közélet

Ön mit vár 2023-tól? – tettük fel a kérdést a régió öt polgármesterének

Nehéz időket élünk! Embert próbáló feladat volt a 2020-as év végén ránk törő koronavírus-járvány elleni küzdelem. A széles körű összefogás eredményeként a következő esztendő vége felé, 2022 elején reménnyel teli optimizmussal terveztük a jövőnket, túl voltunk kényszerű bezártságon, újra lendületbe jött a gazdaság, ismét alkotó pályára állt az életünk. Fellélegezhettünk, az élet apró örömei is boldoggá tették mindennapjainkat… Ekkor újabb sokkhatás érte Európát, 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. A pusztító orosz-ukrán háború negatív hatásait az élet minden területén érezzük. Soha nem látott kihívásokkal szembesülünk, melyek megoldása mindannyiunk számára nagy próbatétel.

A Dunakanyar öt településének polgármesterétől azt kérdeztük: Ön mit vár 2023-tól?

Ferencz Gyöngyi, Szob polgármestere:

Annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy mit is várunk mi szobiak, és személy szerint én a 2023-as esztendőtől, nem lehetséges anélkül, hogy néhány gondolat erejéig ne tekintenénk vissza a mögöttünk hagyott esztendőre.

Az elmúlt év elején bizakodóak voltuk. Bíztunk abban, hogy túl vagyunk a nehezén. A járványt okozó vírus gyengülni látszott, tele voltunk reménységgel, hogy végre visszakaphatjuk a szabadságunkat, ismét tervezhetünk, dolgozhatunk, egyszóval élhetünk úgy, mint előtte. És akkor jött a hír: a szomszéd országban kitört a háború. Ez ismételten feje tetejére állította az életünket, és napi, heti szinten újra kellett tervezni szinte mindent.

A háború következtében kialakuló energiaválság a gazdálkodásunkat teljesen kiszámíthatatlanná tette. Természetesen megpróbáltuk a lehető legrövidebb időn belül meghozni azokat az intézkedéseket, amelyek a takarékos energiafelhasználást célozták. Spórolunk az intézményekben a fűtéssel, a világítással, de karácsony ünnepén sem a megszokott díszkivilágítás fényeiben ragyogott már a település. Ugyanakkor szerencse a bajban, hogy épp az elmúlt esztendőben végeztük el a települési közvilágítás energiatakarékos korszerűsítését, aminek köszönhetően jelentősen csökkent a fogyasztásunk, így az áremelkedés is enyhébb terhet jelentett a számunkra.

A 2023. év várakozásait az imént vázolt történések alapjaiban meghatározzák. A takarékosság a kulcsszó, még annak ellenére is, hogy a közvilágításhoz, az óvoda és a bölcsőde működéséhez, és a gyermekétkeztetés ellátásához Magyarország Kormányától jelentős támogatást kapunk.

2023-ban sem állhat meg az élet! Sokat dolgoztunk az elmúlt években, amelynek eredményeképpen folyamatban lévő fejlesztéseink vannak. Eltökélt szándékunk, hogy ezeket be is fejezzük. Külterületi utat újítunk fel VP forrásból, kisteherautót vásárolunk a Magyar Falu program keretében, decemberben adtuk át a munkaterületet a kisvasúttelephely felújítására, és már csak néhány eszköz hiányzik az INTERREG forrásból létesített új idősotthon működése megkezdéséhez. Végül, de nem utolsó sorban, a csillagok szerencsés együttállása esetén az év első negyedévében megkezdődik a Duna-parton a sportcsarnok felújítása is, amely több lépcsőben fog megvalósulni.

Ez a sportcsarnok lenne a Duna-parti sétány „koronája”, amely az elmúlt hét-nyolc évben komoly változásokon ment keresztül, hiszen kondipark, csónakház, uszoda, játszótér, piac, hajókikötő, létesült ezen a területen, de innen indul ki az Ipolydamásd felé vezető új kerékpárútszakasz is.

