Dunakeszi

Hogyan ismerhető fel a matekzseni? A Radnótiban tudják a titkot

Változó matematika-oktatás, egyéni versenysikerek, összetartó kollektíva. Ezek is jellemzik a Radnóti Miklós Gimnázium matematika munkaközösségét. Ők kaptak idén szakmai elismerő oklevelet. Ebből az alkalomból beszélgetett a dunakeszipost.hu riportere Szilágyiné Manasses Melindával, a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium matematika munkaközösség vezetőjével. 

A Radnóti matematikai munkaközössége szakmai elismerő oklevelet kapott. Ezt a versenyek eredményei alapján mérték le, vagy voltak más szempontok is? 

A díjátadó ünnepségen elhangzott méltatásban több más szempontot is megemlítettek. Ez az oklevél a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium matematika munkaközösség jelenlegi és több évtized eredményes munkájának az elismerése. Ma már nyugdíjba vonult kollegáimnak is szól, akik sokat tettek a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium matematika oktatásának sikeréért: Szabados Miklós, Szabados Miklósné, Cserné Fodor Rózsa, Csányi László, Tölgyesiné Irmes Marianna, Bánhegyesiné Topor Gizella, Varga Tibor.

Segített ez az elmúlt tanévben? 

Úgy gondolom, hogy a mai napig az eredményes munkánk a kölcsönös tisztelet és egymás értékeinek az elfogadásán alapszik. A munkaközösségen belül szoros az együttműködés, sokszor osztjuk meg egymással tapasztalatainkat, tudásunkat. Erre a digitális oktatás idején különösen szükség volt. Közös értékrendszer alapján dolgozunk. Közös célként fogalmazzuk meg a gyerekek matematika iránti motiváltságának az erősítését. Ennek érdekében például sok megyei illetve országos szintű versenyt szervezünk iskolánkban és ezekre az érdeklődő tanítványainkat felkészítjük. 

Idén megint nagyon jó eredményeket értek el a matematikai versenyeken az iskola tanulói, miben látja ennek fő okát? 

Iskolánk több éves múltjára visszatekintve jó hírnévnek örvend. Dunakesziről és a környék településeiről érkeznek hozzánk tanulók. Többszörös túljelentkezés során választjuk ki azokat a tanulókat, akikkel 8 illetve 5 évig dolgozunk együtt. Iskolánk képzési programja úgy került kialakításra, hogy benne nagy szerep jut a tehetséggondozásra is. Az utóbbi időben az iskolánkba kerülő tanulók közül egyre többen választják matematikából az emelt szintű képzési formát, ami igen sikeresnek mondható. Már 7. évfolyamtól lehetőséget biztosítunk a matematika iránt különösen érdeklődő tanulóknak, hogy magasabb óraszámban tanulják a matematikát. Ezen kívül versenyelőkészítő foglalkozásokon, szakkörökön, egyetemi előkészítőkön vehetnek rész tanítványaink.

Az eredmények mögött ott találjuk a dunakeszi gimnázium jól felkészült, mérhetetlenül elhívatott tanári karát, akik törekszenek a diákok komplex szemléletének kialakítására és képesek tudásukat sikeresen átadni. 

Nem csupán tanítványaink kapnak elismeréseket a versenyeken, hanem minket, tanárokat is elismernek, diákjaink eredményei alapján felfigyelnek ránk. A jelenlegi matematika munkaközösségen belül, hárman nyertük el eddig a Graphisoft alapítvány „Magyar Matematika Oktatásáért „díjat, illetve a tavalyi év során az „Ericsson a matematika gondozásáért„ díjban részesültem. 

Az idei évben a covid ellenére is indultak tanítványaink matematika versenyeken és sok szép eredményt hoztak el. Ez is igazolja, hogy egyes tanulóink mennyire motiváltak és elhívatottak.

Mennyire fontos, hogy díjakat, versenyeket nyerjenek a gyerekek?

A mai generációban azt látom, hogy a versenyekre egyre inkább játékként tekintenek. A csapatversenyeken elindulni különösen jó mókának élik meg néhányan. Persze, akik eredményt is szeretnének elérni, azok komolyan odateszik magukat és a felkészítéseken szorgalmasan dolgoznak, így mélyebb tudásra, új ismeretekre tesznek szert. Nem igazán a díjak a fontosak, hanem az oda vezető úton végzett munka.

Fontosak azok a tapasztalatok, amiket a versenyhelyzet magával hoz. Meg lehet tanulni, megélni a sikert, elviselni a kudarcot. Lényegesnek tartom, hogy a tanulók merjék megméretni magukat akár területi akár országos mezőnyben. Az életnek része a verseny. Aki gyerekkorban megtapasztalja, felnőtt korában talán bátrabban áll bele.

Ez a tanárnak is fontos vagy inkább az, hogy a gyerekek többségét jól megtanítsa a matekre?

