Kitekintő

Szlovák és magyar önkormányzatok együttműködése az Ipoly völgyében

Ipolydamásd Község Önkormányzata és Kisölved Község Önkormányzata pályázati támogatásban részesültek az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, Kisprojekt Alapjától a PT4 – A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése keretében.

Az „IPOLYTOUR” SKHU/WETA/1901/4.1/112 számú pályázat vezető partnere Kisölved Község Önkormányzata, projektpartnere Ipolydamásd Község Önkormányzata, pénzügyi teljesítés nélküli partnere pedig Zalaba Község Önkormányzata. A projekt teljes költségvetése 51.062,30 Euró, amelyből az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása 43.402,95 Euró.

A projekt az Ipoly völgyében fekvő három település – Kisölved és Zalaba a szlovákiai oldalon, Ipolydamásd a magyarországi oldalon – együttműködésével valósul meg. A fő aktivitások a három község lakosságának és szervezeteinek részvételével zajlottak le, de a szakmai együttműködésbe bekapcsolódtak az Alsó Ipolymente, Alsó Garammente falvainak önkormányzatai és a Nyitra és Pest megyei szervek is, a határ mindkét oldaláról. A projekt célja volt egy fenntartható, többszintű együttműködés kialakítása, amely hagyományt teremt kulturális, sport, hagyományőrző rendezvények megvalósításában, valamint természet- és környezetvédelmi, továbbá önkormányzati szintű szakmai rendezvények megvalósítására. A projekt további célja volt a jelenleg elmaradott térségben élő lakosság aktivizálása, elsősorban kulturális és sportrendezvények szervezésével, a kulturális és természeti értékek bemutatása, propagálása közös kiadványok és a rendezvényekről készült filmek segítségével. A projekt keretében megvalósuló szakmai rendezvények célja az önkormányzati szintű tapasztalatcsere megvalósítása, amely segíti az önkormányzatok munkáját mindkét régióban. A szakmai rendezvények az önkormányzatok kulturális, turisztikai és egyéb fejlesztési lehetőségeire és az általuk nyújtott szolgáltatásokra és az új lehetőségekre koncentrálnak. A határon átnyúló együttműködés lehetőséget ad a további közös, Ipoly menti fejlesztések tervezésére és kialakítására is.

A projekt segítette olyan együttműködés kialakítását és magasabb szintre emelését önkormányzatok és intézmények közt, amelyek az elmaradottnak tekinthető Alsó Ipolymente és Szobi Kistérség régióban helyezkednek el. Szakmai és kulturális rendezvényeket valósítottak meg önkormányzatok, civil szervezetek, regionális és megyei szakemberek bevonásával, amelyek folytatásával még vonzóbbá tehetik a régiót az ott lakó polgárok és a térségbe látogató turisták számára egyaránt.

A kulturális és gasztronómiai témájú rendezvények (Szikince fesztivál, Királyok útja fesztivál, családi- és sportnap) segítségével a projekt hozzájárult a régiók kultúrájának, történelmi értékeinek megőrzéséhez és azok terjesztéséhez.

A közös szakmai rendezvények keretében, ami a régiók és megyék vezetőinek találkozója volt a határ mindkét oldalán, a két régió polgármesterei, képviselő-testületek tagjai, a kistérségek tagjai, a két megye képviselői és a civil szervezetek vezetői megvitatták a két régió problémáit intézményi és gazdasági szinten. Ötletbörzét tartottak szociális szolgáltatások nyújtásáról hátrányos helyzetűeknek, valamint turisztikai és kulturális fejlesztési lehetőségekről.

A projektrendezvények megvalósításával összesen évi 6 rendezvénnyel növekedik a három önkormányzat közti intézményi együttműködés szintje.

„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

„A jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját“ – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Még szintén érdekelheti...