Azt halljuk – és sajnos több területen már tapasztaljuk is -, hogy 2023 várhatóan nehéz év lesz, de mi 2023-ban sem adjuk fel! Rengeteg tennivaló van még, amihez forrást kell találnunk, nehéz év ide, vagy oda. Bízunk abban, hogy a település részére még a TOP Plusz program keretében megítélt 1,5 milliárd forintos fejlesztési forrást valamilyen úton igénybe tudjuk venni, és a közeljövőben útjaink, járdáink megújulhatnak, intézményeink energiatakarékos fejlesztései megvalósulhatnak.

Sok ember munkája szükséges az előkészítési és a megvalósítási feladatokhoz, de sok jó és tenni akaró ember él a városban, akiknek köszönöm a munkáját.

Az új évhez mindenkinek jó egészségét, békét és a kitűzött célok megvalósítását kívánom.

***

Grauszmann György, Verőce polgármestere:

– A mindannyiunkat érintő bizonytalan helyzetben is fejlődik Verőce és a Dunakanyar többi települése is. Nagyon sok TOP-os pályázaton indult és nyert Verőce, legutóbbi időben három pályázaton is. Belterületi út felújítására 150 millió forintot nyertünk. Az egészségügyi- és szociális intézményfejlesztésre, az idősek klubjának az áthelyezésére kaptunk 200 millió forintot. A verőcei Duna-parton van a vízi színpadunk, amely egyedülálló a Dunakanyarban, sőt, a Duna hazánk 412 kilométeres szakaszán is. A vízi színpad további fejlesztésére 150 millió forintot kaptunk, hogy Verőcéhez és a Dunakanyarhoz méltó szabadtéri színpaddá formálhassuk.

Örömmel mondhatom, hogy a római őrtoronnyal kapcsolatos kivitelezési munkálatok a januári, februári időszakban teljesen elkészülnek. Várhatóan április környékén egy nagyon szép, méltó megnyitója lesz a Nemzeti Múzeumban is, amely konzorciumi partnerünk. Három részből áll a projekt, melynek keretében elkészült a sétány, felépült a korabeli hídfőállás egyik tornyának a féminstallációja. Ebben a fémtoronyban egy rendkívül igényes interaktív kiállítás fogadja majd a látogatókat. Az applikációnak köszönhetően a mai kor elvárásainak megfelelő szolgáltatás segítségével ismerhetjük meg a régmúltat. Bízom benne, hogy ez a különleges szolgáltatás a fiatalok számára is vonzó lesz.

Minden tudásunkkal és erőnkkel azon dolgozunk, hogy csökkentsük a rezsiköltségeinket, igyekszünk leválni az elektromos és a gázhálózatról. Az önkormányzatnál napelemes rendszereket helyeztünk fel, és hőszivattyúval fogunk fűteni. Valahogy beleéreztünk ebbe, és pont most indult ez az óriási beruházásunk, ami januártól már működik is. A bekerülési költségre a forrást 2022-ben nyertük a Magyar Falu Program pályázaton. A fejlesztésnek köszönhetően nem lesz mérvadó az önkormányzat rezsiszámlája, mert a megtermelt árammal fog fűteni a hőszivattyú, míg nyáron hűteni. 

***

Heinczinger Balázs, Nagymaros polgármestere:

– Elsősorban azt várom 2023-tól, hogy elhalkul a csatazaj az orosz-ukrán háborúban, végre béke lesz! Mert ha béke van, ha megszűnnek a szankciók, akkor közösen meg tudunk oldani mindent, egymásra tudunk figyelni, tartalmas közösségi életet élhetünk, munkánkkal, szorgalmunkkal tovább fejlődhet Nagymaros.

