ünnep

Rétvári: büszkék lehetünk ezeréves nemzetünkre

Magyarország több mint ezeréves államalapításának ünnepe Nagymaroson a római katolikus templomban tartott szentmisével vette kezdetét, ezt követően a Monsberger téren, Szent István király és Boldog Gizella szobránál koszorút helyezett el Rétvári Bence, a város országgyűlési képviselője és Heinczinger Balázs polgármester, majd a Fidesz helyi vezetői és az általános iskola igazgatója rótták le kegyeletüket. A város Szent István-napi ünnepsége a művelődési központban folytatódott, ahol a beszédek után átadták az önkormányzati kitüntetetéseket. A lélekemelő Szent István-napi ünnepség az új kenyér megáldásával zárult.

Az ünnepi köntösbe öltöztetett kulturális intézményben Rétvári Bence köszönetet mondott, hogy a nagymarosi polgárokkal együtt ünnepelheti Magyarország születésnapját. Az ünnepi szónok beszéde kezdetén Szent István egyik intelmét idézte, amely napjainkban is követendő minden magyar vezető számára: „Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog.” – A békeszeretet legyen ma is minden vezető legfontosabb gondolata – hangsúlyozta a város országgyűlési képviselője, majd így folytatta: Szent István nem félt megvédeni az országot sem kelettől, sem nyugattól. Nem lett patrícius Bizáncban, nem lett herceg a Német-Római Császárságban, hanem létrehozott egy független, önálló Magyarországot. S ez egy sikertörténet! A legigazabb bíró, az idő. Rétvári Bence úgy fogalmazott: mivel ezer éve itt vagyunk, Szent István nyelvét beszéljük, keresztények vagyunk, mint ő, magyarok vagyunk, mint ő. A Kárpát-medencében élünk, mint ő, s ezt a közösséget fontosnak tartjuk és megvédjük, mint ő! S ez egy sikertörténet, amit legfőképpen Szent Istvánnak köszönhetünk.

Rétvári Bence országgyűlési képviselő

A politikus kiemelte: ezer évvel később, mint akkor is a magyar volt a vezető nemzet itt a Kárpát-medencében, most is a magyar a vezető nemzet kulturális, gazdasági és katonai erőben egyaránt. – Ezért sikertörténet Szent István államalapítása, máig ható üzenete, ezeréves nemzet vagyunk, amire büszkék lehetünk mindig, mindenhol – húzta alá Rétvári Bence.  

Az ünnepi szónok nagy ívű beszédében szólt arról is, hogy a magyarság történetében minden időszakban, minden évszázadban voltak olyan támadások, melyek a nemzet, a magyarság fennmaradását veszélyeztették, de – mint fogalmazott – mi mégis megmaradtunk, ami annak köszönhető, hogy sok, akár tízezer, százezer, több millió későbbi Szent István volt, akik ugyanabban hittek, mint Szent István: az Úr Jézusban, a magyar nemzetben, a függetlenségben, a szabadságban, a magyarságban és az ő útját követték. – Történelmi szerencséje Magyarországnak, hogy volt Szent István és milliók választották az ő útját! – fogalmazott a térség KDNP-s országgyűlési képviselője.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédében hangsúlyosan foglalkozott a napjainkat sújtó nehézségekkel, az időjárás változás okozta szinte példanélküli aszály következményeivel, a szomszédunkban dúló háború súlyos gazdasági hatásaival, az energiaválsággal, az Ukrajnából hazánkban menedékek kérő 891 ezer ember megsegítésével, a déli határunkra nehezedő migrációs nyomással, a szolgálatot teljesítő határőrök és rendőrök helytállásával.

– Sajnos a hírekben nem azt halljuk, hogy a nagy európai államok vagy Amerika vezetői holnaptól fegyverszünetet követelnek, holnaputántól pedig béketárgyalásokat és mielőbbi békét, hanem holnaptól még több fegyverszállítást követelnek, ami nem a békét hozza el, hanem a háborút. A több fegyver nem szokott békét szülni a történelemben, hanem több áldozatot és több szenvedést okoz – húzta alá Rétvári Bence, aki szerint a világ átrendeződik, nem tudjuk mi lesz a vége, de azt igen, amit Szent István mondott: „Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog.” Nekünk Magyarország az első, nekünk Magyarország a hazánk, nem azért, mert a legnagyobb, mert a leggazdagabb, hanem azért, mert a miénk! Amikor globális válság van, lokális kivétel kell, ezt akkor tehetjük meg, ha nem mások érdekeihez igazodunk, hanem a nemzeti érdeket követjük. Szent István is ezt az utat követte, ezért emlékezünk rá, akinek szobra van Nagymaroson is. Járjunk Szent István útján, boldog születésnapot Magyarország! – hangzottak Rétvári Bence szavai.

Heinczinger Balázs, Nagymaros polgármestere

Heinczinger Balázs, Nagymaros polgármestere ünnepi köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy augusztus 20-a Magyarország legfontosabb ünnepe, pontosan 939 éve, 1038. augusztus 20-án avatták szentté István királyt, a keresztény Magyarország megalapítóját. A magyarok számára augusztus 20-a a test és a lélek ünnepe.

– A test a tápláló kenyéré, a lelket tápláló isteni szereteté – mondta a városvezető, aki szerint az államiság mindehhez – amiről szintén megemlékezünk – a biztos keretet, a biztos alapokat nyújtja. Számomra augusztus 20-a egy kisebb egység, a család ünnepe is. Az állam jelenti a keretet, életünk kiteljesedésének lehetőségeit, míg a család ennek legkézenfoghatóbb építőkockáját, elemét, tartalmát. Akkor tehetjük teljessé az ünnepet, ha a lényegét gyermekeinknek elmagyarázva adjuk tovább, hogy a jövőnk, a jövőjük múltunkból és értékeinkből gyökeredzik. Ha hitünk és emlékezetünk megmarad és átadjuk gyermekeinknek, akkor nincs mitől félnünk, s nincs mitől féltenünk őket – mondta Heinczinger Balázs polgármester, aki hozzátette: mi a gyermekeinket emberségre, hitre és hazaszeretetre neveljük, mert mi Szent István királyunkhoz hasonlóan ebben hiszünk.

Az ünnepi beszédek után az önkormányzat által adományozott városi kitüntetéseket adták át. Nagymaros Város díszpolgári címet Ivor Andrásné, a Pro Urbe-díjat a Misztrál Együttes tagjai vehették át, kitüntetésben részesült Harangozó Károlyné, Philippné Jung Rita, Valentin Annabella és Takács Csaba, akiknek az elismerést Heinczinger Balázs és Rétvári Bence adták át.

A városi ünnepség zárásaként az új kenyeret dr. Csáki Tibor plébános és Kéri Ákos református lelkész áldotta meg.

Vetési Imre

Fotó: KesziPress

Dr. Csáki Tibor és Kéri Ákos
Ivor Andrásné
Misztrál Együttes
Harangozó Károlyné
Philippné Jung Rita
Valentin Annabella
Takács Csaba
Lénárt Kitti volt a városi ünnepség háziasszonya
Dr. Hadi Ferenc méltatta a Misztrál Együttes tagjainak művészi tevékenységét
Tolcsvay Béla kedves szavakkal beszélt a Misztrál Együttes tagjaival ápolt több évtizedes szakmai és emberi kapcsolatáról
A kitüntetettek és a város polgármestere

Még szintén érdekelheti...