Dunakeszi

Megtestesülés – Fecske Orsolya festőművész kiállításának megnyitója az Iskolagalériában

2023. márciust jelez a naptár. 1979 őszén nyílt meg az első képzőművészeti tárlat az akkor még 4. számú, ma már Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola aulájában, Dunakeszin.

Az azóta eltelt negyvenhárom év alatt folyamatosan rendeztük és nyitottuk kiállításainkat, évenként hármat, négyet. Idén Fecske Orsolyáé az első tárlat ebben a tanévben, de lesz még egy, májusban, harmadik viszont már biztosan nem. Lehetőségeink egyre szűkebb keretet vonnak körénk. Lelkiekben, művészi élményekben, örömteli találkozásokban azonban bővelkedtünk most is. Az iskola aulája a kiállításoknak is kedvező feltételeket biztosító tágas terébe lépő érkezőt szinte körülölelik a kiállított művek, egyszerre ható, egymást erősítő látványukkal azonnal vizuális és lelki kapcsolatot kínálva.

Fecske Orsolya festőművész alkotásait technikai változatosság jellemzi a klasszikustól a legmodernebb megoldásokig terjedően. A paravánok karéjában felállított installáció ablakaiba helyezett és hátulról megvilágított Tél és Tavasz című ólomüveg képek, valamint a belülről megvilágított bemutató doboz Merengő című ólmozott üveg képe a középkori templomok misztikus szépségű díszüveg ablakainak hangulatát idézik. A tablókon az ország több templomának, egyházi intézményének ólomüveg ablakait megörökítő fotók láthatók. A felsőgödi Jézus Szíve Templom Fatimai kápolnájának, a budapesti Szent Rita- és a budapesti Béke Királynője-templomnak, a bagolyírtási Stella katolikus üdülőkápolnának az ólomüveg képei nem csak az épület díszítőelemei, hanem elmélyülést és áhítatot segítő műalkotások. Ugyancsak fotók segítségével követhetők az ólmozott díszüveg képek tervezésének és megvalósításának fázisai, műhelytitkai.

Pasztell festményeken kelnek életre az encsi Szent Anna- és az alsógödi Szent István-templom oltárkép szekkójának tervei finom rajzolatú, varázslatos színvilágú, bravúros kompozíciókban. A Duna-part és a téli táj lírai megjelenítésének az eszköze ugyancsak a pasztell, szín- és árnyalatgazdag puhasága. Az Ecclesia Kiadó alsótagozatos hittankönyv sorozatának illusztrációit az egyszerű, lendületes vonalvezetés és akvarell tiszta színfoltjainak játékos könnyedsége teszi szerethetővé, jól értelmezhetővé a kisdiákok számára. A Mindszenty bíboros életútját bemutató, Övé a jövő! című könyv illusztrációi a legmodernebb technikával készült digitális grafikák. Ugyancsak digitális technikával készült a Veronika kendője című grafika, melynek változatát Ferenc pápa kapta ajándékba abból az alkalomból, hogy fogadta az alapításának centenáriumát ünneplő magyar alapítású női rend, a Szociális Testvérek Társasága küldöttségét ez év januárjában. A küldöttség tagja volt Fecske Orsolya szerzetes nővér, festőművész is.

Kárpáti Zoltánné köszöntőjét követően iskolánk végzős diákja, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumba felvételt nyert Bangó Géza hegedűjátéka volt az ünnepélyes tárlatmegnyitó nyitánya. Szeretettel figyeltük őt, emlékünkbe idézve egy nyolc évvel ez előtti tárlatmegnyitót, amikor először lépett fel zenei közreműködőként négyhónapnyi hegedűs előélettel, és aratott nagy sikert. Bangó Géza után az Alagi Szent Imre-templom gyermekkórusának műsora következett, Horváth István karnagy, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanárának vezetésével, Pilter Lilla fuvola kíséretével, Módli Ildikó gondoskodó szeretetével.

„Azt akarja Jézus: legyek napsugár, világítsak annak, ki a fényre vár. Mondjam el sok szívnek, öröm hol fakad. Jézus adja nékem, Ő a drága Nap!” – zengték csengő, tiszta hangon a legkisebbek. A kiállított műveket és a művészt, Balázs András atya, a Váci Egyházmegye Művészeti Bizottságának tagja, 2020-21-ben Alag helyettes plébánosa méltatta. András atya a művészeteknek nem csak elméleti szakértője, maga is alkotó ember, ikonfestő. Bevezető gondolatként a Teremtő és a teremtett viszonylatából értelmezte a kiállítás címét, a Megtestesülés fogalmát. A művészi alkotóképesség karizmáját, mint minden karizmát Isten ajándékénak kell tekintenünk, – mondta. A karizmák, a Lélek ajándékai nem múlandók, mindig új életre kelnek, minden időben és helyen. Fecske Orsolya életútjának meghatározó élményeit, eseményeit ismertetve művészi és szerzetesi elhívatásának lelki fejlődését, döntései érlelődését is bemutatta művészetének tükrében.

A tárlatmegnyitó ünnepséget Haydn: Adagio-ja zárta Horváth István zeneszerző, tanár előadásában. Az est házigazdái virággal, ajándékkal köszönték meg a Művésznő és a zenei közreműködők szereplését. Az aula, zsibongó fórummá változott, ismerősök, ismerkedők, a kiállított alkotásokkal találkozók és azokról beszélgetők fórumává, a művésznő által illusztrál könyveket, grafikai lapokat árusító asztalnál nézelődők-vásárlók alkudozásának, latolgatásának jókedvű kulturpiacává.

Harangozó Katalin, a kiállítás rendezője

Fotó: Enyedi Lajos

Még szintén érdekelheti...