Emellett számunkra is – mint minden településnek – az energiaválság okozta nehézségek megoldása jelenti a legnagyobb kihívást, de ’hála a Kormány támogatásának, ezek a nehézségek csökkennek. Azon munkálkodunk, hogy odafigyeléssel és átgondolt intézkedésekkel az intézményeink működjenek, egyet se kelljen bezárni, biztosítsuk a kötelező ellátást. Ez az első, de ugyanilyen prioritás, hogy megőrizzük a munkahelyeket az intézményeinkben, a hivatalban és az önkormányzat cégeiben, hogy védjük a családokat is.  

Az idei költségvetés megalkotása nehéz feladat lesz, de igyekszünk minden területre fókuszálni, melynek megoldásában segítségünkre lehet a Kormány további támogatása és reményeink szerint a pályázati lehetőségek. Itt elsősorban olyan pályázatok kiírására gondolok, melyek energiatakarékossági és egyéb – akár turisztikai – szempontból is elősegítenék a korszerű közvilágítás kiépítését. Nagymaros abban a kivételes helyzetben van, hogy van termálfúrásjoga. Bízom benne, hogy lesz olyan pályázati kiírás is, amely a termálvíz felszínre hozásával turisztikai adottságaink mellett támogatná az intézményeink energiaellátását is. A város 20 éve vár erre a lehetőségre, melynek megvalósítását felgyorsíthatja, hogy a Kormány kiemelt turisztikai fejlesztési térséggé nyilvánította a Dunakanyart.

Mint minden település, így Nagymaros életében is nagy jelentősége van az elnyert pályázatoknak. Az állami támogatások jól szolgálják városunk fejlődését, mindennapi működését. Tavaly a Váci Tankerületi Központ pályázati forrásból kicserélte az általános iskolánk valamennyi nyílászáróját. Az önkormányzatunk pedig 140 millió forintot nyert az iskola energetikai korszerűsítésre, melyből kiépítjük a napelemrendszert, elvégezzük az épület homlokzatszigetelését, és számos kisebb fejlesztést valósítunk meg.  

A 21. század első két évtizedében óriási tempóval fejlődik és változik a világ, ami bennünket is érint. Ilyen változás például, hogy a takarékosság miatt 20 év után megszűnt a városban működő okmányiroda, melynek szolgáltatásait összevonták a járásközpontban, Szobon működő kormányablakkal. Mindent megteszek, hogy a lakosság továbbra is helyben vehesse igénybe ezt a szolgáltatást, melyről folyamatosan tárgyalok a járási hivatal vezetőjével. Célom, hogy a kormányablak buszszolgáltatása heti rendszerességgel elérhető legyen Nagymaroson. Ezért minden követ megmozgatok!

Ugyancsak a takarékosság jegyében szűnt meg a Takarékbank szolgáltatása Nagymaroson. Értesüléseink szerint a bankautomata júniusig üzemel, ma még nem ismert, hogy mi lesz az ingatlan sorsa. Minden erőmmel azon leszek, hogy a város lakossága és vállalkozásai ne maradjanak bankfiók nélkül, amely szinte nélkülözhetetlen a személyes ügyletek intézése érdekében. Egy város nem lehet bank nélkül!

Az új esztendőben az egyik legfontosabb feladatunk lesz, hogy Nagymaros több mint 30 civil szervezetét, egyesületét, a város sport- és kulturális életét a lehetőségeinkhez mérten minél nagyobb mértékben tudjuk támogatni, mert különösen napjainkban óriási jelentőségük van a jól működő közösségeknek.

Idén is számos feladat megoldása vár ránk, de optimistán tekintek a jövőbe, mert biztos vagyok benne, hogy közös összefogással úrrá tudunk lenni a nehézségeinken. 

***

Némethné Pintér Csilla, Szokolya polgármestere:

– Én azt várom a 2023-as esztendőtől, hogy Szokolya közösségében, békében, és egymást elfogadva tudjunk együtt élni!

