a tágas belső tereket. A sportpályával és az elkészült hátsó udvarunkkal sokkal nagyobb tér áll rendelkezésükre. Az aulában és az udvaron lehetőség van közösségi programok szervezésére. Az iskola mögött van egy olyan terület, ahol elkezdődött egy iskolakert kialakítása, így a természettudományos órákhoz kapcsolódva a gyerekek megismerkedhetnek a gazdálkodással, láthatják a kerti veteményeket és dísznövényeket.
 • Milyen az iskola technikai felszereltsége?
 • Ahogy az osztályok száma bővül, a technikai felszereltségünk is gyarapodik a fenntartó Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága jóvoltából.  Az osztálytermekben interaktív tábla segíti az oktatást, és megvan az informatikai szaktantermünk. A nyáron elkészül a természettudományos szaktanterem és modern körülmények között kezdődhet a biológiai, fizikai, kémiai tantárgyak oktatása. Van egy művészeti szaktantermünk, ahol megtarthatjuk a rajz és technika órákat.
 • A tanulók nevelésében nagyon fontos a hitélet formálása.
 • Nagyon jó, hogy a lelkipásztorok részt vesznek az iskola életében. Napi kapcsolatban vagyunk velük, rálátnak az iskola hitéletére és segítik a hitbeli növekedést. Többségében katolikusok a gyerekek, de vannak más felekezetűek is, illetve olyanok, akik nyitottak, keresők, de úgy látjuk, hogy ők is kezdenek elköteleződni, és bekapcsolódnak majd a helyi közösségekbe.

Katona M. István (Dunakanyar Régió)

A szerző felvételei

Még szintén érdekelheti...