Nem lehet a kettőt szétválasztani. Nagyon fontos, a matematika iránt érdeklődő gyerekeket kimagasló eredmények elérésére felkészíteni, de ugyanannyira fontos minden tanulót a legjobb képességeinek megfelelő, vagy annál nagyobb szintre eljuttatni.

Vannak született matekzsenik? És ha igen, ők hogy ismerhetők fel?

A tehetségfelismerés egy nehéz és összetett feladat. A Nemzeti Tehetségpont Országos Módszertani Projekthez csatlakozva, tehetségszűrést végzünk az 5. évfolyamon. Ezen kívül figyelemmel kísérjük a felvételi, a szintfelmérők, dolgozatok, a kompetenciamérés eredményeket. De az azonosításban főként a megfigyelést alkalmazzuk, ami minden szaktanár napi szintű feladata.

A másik véglet, hogy kiválóan megjegyzi a gyerek a történelmi évszámokat vagy földrajzi neveket, de amikor a matematika elkezd mondjuk negatív számokkal dolgozni, akkor nála “se kép se hang”. Mit lehet kezdeni egy ilyen diákkal?

Ez természetes, mivel különböző gondolkodásúak vagyunk, és ez adja az élet színességét. Szerencsés az a tanuló, aki valamely tantárgy iránt különös érdeklődést mutat. De nagyon fontos rávezetni a diákot arra, hogy nincs lehetetlen. Van olyan matek példa, amit nehezen lehet megoldani, de nem szabad feladni. Egy problémát sokfélekképpen meg lehet oldani, a végeredményhez sokféle úton el lehet jutni, és akár mindegyik helyes lehet.

Az iskolánk lehetőséget nyújt minden diáknak csatlakozni az iskolán belül működő emelt szintű képzésekhez. A diákok az általuk választott tantárgyból emelt szintű oktatásban részesülhetnek.

A járványhelyzet mennyiben befolyásolta a matematika oktatást? Az ember azt gondolná, hogy vannak példák és kész.

Az idei tanév nehéz kihívások elé állította a diákot, tanárt és szülőt. 2020 szeptemberében érezni lehetett, hogy ez a tanév sem lesz hagyományos és már tudatosan elkezdtünk készülni az online oktatásra. A munkaközösségen belül megosztottuk tapasztalatainkat és segítettünk egymásnak a digitális világban eligazodni. Így amikor beköszöntött a digitális oktatás, már sokkal jobban felkészültek voltunk mi is és a diákok is, mint előző évben.

A matematika azon tantárgyak közé tartozik, amelyet online körülmények közt igen nehéz tanítani. Az eredményes oktatás érdekében szükségesek a szemléltető ábrák, a tanári magyarázatok és a gyerekektől érkező visszajelzések. Az online oktatás elején időt és energiát nem sajnálva, sok kísérletezés után megtaláltuk azokat a digitális eszközöket, amikkel végül is boldogulni tudtunk. Az online órákon, a meet felületen a google jamboard programot és a digitális rajztáblát használtuk.

A gyerekek elégedettek voltak ezzel a módszerrel és hálájukat többször is kifejezték. Úgy gondolom, hogy rugalmasan és gyorsan alkalmazkodva, a lehető legjobb megoldást találtuk meg.

Hadd említsem meg itt az online oktatás legnagyobb veszteseit a végzős évfolyamot, akik szinte egy évnyi online oktatás után számoltak be a gimnáziumban összegyűjtött tudásukról. Tanárok, diákok kiemelkedő munkájáról árulkodnak a magas érettségi eredményeink. A matematika középszintű érettségi dolgozatok átlaga 86,5%. Emelt szinten 26 tanuló érettségizett matematikából, dolgozataiknak átlaga 84,5 %.

Változott a matematikaoktatás a 30 évvel ezelőttihez képest, amikor még egy komolyabb számológép is nagy szám volt, most meg minden fent van az interneten és a komolyabb számológépek integrált is számolnak?

Igen változott. A lexikális tudás mindenképpen háttérbe szorult. A témakörök közötti hangsúly is eltolódott. Kiemelt hangsúlyt kapott pl. a statisztika és a valószínűségszámítás. A módszerekben is változás következett be, a frontális munkát egyre inkább a pármunka, csoportmunkák és projekt munkák váltják fel. A matematika tanítás egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló logikus, mérlegelő gondolkodása. Fejleszteni kell a tanulóban azt a képességet és készséget, hogy alkalmazni tudja a matematikatudást a hétköznapokban.

Végül engedje meg, hogy felsoroljam a Munkaközösség tagjait: Illés Zoltánné Ujvári Éva, Szilágyiné Manasses Melinda, Szalai Erzsébet, Szegedi- Viczencz Katalin, Sitery Beáta, Csordás Lászlóné, Éles Zoltán, Druzsin Zsuzsa, Molnár Gabriella, Békésiné Kitka Anikó, Lutter András, Tarjánné Sólyom Ildikó.

Még szintén érdekelheti...