Minden település érzi a nehézségeit, mint ahogy mi is, amiről azt gondolom, hogy közös erővel könnyebb lesz legyűrnünk. Bízom a fejlesztésekben, melyekhez – a rezsiköltségeink enyhítéséhez, az intézmények fenntartásához hasonlóan – nagy segítséget kapunk a Kormánytól. Hogy csak egy példát mondjak: a közvilágításra közel 25 millió forintot kaptunk. Központi segítséggel megoldjuk az intézményi fűtést és világítást is. Igyekszünk nagyon takarékosan és észszerűen gazdálkodni és működtetni a települést. Ennek is köszönhető, hogy senkit nem kellett elbocsátani a hivatalból.

A COVID-járvány utáni időszakban még nagyobb figyelmet fordítunk az egészségmegőrzésre, a sportolási lehetőségek biztosítására. Folyamatosan működik a felújított tornatermünk, melyet rendszeresen igénybe vesznek az asztaliteniszezők, a falmászók, a karatésok és még sokan mások is. Bármennyire is fontos a takarékosság, de mégsem dönthetek úgy, hogy bezárom a felújított tornatermet, mert azzal több kárt okozok, mint amennyit megspórolnék azzal, hogy nem fűtöm.

Igazán jól kezdődik az új év, hiszen turisztikai fejlesztésre nyertünk egy TOP-os pályázaton. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy Szokolya belső részét is vonzóvá formáljuk a turisták számára. Közismert, hogy Királyrét közkedvelt a turisták körében, akik eddig igazából „csak” átmentek Szokolyán. Az elmúlt években, a gasztronómiai kínálatban, a vendéglátásban sikerült kisebb fejlesztéseket megvalósítani. Van levendulásunk, rétes házunk, csodálatos cukrászdánk. A nyertes pályázatnak köszönhetően lesz solymászmúzeumunk, és méltó helyre kerül a Viski-Mányoki Emlékszoba is. Szóval, érdemes ellátogatni a gyönyörű természeti környezetben elterülő településünkre, Szokolyára.

***

Neubauer Rudolf, Kismaros polgármestere:

– Sajnos Kismaroson sem lesz egyszerű és könnyű az év, mivel az energiafogyasztás csökkentése, a takarékosság érdekében már 2021 őszén bezártuk a polgármesteri hivatal és a művelődési ház épületét. A hivatal átmenetileg átköltözött a félig elkészült egészségházba a fogászati rendelés mellé, melyet egyébként is fűteni kell. A művelődési ház programjait kihelyeztük önkormányzati és más, kismarosi épületekbe. Az összefogásnak köszönhetően a falu élete szinte zökkenőmentesen működik, a művelődési ház majdnem közel valamennyi programját sikerül megrendezni. Itt is szeretném kiemelni, hogy minden önkormányzati munkahely biztonságban van, egyetlen kollégától sem váltunk meg.

Minden célunkat, törekvésünket úgy tűnik, sikerül megvalósítanunk. Év végén több pályázatot sikerült befejeznünk, így például az egészségház második ütemét, melyre 216 millió forintot nyertünk a 100 százalék intenzitású pályázaton. Örömteli hír, hogy 2023-ban újabb pályázatok megvalósítására nyílik lehetőség, hiszen ami már biztos, 300 millió forintot nyerünk az óvoda-tornaszoba építésére, és egyéb, az intézményhez tartozó fejlesztések kivitelezésére.

Kismaros is kapott támogatást a Kormánytól a rezsiköltségeinek kifizetésére. Igyekszünk takarékosan működni, a kiadásainkat racionalizálni, hogy a falu pénzügyi helyzete stabil legyen. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az emberek nehézségeit – lehetőségeinkhez mérten – mérsékeljük, tovább erősítsük a közösségeket, biztosítsuk a falu működését. E helyről is nagyon boldog új évet kívánok Kismaros valamennyi polgárának.

Az összeállítást szerkesztette: Vetési Imre

Még szintén érdekelheti...